Rīgā,

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

2009. gada 28. maijā

Nr. 9/1- 2- 23- (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 5.protokolu ”  

 ( Nr. 1196/ Lp 9) ( Dok. Nr. 4151).

 

 

Ārlietu komisija minēto likumprojektu izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja  sava 2009. gada 27. maija sēdē.

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 1.lp.

Cieņā,

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 5.protokolu

 

 

 

1.pants. 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība (turpmāk – Konvencija), 2003.gada 28.novembra Protokols par sprādzien­bīstamām kara paliekām (5.protokols) (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 

 

2.pants. Protokola 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 11.pantā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija, pārējo Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā Konvencijas 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā. 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada _________________.