Rīgā

 

Rīgā

 

 

29.05.2009.                Nr.90/TA-1549, TA-1546, TA-1558,

TA-1559, TA-1561, TA-1562,

TA-1521, TA-1542, TA-1719,

TA-1633, TA-1616, TA-1637,

TA-1639, TA-1640, TA-1674,

TA-1676, TA-1597, TA-1569,

TA-1667, TA-1731, TA-1732,

TA-1552, TA-1556, TA-1706,

TA-1723, TA-1727, TA-1745,

TA-1758, TA-1760, TA-1543

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija, š.g. 26.maija un š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā", kuru izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šatrovska 67026521, dace.satrovska@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Ieroču aprites likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Enerģētikas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kuru izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Strode 67219602, Alda.Strode@iem.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mačivka 67095493, sandra.macivka@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstmane 67162607, marite.augstmane@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Sviķe 67027419, Irena.Svike@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" uz 2 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  68.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" uz 2 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" anotācija uz 9 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  70.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 1 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 5 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  77.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" anotācija uz 6 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32 78.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" anotācija uz 4 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  79.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" anotācija uz 4 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  80.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  15.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" anotācija uz 5 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  16.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" anotācija uz 16 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  102.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" anotācija uz 5 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 9.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījums Ieroču aprites likumā" anotācija uz 5 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 10.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" anotācija uz 5 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 12.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījums Enerģētikas likumā" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  14.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" anotācija uz 6 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 15.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  16.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" uz 3 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" anotācija uz 6 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  17.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" anotācija uz 5 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  19.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 10 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 32 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  28.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 6 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  30.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 3 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34   33.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 8 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  34.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 3 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 13 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  38.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uz  2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" anotācija uz 6 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  39.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  47.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  64.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" uz 2 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" anotācija uz 10 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  65.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" uz 5 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" anotācija uz 11 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  68.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" anotācija uz 7 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  73.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" anotācija uz 6 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  75.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" uz 2 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" anotācija uz 12 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  77.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12., 4.nr.; 2009, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1.        Izslēgt 1.panta četrpadsmitajā daļā vārdus „neveicot reorganizāciju vai”.

 

2.   Papildināt 2.panta trešo daļu pēc vārdiem „lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem „kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai”.

 

3.   Papildināt 3.panta ceturtās daļas 12.punktu pēc vārdiem „lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības” ar vārdiem „kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai”.

 

4.   6.pantā:

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek palielināti debitoru parādiem paredzētie uzkrājumi (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā ar šā likuma 7.pantu), kas izveidoti un atspoguļoti maksātāja grāmatvedībā, un bezcerīgo (zaudēto, bez cerībām tos kādreiz atgūt) debitoru parādu summām, kas tieši iekļautas zaudējumos (izmaksās);”

 

izteikt ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„par taksācijas periodā zaudēto debitoru parādu summām, kas noteiktas saskaņā ar šā likuma 9.pantu, un summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek samazināti debitoru parādiem paredzētie uzkrājumi (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā ar šā likuma 7.pantu), kas izveidoti un atspoguļoti maksātāja grāmatvedībā, izņemot tās samazinājumu summas, kas radušās, norakstot zaudētos parādus no debitoru parādiem paredzētajiem uzkrājumiem;”

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

„7.pants. Banku un krājaizdevu sabiedrību izveidoto uzkrājumu debitora parādiem iekļaušana ar nodokli apliekamajā ienākumā

Ar nodokli apliekamo ienākumu bankām un krājaizdevumu sabiedrībām nepalielina par to atskaitījumu summu, par kādu taksācijas periodā atzīti izdevumi debitoru parādiem paredzētajiem uzkrājumiem un nesamazina par summu, par kādu taksācijas periodā tiek samazināti izveidotie uzkrājumi (apvērsti iepriekšējos taksācijas periodos atzītie izdevumi) debitoru parādiem, saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto aprēķinu kārtību.”

 

6. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

„7.1 pants. Banku aizņēmuma kapitalizācija

(1) Nodokļu maksātājs – līdzekļu aizdevējs apliekamo ienākumu samazina par banku akciju atsavināšanas ienākumu vai palielina par akciju atsavināšanas zaudējumu, ja akcijas iegūtas un atsavinātas atbilstoši šā panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(2)         Nodokļu maksātājs - līdzekļu aizdevējs apliekamo ienākumu nepalielina par izdevumos iekļautā kapitalizējamā aizdevuma vērtības samazināšanas summu, ja aizdevums (izņemot noguldījumu) tiek ieguldīts bankas pamatkapitālā.

