Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

27.05.09.             9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

          Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu „Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā” (1222/Lp9; steidzams).

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikums.

 

 

 

 

 

Cieņā

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                         Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

steidzams

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (nr.1222/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr.4232)

 

Nr.

Priekšlikumi   

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

otrajam lasījumam

 

 

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

5.pants. Ministru kabineta locekļi

(1) Ministru kabineta sastāvā ir Ministru prezidents un šādi ministri, kuriem ir pakļautas attiecīgās ministrijas:

1) ... 2) ...

3) bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs;

4) ... 15) ...

(2) ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 5.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 5.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

15.pants. Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

(1) Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību ir politisko vadlīniju dokuments, kuru izstrādā visam Ministru kabineta pilnvaru laikam un kurš ietver Ministru kabineta darbības prioritātes, sasniedzamos mērķus un rezultātus.

(2) Ministru prezidents nodrošina to, ka Deklarācija tiek izstrādāta, iepazīstoties ar šā likuma 22.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto informāciju, lai nodrošinātu lietu nepārtrauktību.

(3) Pamatojoties uz Deklarāciju, Ministru kabinets ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad Saeima tam izteikusi uzticību, apstiprina rīcības plānu Deklarācijas īstenošanai. Rīcības plānā norāda konkrētus uzdevumus Deklarācijā izvirzīto mērķu sasniegšanai, katra uzdevuma īstenošanas termiņu un par uzdevuma īstenošanu atbildīgās iestādes, kā arī citu nepieciešamo informāciju.

(4) Deklarācijas un rīcības plāna izpildi Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajā kārtībā kontrolē Ministru prezidents.

(5) Par Deklarācijas un rīcības plāna izpildi Ministru prezidents ziņo Saeimai vismaz reizi gadā Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus„Ministru prezidents” ar vārdiem „Ministru prezidenta amata kandidāts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus Ministru prezidents” ar vārdiem „Ministru prezidenta amata kandidāts”.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt norādi par likumprojekta spēkā stāšanos šādā redakcijā:

"Likums stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā ''Par valsts budžetu 2009.gadam"”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā ''Par valsts budžetu 2009.gadam".