Rīgā,

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

2008. gada 3. decembrī

Nr.9/1- 2- 112 - ( 9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.Likumprojekts” Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"” ( Nr.974/Lp9)

/Dok.Nr. 3309 /;

 

 

2.Likumprojekts ”Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV, saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding  BV un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT  International Holding  BV  – un Atbrīvojumu” ( Nr.977/Lp9)

/Dok.Nr. 3315 /.

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja

2008. gada 3. decembra komisijas sēdē.

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"

 

 

 

Izdarīt likumā "Par diplomātisko pasi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Diplomātiskās pases izsniedz un to uzskaiti veic Latvijas Republikas Ārlietu ministrija."

 

2. Aizstāt 3.panta 7. un 11.punktā vārdu "nepilngadīgajiem" ar vārdiem "apgādībā esošajiem".

 

3.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Diplomātisko pasi aizliegts izmantot privātiem, tūrisma un citiem neoficiāla rakstura ceļojumiem, izņemot gadījumus, kad šā likuma 3.panta 6., 7., 9., 10. un 11.punktā minētās personas šādos ceļojumos dodas no savas dienesta vietas ārvalstīs.";

 

svītrot otrās daļas otro teikumu.

 

4.  6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Diplomātiskajā pasē teksts ir latviešu, angļu un franču valodā.";

 

svītrot otro daļu.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada __________________.