Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

09. 12. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītos likumprojektus:

            • "Grozījumi Muzeju   likumā " (nr.939/Lp9),

            • "Grozījums Repatriācijas likumā " (nr.941/Lp9),

            • "Grozījums likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (942/Lp9).

           

 

Pielikumā: likumprojektu priekšlikumu apkopojumi uz     10   lpp.

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                                            Oskars  Spurdziņš

 


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

otrajam lasījumam, steidzams

Grozījums Repatriācijas likumā

(nr. 941/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma  attiecīgo pantu redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

nav iesniegti

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

  

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

3.pants. Repatrianta ģimenes locekļi

(1) Tiesības ieceļot Latvijā kopā ar repatriantu ir šādiem viņa ģimenes locekļiem:

1) repatrianta laulātajam;

2) repatrianta un viņa laulātā nepilngadīgajiem un apgādībā esošajiem bērniem (arī adoptētajiem);

3) repatrianta vecākiem, kuri ir viņa apgādībā.

 

(2) Nepilngadīgo personu vecumā no 14 līdz 18 gadiem atļauts repatriēt, ja saņemta šīs personas rakstveida piekrišana.

 

(3) Nepilngadīgajām personām vecumā no 16 līdz 18 gadiem ir tiesības patstāvīgi repatriēties, ja saņemta ar viņu kopā dzīvojošo vecāku (aizbildņu) rakstveida piekrišana un ja attiecīgās Latvijas pilsētas vai pagasta aizbildnības vai aizgādnības iestādes devušas savu piekrišanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.1999. likumu un 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 21.11.2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizstāt 3.panta trešajā daļā vārdus „pilsētas vai pagasta” ar vārdiem „republikas pilsētas vai novada pašvaldības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Aizstāt 3.panta trešajā daļā vārdus „pilsētas vai pagasta” ar vārdiem „republikas pilsētas vai novada pašvaldības”.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.