LIKUMPROJEKTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. gada 7. maijs

 Nr. 8/4 – 2 - ___ - (9/09)

                                                                                          

                                                                                      LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz 1lapas.

     2. Anotācija uz 1 lapas.

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

_______________________    J. Urbanovičs

 

_______________________    I.Ribakovs

 

_______________________    A.Golubovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    A.Vidavskis

  

                 

 

 

 

LIKUMPROJEKTS

 

 

 

 

Grozījumi likumā

"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šādus grozījumus:

 

 

1.Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 32. un 33 punktiem šādā redakcijā:

 

" 32.) Valsts noteiktais mēneša neapliekamais minimums, kurš ir noteiktās  minimālās mēneša algas apmērā. Mēneša algām, kuras pārsniedz 6 minimālo mēneša algu apmēru, mēneša apliekamais minimums – 0 lati;

33.) smagas invaliditātes - I un II grupas invalīdu pensijas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā

"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
anotācija.

 

 

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1.Pašeizējās situācijas raksturojums.

2009.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23% no algotā

darbā gūtiem ienākumiem (2008.gadā- 25%).

 Minimālā darba alga, saskaņā ar likumu, ir 180 latu mēnesī,

neapliekamais minimums 90Ls.

Iztikas minimums 2009.gada martā bija 172,49 Ls.

Smagas invaliditātes - I un II grupas invalīdu pensijas tiek apliktas ar

nodokli, tas skar aptuveni trīs tūkstošus cilvēku, kuri vidēji maksā

nodokļos aptuveni 12,6 Ls mēnesī.

2.Normatīvā akta būtība

Likuma projekts paredz noteikt, ka ar ienākuma nodokli netiek

apliktas algas, kas ir vienādas ar minimālo darba algu.

Pie tam, augstajām darba algām, kas ir vienādas ar 6 (sešām)

un vairāk minimālajām algām (180 Х 6 = 1080 latu), tiek piedāvāts

noņemt neapliekamo minimumu, tas ir augstās darba algas kļūs par

90 Х 0,23 = 20,7 latiem mazākas, kas ir 1,9% no darba algas.

Un kopā nodoklis augstajām darba algām būs 23+1,9 = 24,9%, tātad

2008.gada līmenī.

 Maznodrošinātie, kam ir minimālā darba alga, saņems “uz rokām”

par  (180 –90- 180 Х 0,09)x 0,23=16,97latu vairāk, tas ir 9,42% no

darba algas, kas krīzes apstākļos ļaus viņu ienākumiem tuvoties

iztikas minimumam, kas martā bija 172,49 lati.

   Kopumā šīs izmaiņas nesamazinās valsts budžeta ienākumus.

II Kāda var būt normatīvo aktu ietekme uz sabiedrības un

tautsaimniecības attīstību.

Sabiedrība gūs papildus iespēju atbalstīt maznodrošinātos.

1 . Ietekme uz makroekonomisko vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru

vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3 Sociālo seku izvērtējums .

Papildus līdzekļi ļaus maznodrošinātajiem vieglāk pārvarēt krīzi.