Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

27.11.08.                  9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Latvijas valsts karogu”” (935/Lp9; steidzams).

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

Cieņā

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                       Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par Latvijas valsts karogu” (reģ.nr.935/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok.nr.3122)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā „Par Latvijas valsts karogu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta ziņotājs, 1995, 2.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 5.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par Latvijas valsts karogu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 2.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 5.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Aizstāt visā tekstā vārdus „pilsētu un novada domju, rajonu un pagastu padomju” ar vārdiem „republikas pilsētu un novadu domju”.

 

 

 

 

1. Aizstāt visā tekstā vārdus „pilsētu un novada domju, rajonu un pagastu padomju” ar vārdiem „republikas pilsētu un novadu domju”.

 

2.pants. Valsts karogs paceļams:

1) virs Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju ēkām, kā arī Rīgas pils Svētā gara tornī - pastāvīgi;

2) pie ēkām, kur notiek Saeimas sesijas, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju sēdes, - visā sesijas vai sēdes laikā;

3) pie Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štāba ēkas - pastāvīgi; speciālos mastos Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienībās un apakšvienībās, rīta jundai sākoties, un nolaižams, vakara jundai beidzoties;

4) pie Saeimas ēkas un Ministru kabineta ēkas 16.februārī kopā ar Lietuvas Republikas valsts karogu un 24.februārī kopā ar Igaunijas Republikas valsts karogu. Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas valsts karogs attiecīgajā dienā paceļams arī Rīgas pils Svētā gara tornī;

5) pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām 16.februārī, 24.februārī, 25.martā (sēru noformējumā), 1.maijā, 4.maijā, 14.jūnijā (sēru noformējumā), 17.jūnijā (sēru noformējumā), 4.jūlijā (sēru noformējumā), 11.novembrī, 18.novembrī, decembra pirmajā svētdienā (sēru noformējumā);

6) pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi, - Saeimas, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienā;

7) pie Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēkām un šo pārstāvniecību vadītāju dienesta transportlīdzekļiem;

8) uz jūras kuģiem un citiem transportlīdzekļiem, kur kā oficiālas personas atrodas Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, Ministru prezidents vai citas personas, kas pārstāv Saeimu vai Ministru kabinetu, - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja likumos nav noteikts citādi;

9) uz kuģiem - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

10) citos Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu vai pagastu padomju noteiktajos gadījumos;

11) pie valsts un pašvaldību izglītības iestādēm — pastāvīgi;

12) virs Latvijas Bankas centrālās ēkas un pie Latvijas Bankas filiālēm — pastāvīgi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 2. panta 10. punktā vārdus „pilsētu un novada domju, rajonu vai pagastu padomju” ar vārdiem „republikas pilsētu un novadu domju”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 2. panta 10. punktā vārdus „pilsētu un novada domju, rajonu vai pagastu padomju” ar vārdiem „republikas pilsētu vai novadu domju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 2.panta 10.punktā vārdus „pilsētu un novada domju, rajonu vai pagastu padomju” ar vārdiem „republikas pilsētu vai novadu domju”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.