Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

11.12.2008.                Nr.90/TA-3836, TA-3860, TA-3861,

TA-3862, TA-3863, TA-3864, TA-3865,

TA-3866, TA-3867, TA-3868, TA-3869,

TA-3870, TA-3871, TA-3872, TA-3873,

TA-3874, TA-3875, TA-3876, TA-3877,

TA-3878, TA-3879, TA-3880, TA-3881,

TA-3882, TA-3883, TA-3884, TA-3885,

TA-3886, TA-3887, TA-3888, TA-3889,

TA-3890, TA-3891, TA-3892, TA-3893

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām precizēto likumprojektu "Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā" un lūdzam ar to aizstāt iepriekš nosūtīto likumprojektu "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" (Ministru kabineta 2008.gada 10.decembra vēstule Nr.90/TA-3830, TA-3818, TA-3819, TA-3823, TA-3836).

Papildus Ministru kabineta 2008.gada 10.decembra vēstulei
Nr.90/TA-3830, TA-3818, TA-3819, TA-3823, TA-3836 nosūtām iekļaušanai Saeimas 2008.gada 11.decembra sēdes darba kārtībā valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojektu paketē šādus likumprojektus:

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"";

likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā";

likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā";

likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā";

likumprojekts "Grozījums Zinātniskās darbības likumā";

likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā";

likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā";

likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā";

likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā";

likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"";

likumprojekts "Grozījums Radio un televīzijas likumā";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"";

likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"";

likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā";

likumprojekts "Grozījums Valsts kontroles likumā ";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"";

likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā";

likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"";

likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā";

likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā";

likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā";

likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā";

likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā";

likumprojekts "Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā;

likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā";

likumprojekts "Grozījums Tiesu ekspertu likumā";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku"";

likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"";

likumprojekts "Grozījums Publisko aģentūru likumā";

likumprojekts "Grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā";

likumprojekts "Grozījums Tiesībsarga likumā";

likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā".

 

Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Brencis 67083996, Martins.Brencis@fm.gov.lv) un Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mertena 67036901, sanita.mertena@tm.gov.lv).

Minētos likumprojektus lūdzam atzīt par steidzamiem.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā" uz 3 lp.

2. Likumprojekta "Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā" anotācija uz 6 lp.

3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 1 lp.

4. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 5 lp.

5. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" uz 1 lp.

6. Likumprojekta "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" anotācija uz 5 lp.

7. Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" uz 1 lp.

8. Likumprojekta "Grozījums Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā" anotācija uz 5 lp.

9. Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lp.

10. Likumprojekta "Grozījums Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 5 lp.

11. Likumprojekts "Grozījums Zinātniskās darbības  likumā" uz 1 lp.

12. Likumprojekta "Grozījums Zinātniskās darbības  likumā" anotācija uz 5 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lp.

14. Likumprojekta "Grozījums Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 5 lp.

15. Likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā" uz 1 lp.

16. Likumprojekta "Grozījums Prokuratūras likumā" anotācija uz 5 lp.

17. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā" uz 1 lp.

18. Likumprojekta "Grozījums Nacionālās drošības likumā" anotācija uz 6 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā" uz 1 lp.

20. Likumprojekta "Grozījums Bāriņtiesu likumā" anotācija uz 5 lp.

21. Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" uz 1 lp.

22. Likumprojekta "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" anotācija uz 5 lp.

23. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" uz 1 lp.

24. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" anotācija uz 5 lp.

25. Likumprojekts "Grozījums Radio un televīzijas likumā" uz 1 lp.

26. Likumprojekta "Grozījums Radio un televīzijas likumā" anotācija uz 5 lp.

27. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"" uz 1 lp.

28. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" anotācija uz 5 lp.

29. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 1 lp.

30. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 5 lp.

31. Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā" uz
1 lp.

32. Likumprojekta "Grozījums Satversmes tiesas likumā" anotācija uz 5 lp.

33. Likumprojekts "Grozījums Valsts kontroles likumā" uz
1 lp.

34. Likumprojekta "Grozījums Valsts kontroles likumā" anotācija uz 5 lp.

35. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" uz 1 lp.

36. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" anotācija uz 5 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" uz 1 lp.

38. Likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" anotācija uz 5 lp.

39. Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" uz 1 lp.

40. Likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" anotācija uz 5 lp.

41. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" uz 1 lp.

42. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 5 lp.

43. Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" uz 1 lp.

44. Likumprojekta "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 5 lp.

45. Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā" uz
1 lp.

46. Likumprojekta "Grozījums Militārā dienesta likumā" anotācija uz 5 lp.

47. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā" uz 1 lp.

48. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības  likumā" anotācija uz 5 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā" uz 1 lp.

50. Likumprojekta "Grozījums Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lp.

51. Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā" uz 1 lp.

52. Likumprojekta "Grozījums Valsts civildienesta likumā" anotācija uz 5 lp.

53. Likumprojekts "Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā" uz 1 lp.

54. Likumprojekta "Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā" anotācija uz 5 lp.

55. Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā" uz 1 lp.

56. Likumprojekta "Grozījums Izglītības likumā" anotācija uz 5 lp.

57. Likumprojekts "Grozījums Tiesu ekspertu likumā" uz 1 lp.

58. Likumprojekta "Grozījums Tiesu ekspertu likumā" anotācija uz 5 lp.

59. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku" uz 1 lp.

60. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku" anotācija uz 5 lp.

61. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" uz 1 lp.

62. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" anotācija uz 5 lp. 63. Likumprojekts "Grozījums Publisko aģentūru likumā" uz 1 lp.

64. Likumprojekta "Grozījums Publisko aģentūru likumā" anotācija uz 5 lp.

65. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā" uz 1 lp.

66. Likumprojekta "Grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā" anotācija uz 5 lp.

67. Likumprojekts "Grozījums Tiesībsarga likumā" uz 1 lp.

68. Likumprojekta "Grozījums Tiesībsarga likumā" anotācija uz 5 lp.

69. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā" uz 1 lp.

70. Likumprojekta "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā" anotācija uz 6 lp.

71. Ministru kabineta 2008.gada 10.decembra sēdes protokola Nr.90  1.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§, 23.§, 24.§, 25.§, 26.§, 27.§, 28.§, 29.§, 30.§, 31.§, 32.§, 33.§, 34.§, 35.§, 36.§, 37.§  izraksts uz 36 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā

 

1.pants. Likuma mērķis ir ierobežot visu valsts vai pašvaldību institūciju izdevumus amatpersonu atlīdzībai.

 

2.pants. Likums attiecas uz visām valsts vai pašvaldības institūcijām – tiešās pārvaldes iestādēm (arī aģentūrām), Ministru kabinetu (arī Valsts kanceleju), Valsts prezidenta kanceleju, Valsts kontroli, Centrālo zemes komisiju, Centrālo vēlēšanu komisiju, Tiesībsargu un Tiesībsarga biroju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, prokuratūru, tiesām (arī tiesnešiem), pastarpinātās pārvaldes iestādēm un atvasinātām publiskām personām (arī vietējām un rajona pašvaldībām, publiskiem nodibinājumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku un Nacionālā radio un televīzijas padomi).

 

3.pants. Par valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonu šī likuma izpratnē uzskatāma persona, kura nodarbinātā 2.pantā minētajās institūcijās pamatojoties uz darba līgumu, pilda valsts dienestu, ievēlēta amatā vai citādi pilda noteiktus amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijā.

 

4.pants. (1) Valsts vai pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, samazina finansējuma apjomu atlīdzības izmaksai par 15 procentiem no kopējā institūcijai 2009.gadā noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma atlīdzības izmaksai.

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nenosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.martam, grozot vai pieņemot 2009.gada budžetu, 2009.gada finansējuma apjomu atlīdzības izmaksai amatpersonām samazina par 15 procentiem no 2009.gadā noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma atlīdzībai, līdz 2009.gada 1.martam iesniedzot attiecīgu apliecinājumu Finanšu ministrijai.

 

5.pants. (1) Lai nodrošinātu likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” un šā likuma 4.pantā minēto kopējās atlīdzības samazinājumu, 2009.gadā valsts vai pašvaldības institūcijās tiek veikti šā panta otrajā un trešajā daļā minētie pasākumi.

