Rīgā,

 

 

 

 

Rīgā,

2009. gada 18. jūnijā

Nr.9/1-2- 28 - (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā

sekojošus likumprojektus:

 

  1. Likumprojekts "Par Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 5.protokolu" (Nr.1196/Lp9) ;

 

  1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi" (Nr.1178/Lp9).

 

 

Cieņā,

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 5.protokolu

 

 

 

1.pants. 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība (turpmāk – Konvencija), 2003.gada 28.novembra Protokols par sprādzien­bīstamām kara paliekām (5.protokols) (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 

 

2.pants. Protokola 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 11.pantā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija, pārējo Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā Konvencijas 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā. 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada _________________.