2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 4.decembrī.

Nr.________________

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”.

 

 

            Pielikumā:       Likumprojekts „Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanās likumā” uz 1 lapas

  

 

 

Saeimas deputāti:

 

1._______________________________

 

2._______________________________

 

3._______________________________

 

4._______________________________

 

5._______________________________

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

 

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā šādu grozījumu:

1) Papildināt likuma 8. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(1)1 Ja dzīvesvietas deklarētājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs, tad iesniedzot deklarāciju, tai jābūt pievienotai rakstiskai nekustamā īpašuma īpašnieka vai turētāja piekrišanai, vai īpašniekam vai turētājam ir personīgi jāpiedalās deklarācijas iesniegšanā un jāapliecina sava piekrišana.”