Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījums Tiesu ekspertu likumā” (Nr.1044/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījums Tiesu ekspertu likumā (Nr.1044/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 4 )

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Tiesu ekspertu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 20.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Tiesu ekspertu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 20.nr.) šādu grozījumu:

Pārejas noteikumi

Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Šajā likumā noteikto darba samaksu, prēmijas, pabalstus, kompensācijas, piemaksas un citus mantiskus labumus atlīdzības nozīmē 2009.gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu.”. 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

Izteikt likuma pārejas noteikumu 5.punkta tekstu šādā redakcijā:

„Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (mēnešalgu, prēmijas, pabalstus u.c.) 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā””.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma pārejas noteikumu 5.punkta tekstu šādā redakcijā:

„Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (mēnešalgu, prēmijas, pabalstus u.c.) 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā””.

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (mēnešalgu, prēmijas, pabalstus u.c.) 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.”

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.