Rīgā

 

Rīgā

 

 

01.06.2009.                Nr.90/TA-1716, TA-1718, TA-1722,

TA-1725, TA-1720, TA-1729

TA-1622, TA-1623, TA-1627,

TA-1629, TA-1630, TA-1631,

TA-1632, TA-1759, TA-1551,

SAN-1912, TA-1784, TA-1785,

TA-1787, TA-1789, TA-1545,

TA-1791,TA-1792, TA-1793,

TA-1794, TA-1795, TA-1796,

TA-1797,TA-1798, TA-1799,

TA-1800, TA-1801; TA-1705

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījums Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Timpare 67162698, evija.timpare@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Fizisko personu datu aizsardzības likumā"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Informācijas atklātības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tverjanoviča-Bore 67162684, Jevgenija.Tverjanovica@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektronisko sakaru likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Innusa 67013178, dzineta.innusa@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Standartizācijas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Skribnovska 67013051, Elita.Skribnovska@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Ruško 67013173, ilze.rusko@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Upīte 67021556, Inese.Upite@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tiesībsarga likumā", kuru izstrādāja Tiesībsarga birojs (atbildīgā amatpersona - Bojāre 67686767, tiesibsargs@ tiesibsargs.lv);

likumprojektu "Grozījums Bāriņtiesu likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Jaunatnes likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

 

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījums Civilprocesa likumā " anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 54.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" anotācija uz 11 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 56.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā " anotācija uz 10 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 60.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījums Informācijas atklātības likumā" anotācija uz 7 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 62.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 63.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" uz 7 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā " anotācija uz 11 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 67.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  2.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 12 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  3.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 5 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  4.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" anotācija uz 6 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  5.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījumi Standartizācijas likumā" anotācija uz 10 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  6.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 6 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  7.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 6 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  8.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" anotācija uz 9 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  36.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta " Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola

Nr.34  37.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā" uz 1 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Tiesībsarga likumā" anotācija uz 5 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  78.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums Bāriņtiesu likumā" anotācija uz 8 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 79.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" anotācija uz 12 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 80.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā" uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Jaunatnes likumā" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 82.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" uz 1 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 84.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" anotācija uz 16 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 85.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" anotācija uz 8 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 86.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"" uz 1 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"" anotācija uz 7 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 87.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"" anotācija uz 8 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 88.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"" uz 1 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 89.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"" uz 1 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"" anotācija uz 8 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 90.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 91.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"" anotācija uz 8 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 92.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums l ikumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"" uz 1 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"" anotācija uz 8 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 93.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"" uz 1 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"" anotācija uz 7 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 94.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" anotācija uz 7 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 95.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 96.§ izraksts uz 1 lp.

97. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" uz 1 lpp.

98. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes komisijām""  anotācija uz 7 lpp.

99. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 46.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.; 2008, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 86.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus „(arī elektroniskā veidā)”.

2. 98.pantā:

izslēgt 4.punktu;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

„6) kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu atbilstoši šā likuma 86.pantam;”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Tieslietu ministrs                                                                       M.Segliņš

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                M.Lazdovskis

 

 

19.05.2009 10:27

73

K.Tralmaks

67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv

 


Likumprojekta

„Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.28 3.§ 7.punktu.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86.panta otrā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz bez maksas. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 98.panta ceturtā daļa un sestā daļa nosaka, ka Valsts zemes dienests atbilstoši kārtējam gadam piešķirtā valsts finansējuma apjomam finansē nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu un kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai. Sniedzot informāciju saskaņā ar spēkā esošo kārtību, informācijas sagatavošanai ir nepieciešams liels darbaspēka patēriņš, manuāli veicot šīs informācijas atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nosakot, ka Valsts zemes dienests no kārtējam gadam piešķirtā valsts finansējuma apjoma vairs nefinansē nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu un informācija valsts tiešās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām tiek sniegta standartizētā informācijas apjomā un veidā atbilstoši šā likuma 86.pantā noteiktajam. Papildus 86.panta pirmajā un otrajā daļā ir nepieciešams izslēgt vārdus „(arī elektroniskā veidā)”, nodrošināt iespēju, ka informāciju, kas nepieciešama valsts tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai, tiks sniegta elektroniski standartizētā informācijas apjomā. Attiecīgi būs iespējams samazināt Valsts zemes dienesta darbinieku skaitu, kas veic minētās funkcijas.

 

4. Cita informācija

Papildus ir nepieciešams izdarīt līdzīgus grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumos Nr.97 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav.

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav.

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav.

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav.

