Rīgā

 

Rīgā

 

 

01.06.2009.                Nr.90/TA-1716, TA-1718, TA-1722,

TA-1725, TA-1720, TA-1729

TA-1622, TA-1623, TA-1627,

TA-1629, TA-1630, TA-1631,

TA-1632, TA-1759, TA-1551,

SAN-1912, TA-1784, TA-1785,

TA-1787, TA-1789, TA-1545,

TA-1791,TA-1792, TA-1793,

TA-1794, TA-1795, TA-1796,

TA-1797,TA-1798, TA-1799,

TA-1800, TA-1801; TA-1705

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījums Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Timpare 67162698, evija.timpare@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Fizisko personu datu aizsardzības likumā"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Informācijas atklātības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tverjanoviča-Bore 67162684, Jevgenija.Tverjanovica@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektronisko sakaru likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Innusa 67013178, dzineta.innusa@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Standartizācijas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Skribnovska 67013051, Elita.Skribnovska@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Ruško 67013173, ilze.rusko@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Upīte 67021556, Inese.Upite@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tiesībsarga likumā", kuru izstrādāja Tiesībsarga birojs (atbildīgā amatpersona - Bojāre 67686767, tiesibsargs@ tiesibsargs.lv);

likumprojektu "Grozījums Bāriņtiesu likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Jaunatnes likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

 

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījums Civilprocesa likumā " anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 54.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" anotācija uz 11 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 56.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā " anotācija uz 10 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 60.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījums Informācijas atklātības likumā" anotācija uz 7 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 62.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 63.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" uz 7 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā " anotācija uz 11 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 67.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  2.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 12 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  3.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 5 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  4.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" anotācija uz 6 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  5.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījumi Standartizācijas likumā" anotācija uz 10 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  6.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 6 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  7.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 6 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  8.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" anotācija uz 9 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  36.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta " Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola

Nr.34  37.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā" uz 1 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Tiesībsarga likumā" anotācija uz 5 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  78.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums Bāriņtiesu likumā" anotācija uz 8 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 79.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" anotācija uz 12 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 80.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā" uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Jaunatnes likumā" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 82.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" uz 1 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 84.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" anotācija uz 16 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 85.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" anotācija uz 8 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 86.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"" uz 1 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"" anotācija uz 7 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 87.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"" anotācija uz 8 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 88.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"" uz 1 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 89.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"" uz 1 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"" anotācija uz 8 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 90.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi liku mā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 91.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"" anotācija uz 8 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 92.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"" uz 1 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"" anotācija uz 8 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 93.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"" uz 1 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"" anotācija uz 7 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 94.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" anotācija uz 7 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 95.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 96.§ izraksts uz 1 lp.

97. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" uz 1 lpp.

98. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes komisijām""  anotācija uz 7 lpp.

99. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 46.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā „Par atbilstības novērtēšanu”

 

 

1.                 Izdarīt likumā „Par atbilstības novērtēšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2008, 24.nr. ), šādus grozījumus:

1.1.           Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus „Akreditāciju veic Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra.” ar vārdiem „Akreditāciju veic SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs””;

1.2.           Izslēgt 13.panta trešo daļu;

1.3.           Aizstāt 14.pantā vārdus „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”” (attiecīgā locījumā);

1.4.           Izslēgt 14.panta otrās daļas 4.punktu.

 

2.                  Likums stājās spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministra vietā –

finanšu ministrs                                                                                  E.Repše

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                         A.Matīss

 

 

28.05.2009. 12:35

112

Andrukoviča
67013144;
Natalja.Andrukovica@em.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par atbilstības novērtēšanu””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Izpildot Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes  protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””„ 7.punktā noteikto, izstrādāts likumprojekts, kura ietvaros paredzēts likvidēt Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūru un noteikt, ka tās likumā „Par atbilstības novērtēšanu” noteiktās funkcijas akreditācijas jomā un likumā „Par mērījumu vienotību” noteiktās funkcijas metroloģijas jomā tiek nodotas SIA „Latvijas standarts” ar 2009.gada 1.jūliju.

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūru veic likumā „Par atbilstības novērtēšanu” noteiktās funkcijas akreditācijas jomā (vadības sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā redakcionāli precizēts institūcijas nosaukums, kura veiks vadības sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā, ar 2009.gada 1.jūliju. Likumprojekts neparedz valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai. Likumā noteiktā vadības sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšana un uzraudzība neparedz, ka tikai valsts institūcija var veikt nacionālo institūciju akreditāciju atbilstoši arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulā (EK) Nr.765/2008  ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93 noteiktajam. Paralēli likumprojektam Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes  protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””„ 7.punktu paredz virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā arī Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras likvidāciju un tās funkciju nodošanu SIA „Latvijas standarts”, kā arī likumprojektus: „Grozījums likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, „Grozījums Elektronisko sakaru likumā”, „Grozījumi Standartizācijas likumā”, kā arī „Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2009. gads

 Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

651,3

 

0

 

0

 

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

651,3

 

-363,4

 

-363,4

 

-363,4

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

0

 

363,4

 

363,4

 

363,4

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

  

 

 

 Nav attiecināms

 

 6. Cita informācija 

 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokolu Nr.22  izdevumi 2009. gadā samazināti par 50,0 tūkst. latu.  Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā pašreiz ir nodarbināti 42 cilvēki. Likvidējot Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūru un paredzot, ka tās funkcijas veiks SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, samazinās administratīvie izdevumi. Valsts budžeta līdzekļu ekonomija 2010.gadā un turpmākos gados ir paredzama 363,4 tūkst. latu apmērā.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nozaru ministrijām, atbilstoši kompetencei, jāveic redakcionāli grozījumi no likuma izrietošajos Ministru kabineta noteikumos un saistītajos normatīvajos aktos atbilstības novērtēšanas jomā.

Ekonomikas ministrijai:

MK 25.08.2008. noteikumos Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”;

MK 25.03.2008. noteikumos Nr.195 „Mašīnu drošības noteikumi”;

MK 14.08.2007. noteikumos Nr.555 „Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 03.07.2007. noteikumos Nr.457 „Noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu”;

MK 05.12.2006. noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;

MK 21.11.2006. noteikumos Nr.942 „Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.674 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām automātiskajiem svariem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.672 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām izplūdes gāzu analizatoriem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.671 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.670 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām taksometra skaitītājiem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.669 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.668 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām dimensionālajiem mērīšanas līdzekļiem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.667 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.666 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.665 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem”;

MK 22.08.2006. noteikumos Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”;

MK 18.07.2006. noteikumos Nr.588 „Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”;

MK 20.06.2006. noteikumos Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”;

MK 25.04.2006. noteikumos Nr.339 „Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību”;

MK 07.03.2006. noteikumos Nr.180 „Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi”;

MK 18.10.2005. noteikumos Nr.772 „Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”;

MK 28.06.2005. noteikumos Nr.455 „Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība”;

MK 19.04.2005. noteikumos Nr.272 „Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā”;

MK 05.04.2005. noteikumos Nr.224 „Kuģu tilpņu kalibrēšanas noteikumi”;

MK 22.04.2004. noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem”;

MK 21.10.2003. noteikumos Nr.578 „Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām”;

MK 16.09.2003. noteikumos Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 12.08.2003. noteikumos Nr.451 „Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 25.06.2003. noteikumos Nr.336 „Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām”;

MK 11.02.2003. noteikumos Nr.74 „Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”;

MK 08.10.2002. noteikumos Nr.453 „Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem”;

MK 18.06.2002. noteikumos Nr.235 „Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu”;

MK 18.06.2002. noteikumos Nr.234 „Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”;

