8/3 – 3 – __

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada  20. novembrī

Nr.                                                                          Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu „Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā  „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””.

 

 

Pielikumā:

1.      Likumprojekts uz 1 lpp.

2.      Anotācija uz 2 lpp.

 

Saeimas deputāti:

1.      ________________________________

2.      ________________________________

3.      ________________________________

4.      ________________________________

5.      ________________________________

6.      ________________________________

7.      ________________________________

8.      ________________________________

9.      ________________________________

10. ________________________________

 

Likumprojekts

 

 

 

 

Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

„Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 14., 16.nr.)  šādu grozījumu:

 

Papildināt 1.punktu ar 33.apakšpunktu šādā redakcijā:

“33) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas Olimpiskais centrs”.”

 

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta   

„Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

„Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””

                                            anotācija

 

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Sportam ir nozīmīga vieta veselības nostiprināšanā, veicinot cilvēku fizisko un garīgo attīstību un pasargājot sabiedrību no alkohola, narkotisko vielu u.c. kaitīgo vielu ietekmes. Viens no valsts sporta politikas galvenajiem uzdevumiem ir kopā ar pašvaldībām realizēt mērķtiecīgu investīciju programmu sporta bāžu attīstībai, radot iespēju ne tikai katram indivīdam nodarboties ar iecienīto sporta veidu, bet arī nodrošināt iespējas rīkot starptautiska līmeņa sacensības, kā arī radīt apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai Eiropas un pasaules čempionātiem, Olimpiskajām spēlēm. Lai šo mērķus sasniegtu, Latvijas Republikas Augstākā padome 1992.gadā pieņēma lēmumu „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”.

 

Ar šo lēmumu un grozījumiem tajā nacionālās sporta bāzes statuss piešķirts jau 31 sporta bāzei. Nacionālās sporta bāzes statusa ieguvēja pienākums ir saglabāt attiecīgās sporta bāzes darbības profilu, garantējot to  ekonomiski un finansiāli, kā arī paredzot tajā nosacījumus starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanai.

 

Olimpiskās kustības popularizēšanai, jaunatnes un augstu sasniegumu sporta attīstības nodrošināšanai īpaša nozīme ir starptautisku sporta federāciju kritērijiem atbilstošiem sporta kompleksiem un bāzēm.

 

Pamatojoties uz saņemto iesniegumu un ņemot vērā Latvijas Olimpiskās komitejas, kā arī vairāku sporta federāciju atzinumus, Saeimas deputāti iesniedz izskatīšanai Saeimā šo likumprojektu, aicinot atbalstīt nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas Olimpiskais centrs”.

 

Saskaņā ar Sporta likuma prasībām arī Latvijas Nacionālā sporta padome ir devusi atzinumu par minētās sporta bāzes atbilstību kritērijiem, kas nepieciešami nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanai.

2. Kāda var būt likuma  ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3.  Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Pēc likumprojekta pieņemšanas ir jāizdara attiecīgi grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.396 „Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot likumprojektu?  

Ir notikušas konsultācijas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Liepājas pilsētas domi, Latvijas Olimpisko komiteju, biedrību „Latvijas Florbola Savienība”, Latvijas Galda tenisa federāciju, Latvijas Basketbola Savienību un  Latvijas Nacionālo sporta padomi.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Jaunu institūciju radīšana  vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.