2001

 

2009. gada ____. jūnijā      nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

          Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 51. pantu, Juridiskā komisija lūdz grozīt š.g. 18. jūnija Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut II. sadaļā – Likumprojektu izskatīšana –likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (reģ.nr.1359) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

                Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

          Pielikumā: anotācija uz 1 lapas.

 

         

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētāja                                                            V. Muižniece


Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

                Grozījumi Saeimas kārtības rullī paredz samazināt deputāta amata algu un atlīdzību par piedalīšanos Saeimas komisiju darbā par 20 procentiem.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Nav būtiskas ietekmes.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Tiek samazināti valsts budžeta izdevumi.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.