Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2009.gada 27.maijā

Nr._____________

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu „Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (1 lapa)

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

 

Izdarīt likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001,
1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 2., 6. nr.) šādu grozījumu:

 

 Izteikt likuma 9. pantu šādā redakcijā:

 

„9.pants. Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums

(1) Kopējais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir deviņi mēneši 12 mēnešu periodā no pabalsta piešķiršanas dienas.

(2) Ja 12 mēnešu periodā personai bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts atkārtoti, tas piešķirams, ņemot vērā iepriekšējo šajā periodā piešķirto bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgumu. Ja par konkrēto personu šajā 12 mēnešu periodā ne mazāk kā deviņus mēnešus ir veiktas vai bija jāveic iemaksas bezdarba gadījumam, bezdarbnieka pabalsts piešķirams vispārējā kārtībā.

(3) Bezdarbnieka pabalstu izmaksā atkarībā no bezdarba ilguma:

1) pirmos 3 mēnešus - pilnā apmērā;

2) nākamos 3 mēnešus - 75 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra;

3) pēdējos 3 mēnešus - 50 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra.”

 

 

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

„Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

            2007. gada 8.novembrī Saeima steidzamības kārtā divos lasījumos pieņēma grozījumus likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, kas paredzēja kardināli mainīt toreiz pastāvošos nosacījumus bezdarbnieku pabalsta izmaksas ilguma noteikšanai. Labklājības ministrija, motivējot to ar nepieciešamību stimulēt gados jaunus bezdarbniekus aktīvāk nodarboties ar darba meklējumiem, piedāvāja piesaistīt pabalsta izmaksas termiņu bezdarbnieka darba stāžam.

Personas, kuras ir nostrādājušas no 1 līdz 9 gadiem un zaudējušas darbu tagad saņem bezdarbnieka pabalstu tikai 4 mēnešus ( atbilstoši 100% pirmos divus mēnešus un 75% atlikušos divus), personas, kuras ir nostrādājušas no 10 līdz 19 gadiem saņem pabalstu 6 mēnešus (atbilstoši 100%, pirmos divus mēnešus, 75% nākamos divus un 50% atlikušos divus mēnešus), un tikai tie bezdarbnieki, kuru darba stāžs ir lielāks par 20 gadiem saņem pabalstu 9 mēnešus, kā tas bija paredzēts visām bezdarbnieku kategorijām pirms augstākminēto grozījumu pieņemšanas.

  Iedzīvotāji ar darba stāžu no 1 līdz 9 gadiem visbiežāk ir gados jauni cilvēki ar ģimenēm un bērniem, kuri pašreizējās ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, pat pieliekot visas pūles, nav spējīgi atrast sev citu darbu 4 mēnešu laikā un rezultātā paliek bez jebkādiem iztikas līdzekļiem.

Jau augstākminēto grozījumu apspriedes posmā iesniedzēji oponēja Labklājības ministrijai skaidrojot, ka bezdarbs nav labprātīga izvēle ar mērķi iedzīvoties uz valsts rēķina. Arī pirmajos mēnešos, kad bezdarbniekam tika maksāts pabalsts 100% apmērā, šis pabalsts sastādīja tikai aptuveni pusi no viņa iepriekšējās darba algas.

Jāatzīmē, ka šie potenciālo bezdarbnieku stāvokli pasliktinošie grozījumi neguva lielas Saeimas daļas atbalstu. Par likumprojektu, pieņemot to otrajā lasījumā „par” balsoja 54 deputāti, savukārt „pret” bija 35 deputāti. Pret šo likumprojektu toreiz iestājās PCTVL, Saskaņas centrs un Jaunais laiks

 

2. Priekšlikuma būtība

 

Iesniedzēji piedāvā atgriezties pie daudzus gadus veiksmīgi funkcionējošajiem principiem, kas pastāvēja līdz liktenīgajiem 2007. gada novembra grozījumie m un noteikt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu neatkarīgi no darba stāža.

Iesniedzēju piedāvātie grozījumi atbilst Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 2009. gada 20.maija Valdes lēmumam Nr. 6.4., kurā cita starpā tiek piedāvāts grozīt  likumu „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” nosakot, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir deviņi mēneši.