Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā” (Nr.1048/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā (Nr.1048/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 4 )

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Nacionālās operas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2005, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Nacionālās operas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2005, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums

Šā likuma 8.pantā minēto atalgojumu 2009.gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu.”.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojektā vārdus “Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā: “Pārejas noteikums. Šā likuma 8. pantā minēto atalgojumu 2009. gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu”” ar vārdiem:

“Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (atalgojumu, prēmijas, naudas balvas, pabalstus u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”.“ 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojektā vārdus “Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā: “Pārejas noteikums. Šā likuma 8. pantā minēto atalgojumu 2009. gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu”” ar vārdiem:

“Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (atalgojumu, prēmijas, naudas balvas, pabalstus u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.“

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (atalgojumu, prēmijas, naudas balvas, pabalstus u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.“

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar likuma spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar likuma spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.