2009

 

 

 

 

 

2009. gada 2.jūnijā

Nr.____________

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”

Pielikumā: Likumprojekts „Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” uz 1 lapas.

Saeimas deputāti:

 

1._________________________      

2._________________________                  

3._________________________      

4._________________________      

5._________________________                  

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.nr.; 2004, 24.nr.; 2007, 11.nr.; 2008, 8.nr.; 2008,nr.) šādus grozījumus:

1.Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Rīgas Domes sastāvā ir 30 deputāti."

2. Papildināt likumu ar 22.2 pantu šādā redakcijā:

“22.2 pants.

Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija numurē kandidātu sarakstus, izlozes kārtībā nosakot numurus kandidātu sarakstiem, izloze notiek sarakstu reģistrēšanas secībā.”