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijā netiek izmaksātas:

1) prēmijas, naudas balvas;

2) atvaļinājuma pabalsti;

(3) Valsts vai pašvaldības institūcijās tiek noteikts apmēra ierobežojums šādiem normatīvajos aktos paredzētajiem pabalstiem:

1) pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir divu mēnešalgu (darba algu) apmērā par katru bērnu, bet ne vairāk kā 1000 latu apmērā par katru bērnu;

2) pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi ir mēnešalgas (darba algas) apmērā, bet ne vairāk kā 1000 latu.

 

6.pants. Amatpersonai nosaka piemaksu 20 procentu apmērā no viņa mēnešalgas (darba algas) par prombūtnē esošas amatpersonas pienākumu pildīšanu uz laiku, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem.

 

7.pants.

(1) Ja šā likuma 5.pantā minēto un citu pasākumu rezultātā netiek nodrošināts šā likuma 4.pantā minētais kopējais amatpersonu atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma samazinājums, valsts vai pašvaldības institūcija veic attiecīgus pasākumus šā likuma mērķa sasniegšanai (amatpersonu skaita samazināšana, darba līguma grozīšana, institūcijas funkciju pārskatīšana u.c.).

(2) Ja visu pasākumu rezultātā netiek nodrošināts šā likuma 4.pantā minētais kopējais amatpersonu atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma samazinājums, valsts vai pašvaldības institūcija sniedz attiecīgus priekšlikumus atbildīgajai institūcijai (finansējuma pārdale, iestāžu reorganizācija, atalgojuma sistēmas pārskatīšana utt.).

 

9.pants. Piemērojot šā likuma 8.pantu, amatpersonai saglabājama mēnešalga (darba alga), kas nav mazāka par divkāršu minimālās mēneša darba algas apmēru.

 

10.pants. Ja saskaņā ar šā likuma 8.pantu un atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem amatpersonas alga tikusi samazināta, valsts vai pašvaldības institūcija 2009.gadā ir tiesīga samazināto algu pārskatīt , ja ir pieejami finanšu līdzekļi, tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un vienlīdzības principu.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 5.panta trešās daļas 1.apakšpunkts stājas spēkā deviņus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

 

2. Šā likuma 5.panta trešās daļas 2.apakšpunktā noteikto pabalstu izmaksā, ja nāves gadījums iestājies pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

 

3. Likums attiecībā uz Latvijas Banku stājas spēkā pēc attiecīga saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Centrālās bankas.

 

4. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūnijam iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu par vienotu valsts vai pašvaldību amatpersonu atlīdzības sistēmu.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 


Likumprojekts „Par valsts un pašvaldību budžeta finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 9.decembrī akceptēto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" un Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmu.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Ņemot vērā valstī pastāvošo ekonomisko situāciju un ievērojot Starptautiskā Valūtas fonda prasības, jāierobežo budžeta izdevumi valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās nodarbināto atlīdzībai. Šobrīd normatīvie akti nosaka piemaksas, prēmijas, pabalstus un kompensācijas, kas veido būtiskas budžeta izmaksas.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz būtiskus ierobežojumus valsts un pašvaldību budžeta finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanā 2009.gadā.

Valsts vai pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, samazina finansējuma apjomu atlīdzības izmaksai par 15 procentiem no kopējā institūcijai 2009.gadā noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma atlīdzības izmaksai.

Valsts vai pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nenosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.martam, grozot vai pieņemot 2009.gada budžetu, 2009.gada finansējuma apjomu atlīdzības izmaksai amatpersonām samazina par 15 procentiem no 2009.gadā noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma atlīdzībai, līdz 2009.gada 1.martam iesniedzot attiecīgu apliecinājumu Finanšu ministrijai.

2009.gadā plānots neizmaksāt prēmijas, naudas balvas, atvaļinājuma pabalstus.

Likumprojekta 8.panta dod vairākus instrumentus institūcijām, lai sasniegtu likumprojekta 4.pantā noteiktā mērķa sasniegšanā. Šie instrumenti ir noteikti jau šobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos. Algas samazināšana par noteiktu procentu ir viens no ietaupījuma risinājuma veidiem un tas veicams ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Likumprojektā paredzēts noteikt minimālo slieksni, līdz kuram nav paredzams samazinājums, proti, amatpersonai vai darbiniekam saglabājama mēnešalga (darba alga), kas nav mazāka par divkāršu minimālās mēneša darba algas apmēru.

