Iesniedz Agrārās, vides un

28.04.2009.

9/8 -

  

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” (Nr.1159/Lp9)  (Steidzams).

                             

 

         

Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

Vents Armands Krauklis

komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 


Iesniedz Tautsaimniecības,agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

(reģ. nr. 1159/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 

 

 

Nav.

 

Grozījums likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 

 

Izdarīt likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 20.nr., 2007, 12.nr.) šādu grozījumu: Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 20.nr., 2007, 12.nr.) šādu grozījumu: Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

 

 

„38.1 pants. Zemes transformācijas aizliegums un ierobežojumi aizsargājamās teritorijās

 

 

 

„38.1 pants. Zemes transformācijas aizliegums un ierobežojumi aizsargājamās teritorijās

 

(1) Aizsargājamās teritorijās, kurās atbilstoši vispārējiem vai individuālajiem aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem ir aizliegta zemes transformācija, aizliegts mainīt zemes lietošanas kategoriju.

 

 

 

Redakcionāli precizēts

(1) Aizsargājamās teritorijās, kurās atbilstoši vispārējiem vai individuālajiem aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem aizliegta zemes transformācija, aizliegts mainīt zemes lietošanas kategoriju.

 

 

(2) Aizsargājamās teritorijās, kurās atbilstoši vispārējiem vai individuālajiem aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem aizliegta zemes transformācija bez aizsargājamās teritorijas administrācijas vai reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas, lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju var mainīt, ja saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām ir izdoti reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi vai veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.”

 

 

 

(2) Aizsargājamās teritorijas, kurās atbilstoši vispārējiem vai individuālajiem aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem aizliegta zemes transformācija bez aizsargājamās teritorijas administrācijas vai reģionālās vides pārvaldes rakstveida atļaujas, lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju var mainīt, ja saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām ir izdoti reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi vai veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.”