Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

11.12.2008.                Nr.90/TA-3836, TA-3860, TA-3861,

TA-3862, TA-3863, TA-3864, TA-3865,

TA-3866, TA-3867, TA-3868, TA-3869,

TA-3870, TA-3871, TA-3872, TA-3873,

TA-3874, TA-3875, TA-3876, TA-3877,

TA-3878, TA-3879, TA-3880, TA-3881,

TA-3882, TA-3883, TA-3884, TA-3885,

TA-3886, TA-3887, TA-3888, TA-3889,

TA-3890, TA-3891, TA-3892, TA-3893

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām precizēto likumprojektu "Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā" un lūdzam ar to aizstāt iepriekš nosūtīto likumprojektu "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" (Ministru kabineta 2008.gada 10.decembra vēstule Nr.90/TA-3830, TA-3818, TA-3819, TA-3823, TA-3836).

Papildus Ministru kabineta 2008.gada 10.decembra vēstulei
Nr.90/TA-3830, TA-3818, TA-3819, TA-3823, TA-3836 nosūtām iekļaušanai Saeimas 2008.gada 11.decembra sēdes darba kārtībā valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojektu paketē šādus likumprojektus:

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā";

likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā";

likumprojekts "Grozījums Zinātniskās darbības likumā";

likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā";

likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā";

likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā";

likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā";

likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"";

likumprojekts "Grozījums Radio un televīzijas likumā";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"";

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"";

likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā";

likumprojekts "Grozījums Valsts kontroles likumā ";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"";

likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"";

likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā";

likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā";

likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā";

likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā";

likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā";

likumprojekts "Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā;

likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā";

likumprojekts "Grozījums Tiesu ekspertu likumā";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku"";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"";

likumprojekts "Grozījums Publisko aģentūru likumā";

likumprojekts "Grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā";

likumprojekts "Grozījums Tiesībsarga likumā";

likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā".

 

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Brencis 67083996, Martins.Brencis@fm.gov.lv) un Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mertena 67036901, sanita.mertena@tm.gov.lv).

Minētos likumprojektus lūdzam atzīt par steidzamiem.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā" uz 3 lp.

2. Likumprojekta "Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā" anotācija uz 6 lp.

3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.

4. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 5 lp.

5. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

6. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 5 lp.

7. Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" uz 1 lp.

8. Likumprojekta "Grozījums Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā" anotācija uz 5 lp.

9. Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lp.

10. Likumprojekta "Grozījums Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 5 lp.

11. Likumprojekts "Grozījums Zinātniskās darbības  likumā" uz 1 lp.

12. Likumprojekta "Grozījums Zinātniskās darbības  likumā" anotācija uz 5 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lp.

14. Likumprojekta "Grozījums Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 5 lp.

15. Likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā" uz 1 lp.

16. Likumprojekta "Grozījums Prokuratūras likumā" anotācija uz 5 lp.

17. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā" uz 1 lp.

18. Likumprojekta "Grozījums Nacionālās drošības likumā" anotācija uz 6 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā" uz 1 lp.

20. Likumprojekta "Grozījums Bāriņtiesu likumā" anotācija uz 5 lp.

21. Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" uz 1 lp.

22. Likumprojekta "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" anotācija uz 5 lp.

23. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" uz 1 lp.

24. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" anotācija uz 5 lp.

25. Likumprojekts "Grozījums Radio un televīzijas likumā" uz 1 lp.

26. Likumprojekta "Grozījums Radio un televīzijas likumā" anotācija uz 5 lp.

27. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"" uz 1 lp.

28. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" anotācija uz 5 lp.

29. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 1 lp.

30. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 5 lp.

3 1. Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā" uz
1 lp.

32. Likumprojekta "Grozījums Satversmes tiesas likumā" anotācija uz 5 lp.

33. Likumprojekts "Grozījums Valsts kontroles likumā" uz
1 lp.

34. Likumprojekta "Grozījums Valsts kontroles likumā" anotācija uz 5 lp.

35. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" uz 1 lp.

36. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" anotācija uz 5 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

38. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 5 lp.

39. Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" uz 1 lp.

40. Likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" anotācija uz 5 lp.

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" uz 1 lp.

