Rīga,

 

 

 

Rīga,

2009. gada 11. martā

Nr. 9/1- 2-12- (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu „ ( Nr. 1108/Lp9)( Dok.Nr. 3736).

 

 

Ārlietu komisija minēto likumprojektu izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2009. gada 11. marta sēdē.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

Cieņā,

 

 

 

Jānis Eglītis

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu

 

1.pants. 2008.gada 17.decembrī Darmštatē parakstītais Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgums par Latvijas Republikas pievienošanos 1983.gada 24.maija Konvencijai par Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu un 1986.gada 1.decembra EUMETSAT Protokolam par privilēģijām un imunitātēm (turpmāk – līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Vides ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms arī līguma un Konvencijas par EUMETSAT dibināšanu un EUMETSAT Protokola par privilēģijām un imunitātēm teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada _________________.