Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

 

 

2.12.08.                      9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (937/Lp9; steidzams).

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

 

Cieņā

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                   Oskars Spurdziņš

 

 


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 steidzams

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā (reģ.nr.937/Lp9)

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok.nr.3124)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 8.nr. 2006, nr.24.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 24. nr.) šādus grozījumus:

18.pants. Sadarbība ar institūcijām, sniedzot postpenitenciāro palīdzību nepilngadīgajām personām

Valsts probācijas dienests informē bāriņtiesu (pagasttiesu) par nepilngadīgajām personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas un kurām nav vecāku vai citu likumisku pārstāvju, kā arī sadarbībā ar bāriņtiesu (pagasttiesu), sociālo dienestu un citām iesaistītajām institūcijām veic pasākumus, lai atrisinātu minēto personu sociālās problēmas.

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 18. pantā vārdu iekavās „(pagasttiesu)”.

 

 

1.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

18.pantā:

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“18.pants. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām”;

Papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

(2) Valsts probācijas dienests informē personas dzīvesvietas bāriņtiesu par valsts probācijas dienesta klientu uzskaitē iekļautajām personām, kuras atbrīvotas nosacīti pirmstermiņa no soda par Krimināllikuma 116., 117., 118., 119., 124., 125., 126., 130., 132., 136., 152., 153., 159., 160., 161., 162. vai 174.pantā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.”

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 18. pantā vārdu „(pagasttiesu)”.

 

21.pants. Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sastāvs

(1) Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sastāvā ir:

1) rajona (pilsētas) prokuratūras pārstāvis;

2) rajona (pilsētas) tiesas pārstāvis;

3) rajona (pilsētas) Valsts policijas pārvaldes pārstāvis;

4) pašvaldības pārstāvis;

5) Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības pārstāvis;

6) ieslodzījuma vietas administrācijas pārstāvis tajās teritoriālajās struktūrvienībās, kuru darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 21. panta 3. punktu šādā redakcijā:

„3) Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības pārstāvis.”

 

 

 

 

2.

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

„Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

„21.pants. Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sastāvs

 Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sastāvā ir:

1) rajona (republikas pilsētas) prokuratūras pārstāvis;

2) rajona (pilsētas) tiesas pārstāvis;

3) Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības  pārstāvis;

4) pašvaldības pārstāvis;

5) Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības pārstāvis;

6) ieslodzījuma vietas administrācijas pārstāvis tajās teritoriālajās struktūrvienībās, kuru darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde.”

 

 

Atbalstīts

2. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

„21.pants. Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sastāvs

 Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sastāvā ir:

1) rajona (republikas pilsētas) prokuratūras pārstāvis;

2) rajona (pilsētas) tiesas pārstāvis;

3) Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības  pārstāvis;

4) pašvaldības pārstāvis;

5) Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības pārstāvis;

      6) ieslodzījuma vietas administrācijas pārstāvis tajās teritoriālajās struktūrvienībās, kuru darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde.”

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.