Rīga,

 

 

 

 

 

 

 

Rīga,

 

2009. gada 11. martā

Nr. 9/1- 2-13 - (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdēs darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījuma sekojošus likumprojektus:

 

1)Likumprojekts „Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam” ( Nr.1083/Lp9 );

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā” (Nr. 1075/Lp9) /Dok. nr. 3602 /.

 

 

Likumprojektu otrajam lasījumam priekšlikumi netika saņemti.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2 lp.

 

 

Cieņā,

 

 

 

Jānis Eglītis

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                  Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā

 

 

 

 

1.pants. 2008.gada 6.oktobrī Taškentā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās nosacījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

 

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un krievu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada ____________________.