Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījums Zinātniskās darbības likumā” (Nr.1021/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījums Zinātniskās darbības likumā

 (Reģ.nr.1021 /Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 9., 15.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 9., 15.nr.) šādu grozījumu:

Pārejas noteikumi

Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Šajā likumā noteikto atalgojumu un citus mantiskus labumus atlīdzības nozīmē 2009.gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu.”.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumā paredzēto pārejas noteikuma 12. punktu  šādā redakcijā:

“12. Saskaņā ar šo likumu valsts vai pašvaldību institūcijās  noteikto atlīdzību (darba samaksu, prēmijas, naudas balvas, pabalstus u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”. “ 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)

komisija

Ierosinām izteikt likumā paredzēto pārejas noteikuma 12. punktu  šādā redakcijā:

“12. Saskaņā ar šo likumu valsts vai pašvaldību institūcijās  noteikto atlīdzību (darba samaksu, prēmijas, naudas balvas, pabalstus u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”. “ 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Saskaņā ar šo likumu valsts vai pašvaldību institūcijās  noteikto atlīdzību (darba samaksu, prēmijas, naudas balvas, pabalstus u.c.) 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā.”

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar likuma spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)

komisija

Ierosinām papildināt likumprojektu ar likuma spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.”

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.4.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.4.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā.