Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 

2009. gada ____. aprīlī

Nr.________________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š.g. 22. aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Sodu reģistra likumā” (1134/Lp9) 2. lasījumam.

Komisija lūdz iekļaut likumprojekta izskatīšanu Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz __ lpp.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš

 

 

 


Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                                                                                                         Likumprojekts 2. lasījumam

 

“Grozījums Sodu reģistra likumā” (Nr. 1134/Lp9)

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(nav)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 21.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 21.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

18.pants

 

(1) Par izziņu saņemšanu no Reģistra maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

(2)Valsts un pašvaldību iestādes ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas par izziņu saņemšanu no Reģistra.

 

Izteikt 18. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) No valsts nodevas samaksas par ziņu saņemšanu no Reģistra ir atbrīvotas:

 

1) valsts un pašvaldību iestādes;

 

2) kredītiestādes un apdrošināšanas komersanti, kuri veic dzīvības apdrošināšanu, ja ziņas tiek pieprasītas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei."

 

 

 

Izteikt 18. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) No valsts nodevas samaksas par ziņu saņemšanu no Reģistra ir atbrīvotas:

 

1) valsts un pašvaldību iestādes;

 

2) kredītiestādes un apdrošināšanas komersanti, kuri veic dzīvības apdrošināšanu, ja ziņas tiek pieprasītas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei."

 

Likums stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.