13

 

 

 

27. 05. 2009.   Nr.9/7 – 2 -                                              

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

         

 

          Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi Ministru kabineta iesniegtos likumprojektus "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"(952/Lp9) un  "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""(953/Lp9)

Komisija nolēma, ka minētie likumprojekti ir noraidāmi.

Vienlaikus Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut minētos likumprojektus Saeimas  š.g. 28. maija sēdes darba kārtībā..

 

 

 

 

         

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                               Oskars Spurdziņš