 

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Vienlaicīgi ar normatīvā akta pieņemšanu tiks samazināts Valsts zemes dienesta darbinieku skaits. 

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav.

 

7. Cita ietekme

Nav.

 


 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

  

 (tūkst. latu)

 

 Rādītāji

 2009.

 Turpmākie trīs gadi

 

2010.

2011.

2012.

 

 1

 2

 3

 4

 5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

760,4

 

 

 

760,4

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

760,4

 

 

 

760,4

 

 

0

0

-760,4

 

 

 

-760,4

 

 

0

0

-760,4

 

 

 

-760,4

 

 

0

0

-760,4

 

 

 

-760,4

 

 

0

0

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

760,4

 

 

 

760,4

 

0

0

760,4

 

 

 

760,4

 

0

0

760,4

 

 

 

760,4

 

0

0

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” piešķirtais finansējums funkciju nodrošināšanai:

 

Pavisam kopā (gadā):

KOPĀ = Ls 760 388

1. Atlīdzība {1000}:

KOPĀ = Ls 556 597

Atalgojums {1110}:

KOPĀ = Ls 448 543

1.   Datu bāzes analītiķis (19.2 saime, lI līmenis, 10 algu grupa)

1 amata vieta x 554 Ls alga x 12 mēneši = Ls 6648

2.   Metodikas eksperts (35.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

1 amata vieta x 516 Ls alga x 12 mēneši = Ls 6192

3. Metodikas eksperts (.saime, III līmenis, 10.algu grupa)

1 amata vieta x 544 Ls alga x 12 mēneši = Ls 6528

4. Datu bāzes analītiķis (19.2 saime, lI līmenis, 10 algu grupa)

1 amata vieta x 543 Ls alga x 12 mēneši = Ls 6516

5. Kvalitātes inženieris – kontrolieris (26.1 saime, III līmenis, 9.algu grupa)

9 amata vietas x 465,51 Ls alga x 12 mēneši = Ls 50275

6. Kadastra inženieris (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

58 amata vietas x 412 Ls alga x 12 mēneši = Ls 286 752

7. Ģeoinformātikas inženieri (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

16 amata vietas x 446 Ls alga x 12 mēneši = Ls 85 632

    DD VSOA {1210}:

KOPĀ Ls  = Ls 108 054

2. Preces un pakalpojumi {2000}:

KOPĀ = Ls 203 791

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni {2110}:

87 amata vietas x 4 Ls/dienas nauda x 12 mēneši = 4176

Pasta pakalpojumi {2210}:

0,35 Ls/par vēstuli x 1056 vēstules = Ls 370

Datu pārraides tīkla pakalpojumi (internets,VITA)  {2211}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 0,48 Ls vidēji par 1 darbinieku = Ls 501

Sakaru pakalpojumi (stacionārais + mobilais) {2219}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 21,59 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 22 540

Apkure {2221}:

696 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 12 mēneši x 2.59 Ls/kv.m. = Ls 21632

Elektroenerģija {2223}:

8865 kWh mēnesī x 12 mēneši x 0,08 Ls/kWh = Ls 8510

Citi komunālie maksājumi (t.sk.ūdens, kanalizācija) {2220}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 0,61 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 637

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana {2243}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 2.65 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 2767

Ēku, būvju un telpu uzturēšana {2244}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 21,05 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 21 976

Datortehnikas standartprogrammatūras uzturēšana (Microsoft, Kaspersky, Bentley, Oracle Spatial licenču utt.) {2251}:

87 amata vietas x 563,20 Ls / gadā uz 1 cilv. = Ls 48998

Telpu noma {2261}:

696 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 12 mēneši x 5 Ls/kv.m. = Ls 41760

Transportlīdzekļu noma (uz sanāksmēm) {2262}:

2 automašīnas x  147 braucieni x ~14,967 Ls/mēnesī (nomas maksa) = Ls 4400

Iekārtu un inventāra (datortehnikas) īre un noma {2264}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 2,01 vidēji Ls/mēnesī = Ls 2098

Citi pakalpojumi (administratīvie izdevumi, t.sk.mācības) {2279}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 1,23 vidēji Ls uz 1cilv. = Ls 1284

Biroja preces un inventārs (kancelejas preces (t.sk.toneri un kārtridži, inventārs)) {2310}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 10,98 vidēji Ls / 1cilv.mēnesī = Ls 11463

Degviela {2322}:

~44 litri par braucienu (~ 300 km) x 240 braucieni  x 0,6998 Ls/litrs = Ls 7390

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli {2350}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 3.15 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 3289

 

