2007

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811        tālr. 7087318         fax 7087317

 

Rīgā

 

2009.gada 13.maijs

Nr.9/2 –

Saeimas Prezidijam

 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 14.maija Saeimas sēdes darba kārtībā – iekļaut Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījums Saeimas kārtības rullī”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz nodot minēto likumprojektu tikai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai 1.lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 14.maija Saeimas sēdē. 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts “Grozījums Saeimas kārtības rullī” uz 1 lapas;

                        2. Likumprojekta anotācija uz 1 lapas.

                       

  

Cieņā, 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                  G.Bērziņš


Iesniedz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozījums Saeimas kārtības rullī

 

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6.nr.)  šādu grozījumu;

 

Izteikt 95. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(4) Priekšlikumus likumprojektam par budžetu atbildīgā komisija apkopo un nekavējoties nosūta Ministru kabinetam, vienlaikus paziņojot, kad priekšlikumi tiks izskatīti komisijā.’’

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 


Likumprojekta

„Grozījums Saeimas Kārtības rullī”

anotācija

 

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Pašreiz spēkā esošā likuma normas nosaka, ka priekšlikumus likumprojektam par budžetu (budžeta likumprojektu paketei) atbildīgā komisija nosūta Ministru kabinetam vismaz piecas dienas pirms to izskatīšanas komisijas sēdē, vienlaikus paziņojot, kad priekšlikumi tiks izskatīti komisijā. Taču praksē ir pierādījies, ka atbildīgā komisija ir gatava sasaukt savas sēdes priekšlikumu izskatīšanai ātrāk par Kārtības rullī noteikto termiņu.

Likumprojekts nosaka, ka atbildīgajai komisijai ir tiesības iesniegt Ministru kabinetam apkopotos priekšlikumus nekavējoties, tiklīdz tie ir apkopoti, vienlaikus paziņojot, kad priekšlikumi tiks izskatīti komisijā.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Sagatavojot likumprojektu veiktas Saeimas konsultācijas ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.

 

 

 

 Ar cieņu, 

komisijas priekšsēdētājs                                                                         G.Bērziņš