Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

2009. gada ____ maijā

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 20.maija sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā” (nr.1174/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā” (nr.1174/Lp9) salīdzinošā tabula uz __ lpp.                   

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā

(Nr.1174/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(1)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Satversmes aizsardzības biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1996, 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 8.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Satversmes aizsardzības biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1996, 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 8.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Satversmes aizsardzības biroja galvenie uzdevumi

Satversmes aizsardzības biroja galvenie uzdevumi ir:

1) ar valsts drošības, aizsardzības, ekonomiskās suverenitātes un ekoloģiskajiem apdraudējumiem saistītās informācijas iegūšana, saņemšana, apkopošana, uzkrāšana, uzglabāšana, analīze un izmantošana likumā noteiktajā kārtībā;

2) valsts drošības apdraudējumu prognozēšana, to novēršana vai neitralizācija atbilstoši savai kompetencei;

3) priekšlikumu un programmu izstrādāšana valsts drošības jautājumos atbilstoši savai kompetencei;

4) valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju un to atbildīgo amatpersonu savlaicīga un pilnīga informēšana par valsts drošības apdraudējumiem;

5) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

6) valsts noslēpuma aizsardzība šajā likumā un likumā “Par valsts noslēpumu” noteiktās kompetences ietvaros;

7) (izslēgts ar 27.06.2002. likumu);

8) informācijas un materiālu iesniegšana prokuratūrai vai attiecīgajai izziņas iestādei par noziedzīgiem nodarījumiem un personām, kuras var tikt apsūdzētas to izdarīšanā;

9) atsevišķu Ministru kabineta rakstveidā dotu uzdevumu izpilde vai izpildes organizēšana savas kompetences ietvaros.

10) sniegt Informācijas analīzes dienestam biroja rīcībā esošo informāciju, kas skar vai var skart valsts drošības intereses, neatklājot ziņas par informācijas iegūšanas slepenajiem avotiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  3.pantā:

izslēgt 10.punktu;

 

papildināt pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Valsts apdraudējuma analīzes sagatavošana sadarbībā ar Drošības policiju un Militārās izlūkošanas un drošības dienestu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  3.pantā:

izslēgt 10.punktu;

 

papildināt pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Valsts apdraudējuma analīzes sagatavošana sadarbībā ar Drošības policiju un Militārās izlūkošanas un drošības dienestu."

5.pants. Satversmes aizsardzības biroja direktors

(1) . . .

(9) Satversmes aizsardzības biroja direktors atbilstoši savai kompetencei ir atbildīgs par valsts drošības apdraudējumu savlaicīgu atklāšanu, un viņa pienākums ir nekavējoties ziņot par to Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, Saeimas Nacionālās drošības komisijai, Nacionālās drošības padomei un Informācijas analīzes dienestam.

(10) . . .

 

 

 

 

2. Aizstāt 5.panta devītajā daļā vārdus "Nacionālās drošības padomei un Informācijas analīzes dienestam" ar vārdiem "un Nacionālās drošības padomei".

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 5.panta devītajā daļā vārdus "Nacionālās drošības padomei un Informācijas analīzes dienestam" ar vārdiem "un Nacionālās drošības padomei".

 

 

1

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.