MK 23.04.2002. noteikumos Nr.164 „Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 19.03.2002. noteikumos Nr.121 „Būtiskās prasības aerosola flakoniem un to marķēšanas kārtība”;

MK 28.08.2001. noteikumos Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 23.08.2001. noteikumos Nr.377 „Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 19.06.2001. noteikumos Nr.260 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”;

MK 12.06.2001. noteikumos Nr.241 „Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 30.04.2001. noteikumos Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”;

MK 10.04.2001. noteikumos Nr.163 „Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais”;

MK 27.02.2001. noteikumos Nr.87 „Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 20.02.2001. noteikumos Nr.74 „Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 09.01.2001. noteikumos Nr.14 „Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi”;

MK 26.09.2000. noteikumos Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”;

MK 18.07.2000. noteikumos Nr.242 „Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm”;

MK 30.05.2000. noteikumos Nr.187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi”;

MK 30.05.2000. noteikumos Nr.186 „Noteikumi par mašīnu drošību”;

MK 02.05.2000. noteikumos Nr.165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”;

MK 25.04.2000. noteikumos Nr.157 „Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu”;

MK 04.04.2000. noteikumos Nr.128 „Rotaļlietu drošuma noteikumi”;

MK 07.03.2000. noteikumos Nr.92 „Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu”;

MK 07.03.2000. noteikumos Nr.86 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 07.03.2000. noteikumos Nr.85 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 01.02.2000. noteikumos Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"”.

Vides ministrijai:

MK 07.07.2008. noteikumos Nr.510 „Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība”;

MK 18.12.2007. noteikumos Nr.894 „Kārtība, kādā izveido un uztur vides vadības un audita sistēmas reģistru un reģistrē tajā organizācijas”;

MK 18.09.2007. noteikumos Nr.631 „Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu”;

MK 03.04.2007. noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”;

MK 26.09.2006. noteikumos Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”;

MK 18.07.2006. noteikumos Nr.595 „Noteikumi par vides aizsardzību ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos jūrā”;

MK 13.06.2006. noteikumos Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”;

MK 13.06.2006. noteikumos Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”;

MK 16.05.2006. noteikumos Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;

MK 02.05.2006. noteikumos Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”;

MK 25.04.2006. noteikumos Nr.332 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”;

MK 27.12.2005. noteikumos Nr.1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā”;

MK 06.09.2005. noteikumos Nr.688 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti”;

MK 13.07.2004. noteikumos Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”;

MK 21.10.2003. noteikumos Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;

MK 03.09.2002. noteikumos Nr.398 „Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai”;

MK 23.04.2002. noteikumos Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”;

MK 22.01.2002. noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

MK 23.10.2001. noteikumos Nr.454 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”;

MK 03.07.2001. noteikumos Nr.307 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, transportējot radioaktīvos materiālus”.

Zemkopības ministrijai:

MK 03.06.2008. noteikumos Nr. 404 „Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība”;

MK 13.10.2008. noteikumos Nr.844 „Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība”;

MK 18.08.2008. noteikumos Nr.663 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”;

MK 30.06.2008. noteikumos Nr.469 „Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”;

MK 02.06.2008. noteikumos Nr.401 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība”;

MK 20.05.2008. noteikumos Nr.358 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”;

MK 15.04.2008. noteikumos Nr.276 „Dzīvnieku, savvaļas augu un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību”;

MK 18.12.2007. noteikumos Nr.875 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”;

MK 27.11.2007. noteikumos Nr.811 „Slaucamo govju pārraudzības kārtība”;

MK 06.11.2007. noteikumos Nr.744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”;

MK 14.11.2006. noteikumos Nr.931 „Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas, un kvalitātes atbilstības novērtēšanu”;

MK 27.06.2006. noteikumos Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”;

MK 27.06.2006. noteikumos Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”;

MK 27.06.2006. noteikumos Nr.529 „Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm”;

MK 20.06.2006. noteikumos Nr.491 „Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm”;

MK 28.03.2006. noteikumos Nr.245 „Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi”;

MK 28.03.2006. noteikumos Nr.235 „Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai”.

