Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījumi likumā "Par tiesu varu"” (Nr.1030/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

(Reģ.nr.1030 /Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr., 2006, 7., 24.nr., 2007, 24.nr., 2008, 10.nr.; Vēstnesis, 2008, 183.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr., 2006, 7., 24.nr., 2007, 24.nr., 2008, 10.nr.; Vēstnesis, 2008, 183.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumi

7. Tiesneša mēneša amatalgu, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu, 2006.gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo vidējās mēneša bruto darba samaksas pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu, bet zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu un tiesas piesēdētāja darba samaksu 2006.gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2004.gada vidējo mēneša bruto darba samaksu.

Tiesneša mēneša amatalgu, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu, 2007., 2008. un 2009.gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2005.gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu.

1. Papildināt pārejas noteikumu 7.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

„2009.gadā tiesneša mēneša amatalga, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu, nosakāma saskaņā ar pārejas noteikumu 20.punktu”.

 

 

 

 

1. Papildināt pārejas noteikumu 7.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

„2009.gadā tiesneša mēneša amatalga, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu, nosakāma saskaņā ar pārejas noteikumu 20.punktu”.

17. Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu aprēķina:

līdz 2009.gada 1.janvārim - atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 2,5;

2009.gadā - ņemot vērā strādājošo 2006.gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, piemērojot koeficientu 2,5;

2010.gadā - atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 3,5

2. Papildināt pārejas noteikumu 17.punktu pēc vārdiem un skaitļiem „2009.gadā - ņemot vērā strādājošo 2006.gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, piemērojot koeficientu 2,5;” ar vārdiem „un saskaņā ar pārejas noteikumu 20.punktu”.

 

 

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumu 17.punktu pēc vārdiem un skaitļiem „2009.gadā - ņemot vērā strādājošo 2006.gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, piemērojot koeficientu 2,5;” ar vārdiem „un saskaņā ar pārejas noteikumu 20.punktu”.

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

„20. Šajā likumā noteikto darba samaksu, prēmijas, piemaksas, kompensācijas, pabalstus un citus mantiskus labumus atlīdzības nozīmē 2009.gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu”.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. pantā piedāvātā pārejas noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

„20. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (mēneša amatalgu, piemaksas, prēmijas u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”.”;

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 3. pantā piedāvātā pārejas noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

„20. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (mēneša amatalgu, prēmijas u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.”;

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

„20. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (mēneša amatalgu, prēmijas u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā.”

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos:

„Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos:

„Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.”

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.4.

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.4.

 

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā.