Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

18.06.09.                  9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 3.lasījumā likumprojektu „Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (nr.1168/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

 

Cieņā

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                               Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā (nr.1168/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija (dok.nr.4413)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (7)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6., 22.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6., 22.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt personu un to tiesisko statusu apliecinošus dokumentus (turpmāk — personu apliecinošs dokuments), kā arī to veidus, saturu, lietošanas, nodošanas un izņemšanas kārtību.

 

1. Papildināt 1. pantu pēc vārdiem „(turpmāk – personu apliecinošs dokuments)” ar vārdiem „šos dokumentus aizvietojošus dokumentus (turpmāk – pagaidu dokuments)”.

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1. pantu pēc vārdiem „(turpmāk – personu apliecinošs dokuments)” ar vārdiem „šos dokumentus aizvietojošus dokumentus (turpmāk – pagaidu dokuments)”.

 

2.pants. Personu apliecinošu dokumentu veidi

(1) Personu apliecinošs dokuments ir likumā pilnvarotas valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti.

(2) Personu apliecinoša dokumenta turētājs ir persona, kurai izsniegts personu apliecinošs dokuments.

(3) Ir šādi personu un to tiesisko statusu apliecinoši dokumenti:

1) personas apliecība;

2) pase.

(4) Personas apliecības un pases ir Latvijas Republikas īpašums, un par to izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību, diplomātisko un dienesta pasu izsniegšanu.

(5) Personas apliecība vai pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus „un to tiesisko statusu”;

 

 

izslēgt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus „Personas apliecības un” un otrajā teikumā vārdus „nerezidentu personas apliecību;

papildināt pantu ar 4.¹ daļu šādā redakcijā:

„(4¹) Personas apliecības ir Latvijas Republikas īpašums, un par to izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību izsniegšanu.”;

 

aizstāt piektajā daļā vārdu „pase” ar vārdiem „pilsoņa pase vai nepilsoņa pase”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 2. panta 4.1 daļu šādā redakcijā

„(4¹) Personas apliecības ir Latvijas Republikas īpašums. Par personas apliecību izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību izsniegšanu.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto grozījumu likuma 2. panta piektajā daļā šādā redakcijā:

„aizstāt piektajā daļā vārdus „vai pase” ar vārdiem „pilsoņa pase vai nepilsoņa pase”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus „un to tiesisko statusu”;

 

izslēgt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus „Personas apliecības un” un otrajā teikumā vārdus „nerezidentu personas apliecību”;

papildināt pantu ar 4.¹ daļu šādā redakcijā:

„(4¹) Personas apliecības ir Latvijas Republikas īpašums. Par personas apliecību izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību izsniegšanu.”;

 

aizstāt piektajā daļā vārdus „vai pase” ar vārdiem „pilsoņa pase vai nepilsoņa pase”.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

„2.1 pants. Pagaidu dokumentu veidi

(1) Ir šādi pagaidu dokumenti:

1) atgriešanās apliecība;

2) pagaidu ceļošanas dokuments.

(2) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Par pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

„2.1 pants. Pagaidu dokumentu veidi

(1) Ir šādi pagaidu dokumenti:

1) atgriešanās apliecība;

2) pagaidu ceļošanas dokuments.

(2) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Par pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 4.1 un 4.2 pantu šādā redakcijā:

„4.pants. Atgriešanās apliecība

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

 

 

 

 

 

 

4.2 pants. Pagaidu ceļošanas dokuments

(1) Pagaidu ceļošanas dokuments ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumentu var saņemt Eiropas Savienības pilsonis (izņemot Latvijas pilsoni), ja viņa uzturēšanās vietā ārvalstī nav šīs personas pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz, lai tā turētājs dokumenta derīguma termiņa laikā varētu, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 4.1 un 4.2 pantu šādā redakcijā:

„4.pants. Atgriešanās apliecība

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

 

 

 

 

 

 

4.2 pants. Pagaidu ceļošanas dokuments

(1) Pagaidu ceļošanas dokuments ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumentu var saņemt Eiropas Savienības pilsonis (izņemot Latvijas pilsoni), ja viņa uzturēšanās vietā ārvalstī nav šīs personas pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz, lai tā turētājs dokumenta derīguma termiņa laikā varētu, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.”

