Rīgā,

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

2008. gada 3. decembrī

Nr.9/1- 2- 112 - ( 9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.Likumprojekts” Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"” ( Nr.974/Lp9)

/Dok.Nr. 3309 /;

 

 

2.Likumprojekts ”Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV, saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding  BV un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT  International Holding  BV  – un Atbrīvojumu” ( Nr.977/Lp9)

/Dok.Nr. 3315 /.

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja

2008. gada 3. decembra komisijas sēdē.

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV, saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding  BV un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT  International Holding  BV  – un Atbrīvojumu

 

 

 

1.pants. 2007.gada 16.oktobrī parakstītais Sadarbības līgums starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (turpmāk – Sadarbības līgums), saistītie līgumi – Savstarpējais pārtraukšanas līgums starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV un Līgums attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (turpmāk – Saistītie līgumi) – un Atbrīvojums ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

2.pants. Sadarbības līgumā, Saistītajos līgumos un Atbrīvojumā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

 

 

3.pants. Sadarbības līgums stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Saistītie līgumi un Atbrīvojums stājas spēkā tajos noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Sadarbības līgums un Saistītie līgumi (neizsludina Sadarbības līguma sesto pielikumu, vēstules no piecdesmitās līdz sešdesmit pirmajai lappusei un Atbrīvojumu, kas lietojami dienesta vajadzībām) angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ________________.