LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ____. jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojekta “Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"” (Nr.1349/Lp9) 1.lasījumā nobalsoto redakciju.

 

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta “Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz ____ lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš


 

 

Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

(Nr.1349/Lp9)

 

 

Izdarīt likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr., 1995, 22. nr., 1997, 9.nr., 1999, 17., 24.nr., 2001, 15., 24.nr., 2003, 2., 15., 20., 23.nr., 2005, 14.nr., 2007, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

„3.pants. Ar azartspēļu nodokli apliekamais objekts ir azartspēļu organizētājs – kapitālsabiedrība, azartspēļu norises vieta un spēļu iekārtas. No katras iekārtotās vai uzstādītās azartspēļu tiešās norises vietas iekasējams nodoklis pēc šādām likmēm par katru kārtējo kalendāro gadu:

1) rulete (cilindriskā spēle) – par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu – Ls 9600;

2) kāršu un kauliņu spēles – par katru galdu – Ls 9600;

3) videospēles un mehāniskie automāti - par katra automāta katru spēles vietu – Ls 1680;

 

Veiksmes spēlei pa tālruni azartspēļu nodoklis ir 15 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

 

Azartspēļu nodoklis par totalizatoru un derībām ir 15 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

 

Azartspēļu nodoklis par bingo ir 10 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

 

Ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikācijas, azartspēļu nodoklis neatkarīgi no spēles veida ir 10 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

 

2. Aizstāt 7.panta otrās daļas 1.punktā skaitli „8” ar skaitli „10”.

 

3. Aizstāt 10.panta trešajā daļā skaitli „10” ar skaitli „15”.

 

4. Papildināt 10.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

„Azartspēļu nodoklis par bingo maksājams katru mēnesi atbilstoši bingo organizēšanas ieņēmumiem”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.