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 5 lp.

43. Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" uz 1 lp.

44. Likumprojekta "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 5 lp.

45. Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā" uz
1 lp.

46. Likumprojekta "Grozījums Militārā dienesta likumā" anotācija uz 5 lp.

47. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā" uz 1 lp.

48. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības  likumā" anotācija uz 5 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā" uz 1 lp.

50. Likumprojekta "Grozījums Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lp.

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā" uz 1 lp.

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 5 lp.

53. Likumprojekts "Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā" uz 1 lp.

54. Likumprojekta "Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā" anotācija uz 5 lp.

55. Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā" uz 1 lp.

56. Likumprojekta "Grozījums Izglītības likumā" anotācija uz 5 lp.

57. Likumprojekts "Grozījums Tiesu ekspertu likumā" uz 1 lp.

58. Likumprojekta "Grozījums Tiesu ekspertu likumā" anotācija uz 5 lp.

59. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku" uz 1 lp.

60. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku" anotācija uz 5 lp.

61. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" uz 1 lp.

62. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" anotācija uz 5 lp. 63. Likumprojekts "Grozījums Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

64. Likumprojekta "Grozījums Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 5 lp.

65. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā" uz 1 lp.

66. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā" anotācija uz 5 lp.

67. Likumprojekts "Grozījums Tiesībsarga likumā" uz 1 lp.

68. Likumprojekta "Grozījums Tiesībsarga likumā" anotācija uz 5 lp.

69. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā" uz 1 lp.

70. Likumprojekta "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā" anotācija uz 6 lp.

71. Ministru kabineta 2008.gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90  1.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§, 23.§, 24.§, 25.§, 26.§, 27.§, 28.§, 29.§, 30.§, 31.§, 32.§, 33.§, 34.§, 35.§, 36.§, 37.§  izraksts uz 36 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

Grozījums Satversmes tiesas likumā

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.; 1997, 20.nr.; 2001, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 4.nr.; 2008, 8.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Šajā likumā noteikto mēneša amatalgu, prēmijas, piemaksas, kompensācijas, pabalstus un citus mantiskus labumus atlīdzības nozīmē 2009.gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu.”

 

 

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

M.Lazdovskis

I.Bergmane

L.Popova

S.Mertena

 

 

10.12.2008. 17:00

83

I.Garā 67036980

inta.gara@tm.gov.lv

 

               

 


Likumprojekta

„Grozījums Satversmes tiesas likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ņemot vērā valstī pastāvošo ekonomisko situāciju,  jāierobežo budžeta izdevumi  valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās nodarbināto atlīdzībai. Šobrīd normatīvie akti nosaka piemaksas, prēmijas, pabalstus un kompensācijas, kas veido būtiskas budžeta izmaksas.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts paredz, ka Satversmes tiesas tiesnešu mēneša amatalgu un citus mantiskus labumus atlīdzības nozīmē 2009.gadā noteiks īpašs likums.

4. Cita informācija  

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās nodarbināto ienākumu būtiska samazināšanās. Iedzīvotāju pirktspējas krišanās, nodokļu ieņēmumu samazināšanās.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē.

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

 

Rādītāji

 

2008.gads

 

Turpmākie trīs gadi

 

2009.

2010.

2011.

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

3. Finansiāla ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

nav

nav

nav

nav

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

nav

nav

nav

nav

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

nav

nav

nav

nav

 

6. Cita informācija

 

Nav

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav

2. Cita informācija 

Nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām 

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām politiskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo politiskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti  

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem 

 

5. Cita informācija 

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiek veidotas

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un Satversmes tiesā

4. Cita informācija 

Nav

 

 

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

M.Lazdovskis

I.Bergmane

L.Popova

S.Mertena 

 

 

 

10.12.2008 16:00

827

I.Garā

67036980, inta.gara@tm.gov.lv

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA 

SĒDES  PROTOKOLA  IZRAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.90

2008.gada 10.decembrī

 

 

18.§

 

Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā"

   TA-3874

______________________________________________________

(G.Bērziņš, M.Lazdovskis, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt likumprojekta redakciju, paredzot, ka likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

     3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju iesniegt likumprojektu Saeimā.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

Valsts kancelejas direktore                                          G.Veismane