Rīgā, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2009. gada ___maijā

Nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija š.g. 26. maija sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā’’(Nr.1192/Lp9), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

           

 

 

 

Ar cieņu

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                        V. Muižniece