Rīga,

 

 

 

 

 

 

 

Rīga,

 

2009. gada 11. martā

Nr. 9/1- 2-13 - (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdēs darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījuma sekojošus likumprojektus:

 

1)Likumprojekts „Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam” ( Nr.1083/Lp9 );

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā” (Nr. 1075/Lp9) /Dok. nr. 3602 /.

 

 

Likumprojektu otrajam lasījumam priekšlikumi netika saņemti.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2 lp.

 

 

Cieņā,

 

 

 

Jānis Eglītis

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                             Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam

 

 

 

1.pants. 2008.gada 30.jūnija Nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

  

 

2.pants. Nolīgums stājas spēkā un pagaidu kārtībā piemērojams tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu un latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada ________________.