 

 

 

 

 

II nodaļa. Personas apliecību un pasu saturs un forma

 

 

5. Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecību un pasu” ar vārdiem „Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu”.

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecību un pasu” ar vārdiem „Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu”.

 

 

5.pants. Personas apliecību un pasu saturs

(1) Personas apliecības un pases tiek izsniegtas, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem, un tajās ir iekļauta šāda informācija:

1) ...

2) par dokumentu:

a) valsts kods,

b) tips,

c) numurs,

d) izdevējiestādes nosaukums,

e) izsniegšanas datums,

f) derīguma termiņš.

(2)... (9)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 2.punkta „e” apakšpunktā vārdu „izsniegšanas” ar vārdu „izdošanas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 2.punkta „e” apakšpunktā vārdu „izsniegšanas” ar vārdu „izdošanas”.

 

 

7. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

„6.1 pants. Pagaidu dokumentu saturs

(1) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī pagaidu ceļošanas dokumentā iekļaujamās ziņas nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

7. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

„6.1 pants. Pagaidu dokumentu saturs

(1) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī pagaidu ceļošanas dokumentā iekļaujamās ziņas nosaka Ministru kabinets.”

 

 

III nodaļa. Personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību izsniegšana

 

8. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību” ar vārdiem „Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu”.

 

 

 

 

 

 

 

8. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību” ar vārdiem „Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu”.

 

 

8.pants. Diplomātisko un dienesta pasu izsniegšana

(1) Diplomātisko pasi izsniedz saskaņā ar likumu “Par diplomātisko pasi”.

(2) Dienesta pasi izsniedz valsts amatpersonai, kura ieņem vadošu amatu, vai personai, kura ir darba vai valsts civildienesta attiecībās atbilstoši Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumam un kurai nav tiesību saņemt diplomātisko pasi. Personu loku, kurām izsniedz dienesta pases, kā arī dienesta pasu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Diplomātiskās un dienesta pases izsniedz Ārlietu ministrija.

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 8.panta otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī šo personu laulātajiem un viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem, ja tie dodas līdzi uz darba vai dienesta vietu ārvalstī uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 8.panta otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī šo personu laulātajiem un viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem, ja tie dodas līdzi uz darba vai dienesta vietu ārvalstī uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem".

 

9.pants. Atgriešanās apliecību izsniegšana

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(4) Atgriešanās apliecības izsniedz Ārlietu ministrija.

(5) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(6) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

10. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

„9. pants. Pagaidu dokumentu izsniegšana

Atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumentus izsniedz Ārlietu ministrija.”

 

 

 

 

 

10. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

„9. pants. Pagaidu dokumentu izsniegšana

Atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumentus izsniedz Ārlietu ministrija.”

 

IV nodaļa. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības turētāja tiesības un pienākumi

 

 

11. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

 

 

 

11. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

10.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības turētāja tiesības

 

 

(1)Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot attiecīgo dokumentu.

(2) Pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības turētājam vai pases turētājam ir tiesības Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantot personas apliecību vai pasi par ceļošanas dokumentu.

(3) Pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības turētājam ir tiesības, uzrādot personas apliecību, šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, lai atgrieztos Latvijā no ārvalstīm.

 

 

 

12.10.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personas apliecības un pases”;

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

„(11) Atgriešanās apliecības turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(12) Pagaidu ceļošanas dokumenta turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš  dokumenta derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, varētu atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.”

 

 

 

12.10.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personas apliecības un pases”;

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

„(11) Atgriešanās apliecības turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(12) Pagaidu ceļošanas dokumenta turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš  dokumenta derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, varētu atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai – izņēmuma gadījumā – citā valstī.”

11.pants. Personas pienākumi

(1) ... (2) ...

(3) Persona, kura sasniegusi 14 gadu vecumu, personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību saņem personiski.

(4) Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, tās personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību saņem šīs personas vecāki.

(5) Bezvalstniekam, bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir pienākums saņemt ceļošanas dokumentu, ja viņa rīcībā nav derīga šāda dokumenta.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 11. panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, mainīt turpmāko pantu numerāciju

 

13. Aizstāt 11. panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”.

 

 

 

 

12.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības turētāja pienākumi

(1) Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāja pienākums ir glabāt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, lai tā nenonāktu citas personas rīcībā vai bojājumu dēļ nekļūtu lietošanai nederīga.

 

(2) Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par tās personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības glabāšanu ir atbildīgi šīs personas vecāki.

 

(3) Par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības zudumu attiecīgā dokumenta turētājs piecu dienu laikā pēc šā fakta konstatēšanas ziņo personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, bet, ja personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

(4) Ieceļojot ārvalstīs, personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs ir atbildīgs par attiecīgās ārvalsts noteikto ieceļošanas nosacījumu izpildi.

13.12.pantā:

Aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus „Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāja pienākums ir glabāt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākums ir glabāt šo dokumentu”;

aizstāt otrajā daļā vārdus „tās personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „tās personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”.

 

 

 

14.12.pantā:

Aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus „Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāja pienākums ir glabāt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākums ir glabāt šo dokumentu”;

 

aizstāt otrajā daļā vārdus „tās personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „tās personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”.

 

 

V nodaļa. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības nodošana un lietošanas kārtība

14. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

 

 

 

15. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”.

 

13.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības nodošana

(1) Ja personas apliecības vai pases turētājs likumā noteiktajā kārtībā atteicies no Latvijas pilsonības, viņš mēneša laikā no dienas, kad saņēmis rīkojumu par pilsonības zaudēšanu, nodod personas apliecību vai pasi, ja tāda bijusi izsniegta, Naturalizācijas pārvaldei, bet, ja personas apliecības vai pases turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

(2) Personas apliecības vai pases turētājs mēneša laikā pēc tiesiskā statusa maiņas nodod personas apliecību vai pasi izdevējiestādei, bet, ja personas apliecības vai pases turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

(3) Ja ir atrasta personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, to nekavējoties nodod dokumenta izdevējiestādei, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.

 

(4) Mirušas personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību, izņemot diplomātisko pasi, dienesta pasi vai nerezidenta personas apliecību, nodod dzimtsarakstu nodaļai.

(5) Mirušas personas diplomātisko pasi, dienesta pasi vai nerezidenta personas apliecību nodod Ārlietu ministrijai.

(6) Ārvalstī mirušas personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību nodod Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.

(7) Atgriešanās apliecības turētājs pēc atgriešanās Latvijā nekavējoties nodod atgriešanās apliecību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

(8) Naturalizācijas pārvalde, Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, Valsts policijas iestāde, Valsts robežsardzes iestāde un dzimtsarakstu nodaļa nodotās personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības nogādā to izdevējiestādēm.

 

15. 13.pantā:

Aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „atrasta personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība” ar vārdiem „atrasts personu apliecinošs vai pagaidu dokuments”;

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personas personu apliecinošu dokumentu”;

 

 

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „ personas personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt astotajā daļā vārdus „personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinošus vai pagaidu dokumentus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 13. panta piektajā daļā vārdus „vai nerezidenta personas apliecību” ar vārdiem „nerezidenta personas apliecību vai pagaidu dokumentu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

16. 13.pantā:

Aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „atrasta personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība” ar vārdiem „atrasts personu apliecinošs vai pagaidu dokuments”;

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personas personu apliecinošu dokumentu”;

 

aizstāt piektajā daļā vārdus „vai nerezidenta personas apliecību” ar vārdiem „nerezidenta personas apliecību vai pagaidu dokumentu”.

 

aizstāt sestajā daļā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „ personas personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

 

 

aizstāt astotajā daļā vārdus „personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinošus vai pagaidu dokumentus”.

 

14.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības izņemšana

(1) Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, tās pilnvarotai institūcijai, Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādei ir tiesības bez termiņa ierobežojuma izņemt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, ja persona dokumentu ieguvusi nelikumīgi, lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu, vai, mainoties personas tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi šā likuma 13.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā. Personai ir tiesības prasīt, lai minēto dokumentu izņemšanu noformē rakstveidā atbilstoši administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

 

 

(2) Personai, kura par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēta uz laiku, kas ir ilgāks par trim stundām, personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību izņem iestāde, kas aizturējusi šo personu.

 

 

 

(3) Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta personai, kurai piemērots vai nu drošības līdzeklis — apcietinājums, vai sods — brīvības atņemšana vai arests, tiek nodota apcietinātās vai notiesātās personas ieslodzījuma vietai un glabāta attiecīgās personas lietā.

