2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 4.decembris

Nr. 8/4 – 2 - ___ - (9/08)

                                                                                          

                                                                                       LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

            Ar šo iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.

 

 

Pielikumā:

    

1. Likumprojekts uz 1 lapas.

 

 

 

 

 

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

1. _______________________   

 

2. _______________________   

 

3. _______________________   

 

4. _______________________   

 

5. _______________________   

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

“Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādus grozījumus:

 

Izteikt Satversmes 10., 14., 48., 49. un 50. pantu šādā redakcijā:

 

“10. Saeimu ievēlē uz četriem gadiem, tomēr ne agrāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima sanākusi uz pirmo sēdi un ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms Saeimas pilnvaru termiņa beigām, Saeimu var atlaist ar tautas nobalsošanu, pēc ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju ierosinājuma.

Saeimu var atlaist Valsts prezidents Satversmes 48.pantā minētajā kārtībā.”

 

“14. Vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus Saeimas locekļus, bet ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju var ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu.

Ja tautas nobalsošanā ne mazāk kā divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita izsakās par Saeimas atlaišanu, tad Saeima uzskatāma par atlaistu un izsludināmas jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tautas nobalsošanas. Saeimas locekļu pilnvaras tomēr paliek spēkā līdz jaunievēlētās Saeimas sanākšanai.”

 

“48. Valsts prezidentam ir tiesība atlaist Saeimu, ja Satversmes 23.pantā noteikto ierobežojumu dēļ Saeima nevar noturēt kārtējo sēdi trīs reizes pēc kārtas.”

 

“49. Valsts prezidentam atlaižot Saeimu, ir izsludināmas jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas.”

 

“50. Ja Valsts prezidents ir atlaidis Saeimu, tad Saeimas locekļu pilnvaras tomēr paliek spēkā līdz jaunievēlējamās Saeimas sanākšanai.”