Likumprojekts

Rīgā

2009.gada 27.maijā

Nr. ____________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut Saeimas 2009.gada 4.jūnija sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu “Par Hosē Havjera Mansura-Garsijas atzīšanu par Latvijas pilsoni”.

Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Pilsonības likuma izpildes komisijai.

Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas 2009.gada 4.jūnija sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā:  1) likumprojekts uz 1 lpp.;

         2) likumprojekta anotācija uz 3 lpp.;

         3) pievienotie dokumenti uz 12 lpp.

 

          Cieņā,

komisijas priekšsēdētāja biedre                                                  Anta Rugāte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Par Hosē Havjera Mansura-Garsijas atzīšanu par Latvijas pilsoni

 

 

 

Atzīt Hosē Havjeru Mansuru-Garsiju  par Latvijas pilsoni.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

“Par Hosē Havjera Mansura-Garsijas atzīšanu par Latvijas pilsoni”

Anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Meksikas pilsoni Hosē Havjeru Mansuru-Garsiju par Latvijas pilsoni.

Hosē Havjers Mansurs-Garsija ir dzimis 1966.gada 12.martā Verakrūzas apgabalā, Meksikā. Kopš 1992.gada H.H.Mansurs-Garsija dzīvo Latvijā. No 1992.gada līdz 1997.gadam darbojās kā brīvmākslinieks keramikas darbnīcā Ķeipenē. Kopš 1997.gada darbojas kā šefpavārs vairākos meksikāņu restorānos. Papildus pamatdarbam aktīvi iesaistījies sabiedriskajā darbībā, piedalījās vairāku filmu tapšanā, organizēja Meksikas kino dienas Latvijā, atbalstīja dažādu izstāžu veidošanu, veicinot Latvijas un Meksikas sadarbību kultūras jomā. Līdz Meksikas Goda konsula iecelšanai Latvijā praktiski ir pildījis šīs funkcijas.

Lai iegūtu Latvijas pilsonību, 2006.gada decembrī H.H. Mansurs-Garsija Naturalizācijas pārvaldē iesniedza naturalizācijas iesniegumu un nokārtoja nepieciešamās pārbaudes. Viņš vērsās Meksikas Savienoto Valstu pārstāvniecībā, lai atteiktos no Meksikas pilsonības, bet viņa lūgumu noraidīja, jo saskaņā ar Meksikas likumdošanu, personām, kuras dzimušas kā Meksikas pilsoņi, nav tiesību atteikties no Meksikas pilsonības, kā arī to nevar atņemt. Naturalizācijas pārvalde atteica H.H Mansuram-Garsijam Latvijas pilsonības iegūšanu, jo Latvijas Pilsonības likuma nosacījumi paredz, ka personai, kura tiek uzņemta Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, nedrīkst veidoties dubultā pilsonība. H.H. Mansurs-Garsija savu nākotni un turpmāko darbību cieši saista ar Latviju un tāpēc vērsās Pilsonības likuma izpildes komisijā ar lūgumu atzīt viņu par Latvijas pilsoni.

Atbalstu pretendenta vēlmei iegūt Latvijas pilsonību pauž bijusī Latvijas Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga, Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks I.Pundurs, Latvijas Republikas Goda konsuls Meksikā B.Āboltiņa-Trueblood un SIA “GMG CATERING” valdes priekšsēdētājs R.Vilciņš, lūdzot Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisiju lemt par Latvijas pilsonības atzīšanu Hosē Havjeram Mansuram-Garsijam.

Ņemot vērā H.H. Mansura-Garsijas padarīto Latvijas atpazīstamības vairošanā starptautiskajā sabiedrībā, starpkultūru dialoga sekmēšanā, sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības veicināšanā, Pilsonības likuma izpildes komisija vienbalsīgi atbalstīja viņa atzīšanu par Latvijas pilsoni.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atzīt Hosē Havjeru Mansuru-Garsiju, personas kods 120366-11021, par Latvijas pilsoni.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu

un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

SIA “GMG CATERING”

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta Latvijas pilsonības atzīšanu Hosē Havjeram Mansuram-Garsijam

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

4.Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija