2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 20.novembris

Nr. 8/4 – 2 - ___ - (9/08)

                                                                                          

                                                                                       LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”.

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” uz 1 lapas.

 

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

1. _______________________   

 

2. _______________________   

 

3. _______________________   

 

4. _______________________   

 

5. _______________________   

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

“Grozījumi Valsts civildienesta likumā”

 

 

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā” likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr; 2006, 20.; 24.nr.; 2007, 13.nr.)  šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 21.pantā vārdus “vai vakanta ierēdņa amata pienākumus”.

 

2. 23.pantā aizstāt otrajā daļā vārdus

   “pabalstus, piemaksas, kompensācijas un prēmijas” ar vārdiem

   “piemaksu par papildus veicamo darbu, mācību atvaļinājumu un prēmiju”;

    izslēgt ceturto daļu.  

 

3. Izslēgt 24.pantu.

 

4. Izslēgt 25.pantu.

 

5. Izslēgt 28.pantā vārdus

    “un vakanta ierēdņa amata pienākumu pildīšanu”.

 

6. Izslēgt 29.pantu.

 

7. Izslēgt 30.panta trešo daļu.