Attiecībā uz tiesiskās paļāvības principa piemērošanu, likumprojektā ir paredzēti pārejas noteikumi attiecībā uz divu pabalstu piešķiršanas apmēra spēkā stāšanos. Tiesību norma, kas nosaka pabalsta piešķiršanu bērna piedzimšanas gadījumā, stājas spēkā 9 mēnešus pēc likuma spēkā stāšanas dienas. Pabalsta izmaksu amatpersonas vai viņa ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksā, ja nāves gadījums iestājies pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

 4. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās nodarbināto ienākumu būtiska samazināšanās. Iedzīvotāju pirktspējas krišanās, nodokļu ieņēmumu samazināšanās.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2008

 Turpmākie trīs gadi

 2009

2010

2011

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

-156.000

-104.200

 

 

 

-1.700

-50.100

-220.000

 

-260.000

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 6. Cita informācija 

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gada likumā” kopējie izdevumi atlīdzībai valsts pamatbudžetā tiek samazināti par 104,2 milj. latu un speciālajā budžetā par 1,7 milj. latu.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus jāizstrādā grozījumi atlīdzību regulējošajos likumos, kas tiks iesniegti līdz šā likuma spēkā stāšanās – līdz 2008.gada 31.decembrim. Grozāmo likumu pārejas noteikumos tiks noteikta normu spēkā stāšanās kārtību un attiecīgi piemērojamās tiesību normas.

Atbilstoši grozījumiem likumos tiks izstrādāti grozījumi no tiem izrietošajos Ministru kabineta noteikumos.

 2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 

  

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju viedoklis uzklausīts Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdē.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav izmantoti

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Notikušas konsultācijas ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Saeimas Juridisko biroju un Valsts civildienesta pārvaldi.

 5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas valsts institūcijas netiek radītas un esošo valsts institūciju funkcijas netiek ne paplašinātas, ne sašaurinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Pēc likuma spēkā stāšanās indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt, vēršoties ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā.

 

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Ministru prezidents                                                                                             I.Godmanis

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs 

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

M.Brencis

M.Radeiko

M.Brencis

 

 

11.12.2008 12:17

1202

M.Brencis  67083996;

 Martins.Brencis@fm.gov.lv    

 Fakss: 67095541

Tiesību aktu departamenta direktors


LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA 

SĒDES  PROTOKOLA  IZRAKSTS

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.90

2008.gada 10.decembrī

 

3.§

 

Likumprojekts "Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā"

     TA-3836

______________________________________________________

(A.Slakteris, M.Bičevskis, I.Gailīte, E.Zalāns, G.Bērziņš, V.Veldre, I.Sudraba, M.Riekstiņš, M.Brencis, H.Demakova, A.Šlesers, A.Teikmanis, I.Vjakse, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: likumprojekta nosaukumā un attiecīgi tekstā aizstāt vārdus "valsts vai pašvaldības institūciju" ar vārdiem "valsts un pašvaldības institūciju"; 3.pantā norādīt, ka amatpersonas definīcija tiek sniegta tikai šī likuma izpratnē, kā arī aizstāt vārdu "līgumu" ar vārdiem "darba līgumu"; 5.panta otrās daļas 1.punktā svītrot vārdus "un citi mantiski labumi atlīdzības nozīmē" un svītrot 2.punktu. Ja nepieciešams, likumprojekta tekstā izdarīt papildu precizējumus, lai nodrošinātu ar tieslietu ministra parakstu apliecinātu likumprojekta atbilstību Latvijas Republikas Satversmei.

3. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas pārstāves sniegto informāciju, ka saistībā ar šo likumprojektu grozījumi Darba likumā nav nepieciešami. Labklājības ministrijai iesniegt minēto informāciju rakstveidā Valsts kancelejai.

4. Noteikt, ka attiecībā uz finansējumu (ārpus atalgojuma) ārvalstīs strādājošajiem darbiniekiem Ministru kabinets 2009.gada janvārī pieņems atsevišķu lēmumu.

     5. Finanšu ministrijai iesniegt likumprojektu Saeimā.

     6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     7. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     

     

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

Valsts kancelejas direktore                                          G.Veismane