(3)         Banka – aizņēmēja apliekamo ienākumu nesamazina par ieņēmumos iekļauto aizņēmuma vērtības samazināšanas summu, ja aizņēmums, kuru iegulda pamatkapitālā, ir novērtēts zemākā vērtībā.

(4)         Šā panta pirmo un otro daļu var piemērot ja:

1)  parādnieka - bankas finansiālās atveseļošanas pasākums ir noteikts ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu;

2)  akcijas iegūtas, aizdevumu pārvēršot par mantisko ieguldījumu bankas pamatkapitālā;

3)  akcijas tiek atsavinātas 36 mēnešu laikā no to iegūšanas brīža.

(5)         Šā panta normas neattiecas uz aizdevumiem, kurus aizsargā Noguldījumu garantiju likums.”

 

7. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību speciālajām (tehniskajām) rezervēm paredzētie līdzekļi

Ar nodokli apliekamo ienākumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām nepalielina par to atskaitījumu summu, kas ir ieskaitīta speciālajās (tehniskajās) rezervēs, un nesamazina par summu, kas ir izņemta no šīm rezervēm un ieskaitīta ienākumos saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu vai Pārapdrošināšanas likumu”.

 

8. Izteikt likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) debitors ir Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, vai to valstu rezidents, ar kurām Latvija ir noslēgusi konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šīs konvencijas ir stājušās spēkā;”

 

9. 24.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa „1.1”ar vārdu un skaitli „un 1.2”.

 

papildināt ar 1.2daļu šādā redakcijā:

„(12) Nodokļu maksātājs saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturtās daļas 3.punktu ieturēto uzņēmumu ienākuma nodokli no tādu procentu maksājumiem, kuri tiek iekļauti bankas aizņēmuma pamatsummā (veikta saistību tiesību pārjaunošana) pirms kapitalizācijas, kas notiek atbilstoši šā likuma 7.1pantam, iemaksā budžetā 30 dienu laikā pēc akciju atsavināšanas, bet ne vēlāk kā trīsdesmit septiņu mēnešu laikā pēc aizdevuma ieguldīšanas pamatkapitālā.”

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 81.punktu šādā redakcijā:

”81. Šā likuma 7.1 pantu piemēro ienākumam vai zaudējumiem no akciju atsavināšanas, ja akcijas iegūtas atbilstoši 7.1 panta pirmajai daļai, sākot ar 2009.gada 1.jūniju līdz 2011.gada 31.decembrim. Šā likuma 7.1 panta otro un trešo daļu piemēro, sākot ar 2009.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.decembrim.”

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                   E.Repše

 

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                              M.Bičevskis

 

 

 

22.05.2009 8:44

701

S.Mačivka 67095493

sandra.macivka@fm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” 

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Grozījumi likumā tiek veikti atbilstoši Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas (apstiprināta Saeimā 2008.gada 12.decembrī) III nodaļas „Finanšu sektora stabilizācija” 5.punktam un Starptautiskā valūtas fonda noslēgtā Nodomu protokola 17.punktam, lai efektīvi atjaunotu banku finansiālo stabilitāti krīzes apstākļos.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Bankām izsniegto aizdevumu kapitalizācija

2008.gadā lielāko daļu, jeb 71,6% no saistībām veidoja ārvalstu banku finansējums savām meitasbankām Latvijā un filiālēm, kam ir ļoti būtiska nozīme banku darbībai. Latvijas banku sistēmai 2008.gadā bija piesaistīts apmēram viens miljards latu sindicēto kredītu no dažādām valsts finanšu institūcijām. Pasliktinoties finanšu situācijai 2008.gadā, strauji sāka aizplūst ieguldījumi no bankām, t.i. 2008.gada oktobra mēnesī no bankām aizplūda 461 milj.latu. Strauja naudas līdzekļu izņemšana bankām rada likviditātes problēmas, kā rezultātā bankas nonāk vēl sliktākā finansiālā stāvoklī, ko radījusi kredītu saņēmēju nespēja veikt kredīta atmaksu. Tādējādi, lai nodrošinātu banku, kuras nonākušas finansiālās grūtībās, turpmāku sekmīgu darbību un saglabātu līdz šim piesaistītos finanšu līdzekļus Latvijas bankās, ir nepieciešamas uzņēmumu ienākuma nodokļa normas, kas paredzētu, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais ienākums netiek ietekmēts no šādām bankām izsniegto aizdevumu kapitalizācijas rezultātā iegūto akciju atsavināšanas.

