Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā” (Nr.1035/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā  (Nr.1035/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 3 )

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumi

3. No 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.martam Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo 2007.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos, nosaka šādi:

1) Ministru prezidentam piemēro koeficientu 5;

2) Ministru prezidenta biedram piemēro koeficientu 4,8;

3) ministram un īpašu uzdevumu ministram piemēro koeficientu 4,5;

4) parlamentārajam sekretāram piemēro koeficientu 3,5.

1. Pārejas noteikumos:

aizstāt 3.punktā skaitļus un vārdus „2009.gada 31.martam” ar skaitļiem un vārdiem „2010.gada 31.martam”;

 

 

 

 

1. Pārejas noteikumos:

aizstāt 3.punktā skaitļus un vārdus „2009.gada 31.martam” ar skaitļiem un vārdiem „2010.gada 31.martam”;

5. No 2009.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos, katru gadu 1.aprīlī nosaka šādi:

1) Ministru prezidentam 2009.gadā piemēro koeficientu 5,5; 2010.gadā — 6,1; 2011.gadā — 7,5;

2) Ministru prezidenta biedram 2009.gadā piemēro koeficientu 5,3; 2010.gadā — 5,8; 2011.gadā — 7,1;

3) ministram un īpašu uzdevumu ministram 2009.gadā piemēro koeficientu 5; 2010.gadā — 5,4; 2011.gadā — 6,7;

4) parlamentārajam sekretāram 2009.gadā piemēro koeficientu 3,9; 2010.gadā — 4,1; 2011.gadā — 4,7.

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. No 2010.gada 31.marta līdz 2012.gada 31.martam Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos, katru gadu 1.aprīlī nosaka šādi:

1) Ministru prezidentam 2010.gadā piemēro koeficientu 5,5; 2011.gadā — 6,1;

2) Ministru prezidenta biedram 2010.gadā piemēro koeficientu 5,3; 2011.gadā — 5,8;

3) ministram un īpašu uzdevumu ministram 2010.gadā piemēro koeficientu 5; 2011.gadā — 5,4;

4) parlamentārajam sekretāram 2010.gadā piemēro koeficientu 3,9; 2011.gadā — 4,1.

1

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5.pantā piedāvātā pārejas noteikumu 5.punkta tekstā skaitli un vārdu „31.marta” ar skaitli un vārdu „1.aprīļa”.

 

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. No 2010.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos, katru gadu 1.aprīlī nosaka šādi:

1) Ministru prezidentam 2010.gadā piemēro koeficientu 5,5; 2011.gadā — 6,1;

2) Ministru prezidenta biedram 2010.gadā piemēro koeficientu 5,3; 2011.gadā — 5,8;

3) ministram un īpašu uzdevumu ministram 2010.gadā piemēro koeficientu 5; 2011.gadā — 5,4;

4) parlamentārajam sekretāram 2010.gadā piemēro koeficientu 3,9; 2011.gadā — 4,1.

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11.  Šā likuma 34.panta trešajā un piektajā daļā un 36.panta 3.daļā minētās kompensācijas, prēmijas un pabalsta izmaksu 2009.gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu.”.    

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Šā likuma 34.panta piektajā daļā minēto prēmiju un 36.panta trešajā daļā minēto pabalstu 2009.gadā izmaksā atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā”. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Šā likuma 34.panta piektajā daļā minēto prēmiju un 36.panta trešajā daļā minēto pabalstu 2009.gadā izmaksā atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.3.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.3.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Šā likuma 34.panta piektajā daļā minēto prēmiju un 36.panta trešajā daļā minēto pabalstu 2009.gadā izmaksā atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.