2009.gadā plānotais samazinājums:

 

Pavisam kopā (gadā):

KOPĀ = Ls 380 194

1. Atlīdzība {1000}:

KOPĀ = Ls 278 299

Atalgojums kopā{1110}:

KOPĀ Ls = 224 272

3.   Datu bāzes analītiķis (19.2 saime, lI līmenis, 10 algu grupa)

1 amata vieta x 554 Ls alga x 6 mēneši = Ls 3324

4.   Metodikas eksperts (35.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

1 amata vieta x 516 Ls alga x 6 mēneši = Ls 3096

3. Metodikas eksperts (.saime, III līmenis, 10.algu grupa)

1 amata vieta x 544 Ls alga x 6 mēneši = Ls 3264

4. Datu bāzes analītiķis (19.2 saime, lI līmenis, 10 algu grupa)

1 amata vieta x 543 Ls alga x 6 mēneši = Ls 3258

5. Kvalitātes inženieris – kontrolieris (26.1 saime, III līmenis, 9.algu grupa)

9 amata vietas x 465,51 Ls alga x 6 mēneši = Ls 25138

6. Kadastra inženieris (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

58 amata vietas x 412 Ls alga x 6 mēneši = Ls 143 376

7. Ģeoinformātikas inženieri (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

16 amata vietas x 446 Ls alga x 6 mēneši = Ls 42816

    DD VSOA {1210}:

KOPĀ Ls  = 54 027 Ls

2. Preces un pakalpojumi {2000}:

KOPĀ = Ls 101 895

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni {2110}:

87 amata vietas x 4 Ls/dienas nauda x 6 mēneši = 2088

Pasta pakalpojumi {2210}:

0,35 Ls/par vēstuli x 528vēstules = Ls 185

Datu pārraides tīkla pakalpojumi (internets,VITA)  {2211}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 0,479 Ls vidēji par 1 darbinieku = Ls 250

Sakaru pakalpojumi (stacionārais + mobilais) {2219}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 21,59 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 11270

Apkure {2221}:

696 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 6 mēneši x 2.59 Ls/kv.m. = Ls 10816

Elektroenerģija {2223}:

8865 kWh mēnesī x 6 mēneši x 0,08 Ls/kWh = Ls 4255

Citi komunālie maksājumi (t.sk.ūdens, kanalizācija) {2220}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 0,61 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 318,5

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana {2243}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 2.65 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 1383,5

Ēku, būvju un telpu uzturēšana {2244}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 21,05 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 10988

Datortehnikas standartprogrammatūras uzturēšana (Microsoft, Kaspersky, Bentley, Oracle Spatial licences utt.) {2251}:

87 amata vietas x (563,20 Ls / gadā  uz 1 cilv.) / 2 = Ls 24499

Telpu noma {2261}:

696 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 6 mēneši x 5 Ls/kv.m. = Ls 20880

Transportlīdzekļu noma (uz sanāksmēm) {2262}:

2 automašīnas x  73,5 braucieni x ~14,967 Ls/mēnesī (nomas maksa) = Ls 2200

Iekārtu un inventāra (datortehnikas) īre un noma {2264}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 2,01 vidēji Ls/mēnesī = Ls 1049

Citi pakalpojumi (administratīvie izdevumi, t.sk.mācības) {2279}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 1,23 vidēji Ls uz 1cilv. = Ls 642

Biroja preces un inventārs (kancelejas preces (t.sk.toneri un kārtridži, inventārs)) {2310}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 10,98 vidēji Ls / 1cilv.mēnesī = Ls 5731,5

Degviela {2322}:

~44 litri par braucienu (~ 300 km) x 120 braucieni  x 0,6998 Ls/litrs = Ls 3695

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli {2350}:

87 amata vietas x 6 mēneši x 3.15 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 1644,5

 

2010.gadā un turpmāk plānotais samazinājums:

 

Pavisam kopā (gadā):

KOPĀ = Ls 760 388

1. Atlīdzība {1000}:

KOPĀ = Ls 556 597

Atalgojums {1110}:

KOPĀ = Ls 448 543

5.   Datu bāzes analītiķis (19.2 saime, lI līmenis, 10 algu grupa)

1 amata vieta x 554 Ls alga x 12 mēneši = Ls 6648

6.   Metodikas eksperts (35.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

1 amata vieta x 516 Ls alga x 12 mēneši = Ls 6192

3. Metodikas eksperts (.saime, III līmenis, 10.algu grupa)

1 amata vieta x 544 Ls alga x 12 mēneši = Ls 6528

4. Datu bāzes analītiķis (19.2 saime, lI līmenis, 10 algu grupa)

1 amata vieta x 543 Ls alga x 12 mēneši = Ls 6516

5. Kvalitātes inženieris – kontrolieris (26.1 saime, III līmenis, 9.algu grupa)

9 amata vietas x 465,51 Ls alga x 12 mēneši = Ls 50275

6. Kadastra inženieris (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

58 amata vietas x 412 Ls alga x 12 mēneši = Ls 286 752

7. Ģeoinformātikas inženieri (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