(4) Personu atbrīvojot, tai atdod šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izņemto dokumentu.

 

 

 

 

 

16.14.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta” (attiecīgā locījumā) un vārdus „lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga” ar vārdiem „lieto dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta personai” ar vārdiem „Personu apliecinošo vai pagaidu dokumentu, kas izņemts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 14. panta trešās daļas grozījumā vārdu „personai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

17.14.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta” (attiecīgā locījumā) un vārdus „lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga” - ar vārdiem „lieto dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta” ar vārdiem „Personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas izņemts”.

 

15.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības lietošanas ierobežojumi

Ar personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību aizliegts veikt šādas darbības:

1) izdarīt tajā normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

2) to izņemt (aizliegums neattiecas uz šā likuma 14.pantu);

3) to nodot vai pieņemt ķīlā;

4) to nodot lietošanai citai personai;

5) lietot citas personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību;

6) to izsniegt citai personai;

7) lietot personas apliecību vai pasi, kas kļuvusi lietošanai nederīga.

 

 

17. 15.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt ievaddaļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

 

 

 

aizstāt 5. punktā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

aizstāt 7. punktā vārdus „personas apliecību vai pasi, kas kļuvusi lietošanai nederīga” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto grozījumu likuma 15. panta 5. punktā šādā redakcijā:

„aizstāt 5. punktā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personas personu apliecinošu dokumentu vai pagaidu dokumentu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

18. 15.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības” ar vārdiem „Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta”;

 

aizstāt ievaddaļā vārdus „personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu”;

 

aizstāt 5. punktā vārdus „personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību” ar vārdiem „personas personu apliecinošu dokumentu vai pagaidu dokumentu”;

 

aizstāt 7. punktā vārdus „personas apliecību vai pasi, kas kļuvusi lietošanai nederīga” ar vārdiem „personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs”.

16.pants. Lietošanai nederīga personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība

(1) Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība ir lietošanai nederīga, ja:

1) beidzies tās derīguma termiņš;

2) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

3) mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

4) mainījies personas tiesiskais statuss;

5) mainījušās citas šā likuma 5.panta pirmajā daļā norādītās ziņas par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;

6) tās vietā izsniegta jauna personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība;

7) tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt dokumentā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

8) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas sākotnējā satura izmaiņas;

9) personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs rakstveidā ziņojis par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības zudumu Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, dokumenta izdevējiestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai;

10) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu).

(2) Ministru kabinets nosaka nederīgo personu apliecinošu dokumentu un to neaizpildīto veidlapu veidus, kas iekļaujami nederīgo dokumentu reģistrā, kā arī nederīgo dokumentu reģistra izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību.

 

 

18. 16.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „nederīga personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība” ar vārdiem „nederīgs personu apliecinošs vai pagaidu dokuments”;

 

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus „Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība ir lietošanai nederīga” ar vārdiem „Personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs”;

 

aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „dokumenta”;

 

izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

„6) tā vietā izsniegts jauns personu apliecinošs vai pagaidu dokuments;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 9. punktā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs rakstveidā ziņojis par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētājs rakstveidā ziņojis par attiecīgā dokumenta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 16.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus „nederīga personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība” ar vārdiem „nederīgs personu apliecinošs vai pagaidu dokuments”;

 

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus „Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība ir lietošanai nederīga” ar vārdiem „Personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs”;

 

aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „dokumenta”;

 

izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

„6) tā vietā izsniegts jauns personu apliecinošs vai pagaidu dokuments;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 9. punktā vārdus „personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs rakstveidā ziņojis par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības” ar vārdiem „personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētājs rakstveidā ziņojis par attiecīgā dokumenta”.

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. .... 8. ...

 

 

 

 

7.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

„9. Šā likuma 2. pa nta 4.1 daļas otrais un trešais teikums stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

 

10. Līdz šā likuma 2. panta ceturtajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada 31. decembrim piemērojami Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1059 „Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

Atbalstīts

 

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

„9. Šā likuma 2. panta 4.1 daļas otrais un trešais teikums stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

 

10. Līdz šā likuma 2. panta ceturtajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada 31. decembrim piemērojami Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1059 „Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”