Satiksmes ministrijai:

MK 08.09.2008. noteikumos Nr.724 „Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz parasto dzelzceļu ritošā sastāva troksni”;

MK 25.03.2008. noteikumos Nr.201 „Noteikumi par atpūtas kuģu drošību”;

MK 13.11.2007. noteikumos Nr.769 „Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību”;

MK 21.08.2007. noteikumos Nr.561 „Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība”;

MK 25.07.2006. noteikumos Nr.610 „Dzelzceļa ritošā sastāva speciālā remonta un modernizācijas kārtība”;

MK 20.06.2006. noteikumos Nr.505 „Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”;

MK 14.03.2006. noteikumos Nr.198 „Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu”;

MK 01.11.2005. noteikumos Nr.836 „Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku”;

MK 30.08.2005. noteikumos Nr.647 „Noteikumi par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū”;

MK 12.07.2005. noteikumos Nr.500 „Kārtība, kādā nosakāma dzenošā tilta atsperojuma ekvivalence pneimatiskajam atsperojumam”;

MK 23.12.2002. noteikumos Nr.548 „Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība”.

Veselības ministrijai:

MK 07.07.2008. noteikumos Nr.523 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”;

MK 26.06.2007. noteikumos Nr.416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”;

MK 27.03.2007. noteikumos Nr.208 „Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtība”;

MK 20.12.2005. noteikumos Nr.977 „Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”;

MK 18.10.2005. noteikumos Nr.782 „Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību”;

MK 02.08.2005. noteikumos Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”;

MK 13.07.2004. noteikumos Nr.598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās”;

MK 22.04.2004. noteikumos Nr.354 „Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību”;

MK 25.06.2003. noteikumos Nr.341 „Noteikumi par pieļaujamiem vibrācijas lielumiem dzīvojamo un publisko ēku telpās”;

MK 29.04.2003. noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Labklājības ministrijai:

MK 08.09.2008. noteikumos Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”;

MK 15.05.2007. noteikumos Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”;

MK 05.09.2006. noteikumos Nr.745 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē”;

MK 04.02.2003. noteikumos Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”;

MK 21.05.2002. noteikumos Nr.189 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām”;

MK 05.01.1999. noteikumos Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”.

Finanšu ministrijai:

MK 20.11.2007. noteikumos Nr.786 „Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija”;

MK 24.07.2007. noteikumos Nr.514 „Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”;

MK 30.08.2005. noteikumos Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”.

Iekšlietu ministrijai:

MK 13.04.2004. noteikumos Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi”.

Paredzams, ka redakcionālus  grozījumus augstāk minētajos Ministru kabineta noteikumos atbildīgās nozares ministrijas veiks vienlaikus ar citu nepieciešamo grozījumu veikšanu minētajos Ministru kabineta noteikumos.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

                                                                                                                                         1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Nav attiecināms

 

 

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas nav notikušas.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Veicot attiecīgus grozījumus nozares likumos, likumā „Par atbilstības novērtēšanu”, likumā „Par mērījumu vienotību” un Standartizācijas likumā” tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde. Likumprojekta normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmas mājas lapā: www.nais.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav.

Ekonomikas ministra vietā –

finanšu ministrs                                                                                                       E.Repše

Vīza: Valsts sekretārs                                                                                            A.Matīss

 

28.05.2009. 11:21

2766

Andrukoviča

67013144; Natalja.Andrukovica@em.gov.lv

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

3.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""

     TA-1623

___________________________________________________________

(I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2009.gada 1.jūliju, precizēt likumprojekta anotāciju un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 28.maijam plkst.12.00.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

  

D.Vaivare

 

 

 

2009-MK-PROT-34-2705-#03.doc

1