LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ____. jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"” (Nr.1347/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

(Nr.1347 /Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(  2  )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 15.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Privatizācijas aģentūras darbības pārraudzība

1. Privatizācijas aģentūras darbību pārrauga un valdes darbību kontrolē Ministru kabineta iecelta padome.

1. 9.pantā:

izslēgt pirmo, otro un trešo daļu;

 

 

 

 

 

1. 9.pantā:

izslēgt pirmo, otro un trešo daļu;

 

 

2. Padomes sastāvā tiek iekļauti Saeimā ievēlēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību deputātu ieteiktie pārstāvji. Katras Saeimā ievēlētās politiskās organizācijas (partijas) vai to apvienības deputāti izvirza vienu pārstāvi.

 

 

 

 

 

3. Ja padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms padomes termiņa beigām, viss padomes sastāvs no jauna nav jāieceļ un pārējie padomes locekļi turpina pildīt savus amata pienākumus.

 

 

 

 

 

4. Privatizācijas aģentūras akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija.

 

 

 

 

 

5. Valsts īpašuma privatizāciju pārrauga ekonomikas ministrs, kurš ir arī Privatizācijas aģentūras akciju turētāja pārstāvis un Privatizācijas aģentūras padomes priekšsēdētājs.

izslēgt piektajā daļā vārdus "un Privatizācijas aģentūras padomes priekšsēdētājs".

 

 

 

 

izslēgt piektajā daļā vārdus "un Privatizācijas aģentūras padomes priekšsēdētājs".

 

Pārejas noteikumi

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Privatizācijas aģentūras padomes locekļi ir uzskatāmi par atsauktiem no amata ar 2009.gada 1.jūliju.

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantā piedāvāto pārejas noteikumu 12. un 13.punktu attiecīgi kā 13. un 14.punktu.

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Privatizācijas aģentūras padomes locekļi ir uzskatāmi par atsauktiem no amata ar 2009.gada 1.jūliju.

 

13. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.augustam nodrošina grozījumu izdarīšanu Privatizācijas aģentūras statūtos atbilstoši šā likuma 9.panta prasībām."

2

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 2.pantā piedāvāto pārejas noteikumu 13.punktu ar vārdiem “(par to, ka Privatizācijas aģentūrā netiek veidota padome)”.

Atbalstīts

14. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.augustam nodrošina grozījumu izdarīšanu Privatizācijas aģentūras statūtos atbilstoši šā likuma 9.panta prasībām par to, ka Privatizācijas aģentūrā netiek veidota padome."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.