16 amata vieta s x 446 Ls alga x 12 mēneši = Ls 85 632

    DD VSOA {1210}:

KOPĀ Ls  = Ls 108 054

2. Preces un pakalpojumi {2000}:

KOPĀ = Ls 203 791

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni {2110}:

87 amata vietas x 4 Ls/dienas nauda x 12 mēneši = 4176

Pasta pakalpojumi {2210}:

0,35 Ls/par vēstuli x 1056 vēstules = Ls 370

Datu pārraides tīkla pakalpojumi (internets,VITA)  {2211}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 0,48 Ls vidēji par 1 darbinieku = Ls 501

Sakaru pakalpojumi (stacionārais + mobilais) {2219}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 21,59 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 22 540

Apkure {2221}:

696 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 12 mēneši x 2.59 Ls/kv.m. = Ls 21632

Elektroenerģija {2223}:

8865 kWh mēnesī x 12 mēneši x 0,08 Ls/kWh = Ls 8510

Citi komunālie maksājumi (t.sk.ūdens, kanalizācija) {2220}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 0,61 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 637

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana {2243}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 2.65 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 2767

Ēku, būvju un telpu uzturēšana {2244}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 21,05 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 21 976

Datortehnikas standartprogrammatūras uzturēšana (Microsoft, Kaspersky, Bentley, Oracle Spatial licenču utt.) {2251}:

87 amata vietas x 563,20 Ls / gadā uz 1 cilv. = Ls 48998

Telpu noma {2261}:

696 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 12 mēneši x 5 Ls/kv.m. = Ls 41760

Transportlīdzekļu noma (uz sanāksmēm) {2262}:

2 automašīnas x  147 braucieni x ~14,967 Ls/mēnesī (nomas maksa) = Ls 4400

Iekārtu un inventāra (datortehnikas) īre un noma {2264}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 2,01 vidēji Ls/mēnesī = Ls 2098

Citi pakalpojumi (administratīvie izdevumi, t.sk.mācības) {2279}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 1,23 vidēji Ls uz 1cilv. = Ls 1284

Biroja preces un inventārs (kancelejas preces (t.sk.toneri un kārtridži, inventārs)) {2310}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 10,98 vidēji Ls / 1cilv.mēnesī = Ls 11463

Degviela {2322}:

~44 litri par braucienu (~ 300 km) x 240 braucieni  x 0,6998 Ls/litrs = Ls 7390

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli {2350}:

87 amata vietas x 12 mēneši x 3.15 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 3289

 

6. Cita informācija

Priekšlikumus par izdevumu samazināšanu iekļaut grozījumos likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kā arī ņemt vērā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu izstrādē.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumos Nr.97 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”, precizējot, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86.pantā minētā informācija valsts tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām tiks sniegta elektroniski. Šo Ministru kabineta noteikumu projektu ir paredzēts izstrādāt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis" noteiktajā termiņā. Tāpat nepieciešams izdarīt grozījumu likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, saskaņojot grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 4.panta ceturto daļu, kas stāsies spēkā vienlaicīgi ar šo likumprojektu.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām    

Nav attiecināms.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

 2. tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav.

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

6. Cita informācija

Nav.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekta izstrāde ir steidzama.

 

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši, jo likumprojekta izstrāde ir steidzama.

 

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar citu institūciju ekspertiem nav notikušas, jo likumprojekta izstrāde ir steidzama.

 

 5. Cita informācija

Nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekta  pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietots VSIA „Latvijas Vēstnesis” izveidotajā un uzturētajā ārējo normatīvo aktu elektroniskajā krājumā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

Nav.

 

Tieslietu ministrs                                                                       M.Segliņš

Vīza: Valsts sekretārs                                                                M.Lazdovskis

 

 

27.05.2009 16:32

2810

K.Tralmaks

67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv

 

 

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

56.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

     TA-1718

___________________________________________________________

(L.Medina, I.Bergmane, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā līdz š.g. 28.maijam plkst.12.00.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

  

D.Vaivare

 

 

 

2009-MK-PROT-34-2705-#56.doc

1