Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2009.gada 22.aprīlis

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Nr.1069/Lp9) izskatīšanai 3.lasījumā.

 

          Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 4 lapām.

 

 

Ar cieņu,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

(Nr.1069/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 7 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" „(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" „(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Ienākuma nodokļu sistēma

(3) Jebkurš ienākums, ko gūst personas, kas ir iekšzemes nodokļu maksātājas, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikts citādi.

 

 

1

Deputāts A.Rubiks

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

3) Jebkurš ienākums, ko gūst personas, kas ir iekšzemes nodokļu maksātājas, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (izņemot smagas invaliditātes: I un II grupas invalīdu pensijas) vai uzņēmumu ienākuma nodokli, ja konkrētā likumā nav noteikts citādi.

Neatbalstīts

 

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

64) par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktā sertifikāta (CITES sertifikāts) izsniegšanu;

 

 

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 64.1 punktu šādā redakcijā:

"64.1par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanu."

 

 

 

1. 11.pantā:

papildināt otro daļu ar 64.1 punktu šādā redakcijā:

„64.1par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanu;”;

68) par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt 11.panta otrās daļas 68.punktu šādā redakcijā:

„68) par atļaujas izsniegšanu tāda veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi”.

 

 

Atbalstīts

izteikt otrās daļas 68.punktu šādā redakcijā:

„68) par atļaujas izsniegšanu tāda veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi;”;

78) par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas dokumentu sagatavošanu;

 

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 11.panta otrās daļas 78.punktu.

 

Atbalstīts

izslēgt otrās daļas 78.punktu;

86) par stratēģiskas nozīmes preču ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu, importa sertifikātu, piegādes kontroles sertifikātu un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanu;

87) par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem;

88) par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām;

89) par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju;

90) par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu;

91) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kremācijas veikšanai.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt 11.panta otro daļu ar 86. un 87.punktu šādā redakcijā:

„86) par atļaujas izsniegšanu tādu sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi;

87) par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanu”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 11. panta otro daļu ar 92. un 93. punktu šādā redakcijā:

„92) par atļaujas izsniegšanu tādu pārtikas sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi”;

93) par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanu.’’.

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt otro daļu ar 92. un 93. punktu šādā redakcijā:

„92) par atļaujas izsniegšanu tādu pārtikas sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi;

93) par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanu.”.

Pārejas noteikumi

 

109. Šā likuma 11.panta otrās daļas 91.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 110.punktu šādā redakcijā:

"110. Šā likuma 11.panta otrās daļas 64.1 punkts stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī."

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt likuma stāšanās laiku ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Likuma 1.pants stājas spēkā 2009.gada 1.decembrī”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 110. punktu šādā redakcijā:

„110. Grozījums šā likuma 11. panta otrās daļas 78. punktā par tā izslēgšanu stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā. Grozījums šā likuma 11. panta otrās daļas 68. punktā par tā izteikšanu jaunā redakcijā un 11. panta otrās daļas 92. un 93. punkts stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī. Šā likuma 11. panta otrās daļas 64.1 punkts stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 7

 

 

 

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 110. punktu šādā redakcijā:

„110. Grozījums šā likuma 11. panta otrās daļas 78. punktā par tā izslēgšanu stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā. Grozījums šā likuma 11. panta otrās daļas 68. punktā par tā izteikšanu jaunā redakcijā un 11. panta otrās daļas 92. un 93. punkts stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī. Šā likuma 11. panta otrās daļas 64.1 punkts stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.”