Lprj
Dokuments Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

2009. gada 24.aprīlī

Nr.______________

 

 

 

Par pielikumu likumprojektam

 

Šī gada 22.aprīlī frakcija PCTVL iesniedza likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (izejošais reģ. Nr. 8/7-2-44-(9/09)), kuram pielikumā bez anotācijas tika pievienots arī detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ likumprojektam netika pievienota viena lapa no detalizēta finansiālā pamatojuma.

Sakarā ar to, lūdzam pievienot šo iztrūkstošo lapu (pielikumā) frakcijas iesniegtajam likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””

 

pielikumā: detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins (1 lapa)

 

 

Ar cieņu,

frakcijas PCTVL priekšsēdētājs                                  Jakovs Pliners                        

 


 

 

 

 

Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Par pamatu aprēķinam tiek ņemti Labklājības ministrijas dati no likumprojekta "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā" anotācijas.

Piešķirto vecuma pensiju kopskaits periodā no 1996.gada – 2007.gada septembrim ir 189 898. Jaunpiešķirto vecuma pensiju skaits 2006.gadā bija 11 725. Tiek aprēķināts nepilsoņu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā. Tiek pieņemts, ka 70% no tiem ir bijis darba stāžs ārpus Latvijas.Tiek pieņemts, ka vidējais darba stāžs nepilsoņiem ārpus Latvijas ir bijis vismaz 10 gadi.

Vidējais vecuma pensijas apmērs tiek aprēķināts, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju (VSAA), t.i., apmērs tiek noteikts proporcionāli 10 gadu darba stāžam. 2009.gadā vidējais vecuma pensijas apmērs par ārpus Latvijas nostrādāto 10 gadu darba stāžu ir 47,55Ls, 2010.gadā – 51,05Ls, 2011.gadā – 53,60Ls, 2012.gadā – 56,28Ls.

Aprēķina rezultāti tiek apkopoti tabulā.

Summējot tabulas 10 kolonnā apkopotos rezultātus par termiņu no 1997. gada līdz 2008. gadam, mēs iegūstam datus, kas liecina, ka līdz 2009. gada 1. janvārim nepilsoņiem nodarītais kaitējums sastāda 78 050 000 latus. Šo kaitējumu tiek piedāvāts atlīdzināt laika posmā no 2009. gada 1.jūlija līdz 2011. gada 31.decembrim, vienlaicīgi no 2009. gada 1.jūlija pārrēķinot nepilsoņiem patreizējo pensiju. 2009. gada otrajā pusgadā tiek paredzēts izmaksāt to kaitējumu, kas nepilsoņiem tika nodarīts 2009. gada pirmajā pusgadā.

 Atbilstošie dati ir iekļauti anotācijas sadaļā „III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”.

Novērtēt kopējo to personu skaitu, kas ir cietuši no diskriminācijas, ņemot vērā to, ka daļa no viņiem ir ieguvuši Latvijas vai citu valstu pilsonību, ir apgrūtinoši.

 Ņemot vērā vidējo nepilsoņu skaitu starp iedzīvotājiem laikā no 1997. gada līdz 2008. gadam un pensiju saņēmējus 2008. gadā, sanāk (0,38+0,187)/2х201623=57058 personas.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa piesprieda izmaksāt Natālijai Andrejevai kompensāciju 6500 EUR apmērā (apmēram 4,6 tūkstoši latu).Teorētiski, ja visiem nepilsoņiem saskaņā ar tiesas spriedumu tiktu izmaksātas kompensācijas, kopējie valsts zaudējumi sastādītu 4600*57058= 262 467 000 latus. Savukārt visi izdevumi, kas ir saitīti ar likumprojektā ietvertā regulējuma realizāciju (līdz 2014. gadam ieskaitot) sastāda tikai 153 237 000 latus

   Pieņemot, ka katru gadu pensijā aiziet 11725 cilvēki un ņemot vērā nepilsoņu skaitu starp iedzīvotājiem 2008. gadā, var aptuveni novērtēt to personu skaitu, kas katru gadu kļūst par diskriminācijas upuriem- 11725*0,187*0,7=1535 vai 4 cilvēki dienā.