Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir saņemts Jūsu iesniegums

27.11.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā šādus likumprojektus:

„Grozījumi Enerģētikas likumā” (nr.933/Lp9) (steidzams);

„Grozījums Radio un televīzijas likumā” (nr.947/Lp9) (steidzams).

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz 3 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                   Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                        Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījums Radio un televīzijas likumā

(nr.947/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (nav)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 20., 22.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 20., 22.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

7.pants. Nacionālās, reģionālās, vietējās un pārrobežu raidorganizācijas

(..)

(3) Par reģionālām atzīstamas tādas raidorganizācijas, kuru programmas ir droši uztveramas vismaz viena rajona (republikas pilsētas) administratīvajā teritorijā vai tās lielākajā daļā.

 

Aizstāt 7.panta trešajā daļā vārdus „rajona (republikas pilsētas)” ar vārdiem „novada vai republikas pilsētas”.

 

 

 

 

Aizstāt 7.panta trešajā daļā vārdus „rajona (republikas pilsētas)” ar vārdiem „novada vai republikas pilsētas”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.