Juridiskā komisija

 

2009. gada ___ jūnijā  nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

 

          Juridiskā komisija lūdz izdalīt deputātiem par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (Nr.1335/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā š.g. 11. jūnija Saeimas sēdē.

 

          Pielikumā: likumprojekta tabula uz ___ lapām.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                         V.Muižniece


Juridiskā komisija                                                                                                                                          Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

(Nr.1335/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 2l'.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 2l'.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

76. Ja sēdē izceļas troksnis vai nekārtības un sēdes vadītāja pūles atjaunot kārtību ir nesekmīgas, sēdes vadītājs atstāj savu sēdekli, un līdz ar to sēde uzskatāma par pārtrauktu uz pusstundu. Ja arī pēc sēdes atjaunošanas troksnis vai nekārtības nemitējas, sēdes vadītājs sēdi slēdz.

1. 76. pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Ja sēdē izceļas troksnis vai nekārtības,  sēdes vadītājs var deputātus saukt pie kārtības vairākkārt veicot āmura piesitienus.”

 

 uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par otro daļu.

1.

Deputāts J.Porietis

Izteikt 1. lasījumā pieņemto 76. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ja sēdē izceļas troksnis vai nekārtības, sēdes vadītājs var saukt pie kārtības veicot āmura piesitienus."

 

Atbalstīts

1. 76. pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ja sēdē izceļas troksnis vai nekārtības, sēdes vadītājs var saukt pie kārtības veicot āmura piesitienus.";

 

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par otro daļu.


 

186. Ne mazāk kā pieci vienas politiskās partijas vai viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot frakciju.

2. Izteikt 186. pantu šādā redakcijā:

" 186. Ne mazāk kā pieci viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot frakciju. Viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot tikai vienu frakciju."

2.

Juridiskā komisija

Izteikt 186. pantu šādā redakcijā:

„186. Ne mazāk kā pieci viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot frakciju. Viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot tikai vienu frakciju un nevar iestāties citā frakcijā.”

Atbalstīts

2. Izteikt 186. pantu šādā redakcijā:

„186. Ne mazāk kā pieci viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot frakciju. Viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot tikai vienu frakciju un nevar iestāties citā frakcijā.”

Pārejas noteikumi
(11.12.2008. likuma redakcijā)

 1. No 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim, piemērojot 12.panta pirmās daļas otro teikumu, otro, trešo un ceturto daļu, kā arī 14.panta otro daļu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2006.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficentu 1,1.

 2. No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot 12.panta pirmās daļas otro teikumu, otro, trešo un ceturto daļu, kā arī 14.panta otro daļu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0,812.

(11.12.2008. likuma redakcijā)

 3. Līdz Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja darba uzsākšanai Saeimas Iesniegumu birojs sniedz Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai informāciju par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Iesniegumu birojā, un par to izskatīšanu Saeimas frakcijās un komisijās.

(11.12.2008. likuma redakcijā)

 4. No 2009.gada 1.marta līdz 31.decembrim deputāta amata alga, kas noteikta atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 12.panta pirmās daļas trešajam teikumam, samazināma par 15 procentiem.

(19.02.2009. likuma redakcijā)

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"5. No 2009.gada l. jūlija līdz 31.decembrim vienreizējo pabalstu, kas paredzēts Saeimas kārtības ruļļa 13. panta trešajā daļā izmaksā vienas vidējās mēnešalgas apmērā.

6.   No 2009.gada l. jūlija līdz 31.decembrim kompensācijas, kas noteiktas atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 14.panta otrās daļas 2. un 3. punktam, samazināmas par 20 procentiem.

7.  No 2009.gada l. septembra līdz 31.decembrim kompensācija, kas noteikta atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 14.panta otrās daļas

 l. punktam, samazināma par 20 procentiem.

8.  Saeimas kārtības ruļļa 186. panta jaunā redakcija stājas spēkā ar 10. Saeimas sanākšanu."

 

3.

Juridiskā komisija

Izteikt 1. lasījumā pieņemto pārejas noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

„6. No 2009.gada l. jūlija līdz 31.decembrim kompensācija, kas noteikta atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 14.panta otrās daļas 2. punktam samazināma par 20 procentiem, bet kompensācija, kas noteikta atbilstoši 14. panta 3. punktam samazināma par 30 procentiem.”

 

Atbalstīts

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"5. No 2009.gada l. jūlija līdz 31.decembrim vienreizējo pabalstu, kas paredzēts Saeimas kārtības ruļļa 13. panta trešajā daļā izmaksā vienas vidējās mēnešalgas apmērā.

6. No 2009.gada l. jūlija līdz 31.decembrim kompensācija, kas noteikta atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 14.panta otrās daļas 2. punktam samazināma par 20 procentiem, bet kompensācija, kas noteikta atbilstoši 14. panta 3. punktam samazināma par 30 procentiem.

7.  No 2009.gada l. septembra līdz 31.decembrim kompensācija, kas noteikta atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 14.panta otrās daļas

 l. punktam, samazināma par 20 procentiem.

8.  Saeimas kārtības ruļļa 186. panta jaunā redakcija stājas spēkā ar 10. Saeimas sanākšanu."

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.