Banku un krājaizdevu sabiedrību veidotie uzkrājumi

Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk – likums) 7.pantā ir noteikta īpaša kārtība uzkrājumu veidošanai nedrošiem parādiem, kas attiecās uz bankām. Likumā ir paredzēts, ka uzkrājumu veidošanas nosacījumus un to apmēru  nosaka Latvijas Bankas noteiktā kārtība uzkrājumu veidošanai banku nedrošiem parādiem. Ņemot vērā, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izstrādājusi jaunu debitoru parādiem uzkrājumu veidošanas kārtību (ievērojot starptautiskos grāmatvedības standartus), nepieciešamas izmaiņas 7.pantā, pēc būtības saglabājot speciālu kārtību, kas attiektos uz bankām, veidot uzkrājumus, bet mainot tikai atsauci uz kārtības izstrādātāju.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību statuss

Saeimā ir iesniegts likumprojekts „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā”, kurā paredzētas normas attiecībā uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrību statusa noteikšanu. Lai nodrošinātu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu atbilstību paredzētajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību statusa izmaiņām, ir jāveic grozījumi likuma 2.pantā un 3.pantā, precizējot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību statusu, kurām ir tiesības piemērot īpašu nodokļa maksāšanas kārtību.

Uzkrājumi pārapdrošināšanas sabiedrībām

Likuma 8.pants paredz apdrošināšanas sabiedrībām speciālu kārtību attiecībā uz izveidotajām rezervēm. Apdrošināšanas sabiedrībām to specifikas dēļ, veidojot rezerves ierobežotā apmērā tās neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Līdzīgā situācijā ir arī pārapdrošināšanas sabiedrības, bet to rezervju veidošanai nav paredzēts speciāls regulējums likumā. Sākot ar 2008.gada 16.jūliju spēkā stājās Pārapdrošināšanas likums, kas līdzīgi kā Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam regulē apdrošināšanas tirgu Latvijā.

Tehniska rakstura precizējumi

Likuma 1.panta četrpadsmitajā daļā noteiktā saimnieciskās darbības veida nodošanas definīcija ir izmantojama, veicot likuma 62.pantā noteikto reorganizāciju, tādēļ nepieciešams saskaņot lietoto terminoloģiju. 

Likuma 6.panta pirmās daļas 6.punkts un ceturtā daļas 3.punkts nosaka, ka uz kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību veidotajiem uzkrājumiem neattiecas vispārējās likuma normas par apliekamā ienākuma korekciju par uzkrājumiem. 

Likuma 9.panta normas par zaudētiem parādiem paredz iespēju norakstīt zaudētu parādu tad, ja debitors ir Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents un izpildās vēl vairāki citi kritērijiem. Likums neparedz iespēju norakstīt zaudētu parādu tad, ja debitors ir Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Bankām izsniegto aizdevumu kapitalizācija

Likumprojekts papildina likumu ar 7.1pantu, kas paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu ienākumam no banku akciju atsavināšanai 3 gadus no akciju iegūšanas brīža, ja akciju iegūšana notikusi kapitalizējot aizdevumu. Lai piemērotu šo atvieglojumu bankām izsniegtā aizdevuma kapitalizācijai jānotiek bankas finansiālās atveseļošanas pasākuma ietvaros. Papildus grozījumi likuma 24.pantā ( jaunā panta 1.2daļa) paredz atlikt maksājumus budžetā par aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli no procentiem, kas saistību pārjaunošanas rezultātā pievienoti aizdevuma pamatsummai pirms kapitalizācijas. Maksājums par procentiem nerezidentam, tiek atlikts līdz kapitalizācijas rezultātā iegūt akciju atsavināšanai, bet ne ilgāk kā par 37 mēnešiem pēc kapitalizācijas.

Banku un krājaizdevu sabiedrību veidotie uzkrājumi

Likumprojekts paredz veikt redakcionālas izmaiņas likuma 7.pantā, saglabājot kārtību uzkrājumu veidošanai banku nedrošiem parādiem. Ņemot vērā, ka Latvijas Banka vairs nenosaka uzkrājumu veidošanas kārtību bankām un krājaizdevu sabiedrībām minētajā pantā izdarīta atsauce uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izstrādāto kārtību nedrošu parādu uzkrājumu veidošanai.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību statuss

Likumprojekts (grozījumi likuma 2. un 3.pantā) paredz, ka īpašā nodokļa maksāšanas kārtība turpmāk attieksies uz tādām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kuras kvalificējas  normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai.

Uzkrājumi pārapdrošināšanas sabiedrībām

Tā kā pārapdrošināšanas sabiedrībām līdzīgi kā apdrošināšanas sabiedrībām atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāveido speciālās (tehniskās) rezerves, tad likumprojekts paredz precizēt likuma 8.panta normas par rezervju veidošanu, neapliekot tās ar nodokli, attiecināt arī uz  pārapdrošināšanas sabiedrībām.

Tehniska rakstura precizējumi

Likuma 1.panta četrpadsmitajā daļā noteiktā saimnieciskās darbības veida nodošanas definīcija ir izmantojama, veicot likuma 62.pantā noteikto reorganizāciju. Līdz ar to, lai saskaņotu terminoloģiju likuma 1.panta četrpadsmitajā daļā tiek izslēgti vārdo „neveicot reorganizāciju”.

Likuma 6.panta pirmās daļas 6.punkts un ceturtā daļas 3.punkts nosaka, ka uz banku un krājaizdevu sabiedrību veidotajiem uzkrājumiem arī turpmāk neattieksies vispārējās likuma normas par apliekamā ienākuma korekciju par uzkrājumiem nedrošiem parādiem atbilstoši grozījumiem likuma 7.pantā. 

Grozījumi likuma 9.pantā normas paredz iespēju norakstīt zaudētu parādu tad, ja debitors ir arī Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi stimulēs saglabāt banku sistēmu stabilitāti, kā arī stimulēs nodokļa maksātājus saglabāt uzņēmējdarbību finansiālās krīzes periodā tādējādi veicinot tautsaimniecības atveseļošanos.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Stimulēs banku sistēmas, tiks nodrošināta banku stabilitāte līdz ar to arī uzņēmumu un mājsaimniecības maksātspēja kuru līdzekļi tiek apgrozīti bankas kontos.

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Likumprojekts saglabās banku sektora, līdz ar to arī uzņēmējsabiedrību, kas veic darījumus ar šo banku kontu starpniecību, stabilitāti finansiālās krīzes periodā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Tiks saglabātas darbavietas.

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms.

 

7. Cita ietekme

 Nav attiecināms.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2009.

Turpmākie trīs periodi

2010.

2011.

2012.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Nav attiecināms.

6. Cita informācija 

 

 Likumprojektā paredzētās normas attiecībā uz bankām izsniegto aizdevumu kapitalizāciju neietekmēs budžeta ieņēmumus un izdevumus, jo nodokļa ieņēmumi (no izmaināmajām normām) atbilstoši pašreizējai ekonomiskajai situācijai nav prognozējami ne atbilstoši pašreiz spēkā esošajam regulējumam, ne arī veicot likumā paredzētās izmaiņas. Ar nodokli apliekamais ienākums neveidojas, ja aizdevumi bankām netiek kapitalizēti (saglabāta pašreizējā kārtība), un neveidojas arī, ja aizdevumi bankām tiek kapitalizēti. Ar nodokli apliekamais ienākums varētu rasties, tikai tad, ja kapitalizētās akcijas tiek pārdotas ar peļņu, bet, ņemot vērā situāciju banku sektorā, nav prognozējams, ka akciju atsavināšana varētu radīt peļņu.

Pārējās likumprojekta normas pēc būtības saglabā pašreizējo nodokļa noteikšanas kārtību, līdz ar to tās nerada ietekmi uz budžetu.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Likumprojekta 2. un 3.pantā veiktās izmaiņas ir izdarītas saskaņā ar likumprojektu „Grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā”. Līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt, lai vienlaicīgi ar grozījumiem „Grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā” stātos spēkā likumprojekta  „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” normas par lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Nav attiecināms.

  

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Pārrunas, par grozījumiem likumā  „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” notika ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kura neiebilda pret minētajiem grozījumiem.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Notikušas konsultācijas ar Starptautiskā valūtas fonda un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvjiem.  Starptautiskais valūtas fonds ierosināja likumprojekta „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” 7.1panta nepieciešamību attiecībā uz banku sektoru, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisija neiebilst pret šiem grozījumiem.

5. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Esošo valsts institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likumprojekts pēc pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī izdevumā „Latvijas republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Ja, piemērojot likumprojektu, radīsies indivīda tiesību ierobežojums, tas varēs aizstāvēt savas tiesības administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                     E.Repše

 

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                      M.Bičevskis

 

25.05.2009 12:36

1859

Nodokļu politikas departamenta Tiešo

nodokļu nodaļas pārvaldes vecākā

referente S.Mačivka, tālr. nr.67095493,

fakss 67095497, sandra.macivka@fm.gov.lv

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

34

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

     TA-1732

______________________________________________________

(A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                             V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Tiesību aktu redakcijas

departamenta vadītāja                                                 D.Vaivare