Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir saņemts Jūsu iesniegums

27.11.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā šādus likumprojektus:

„Grozījumi Enerģētikas likumā” (nr.933/Lp9) (steidzams);

„Grozījums Radio un televīzijas likumā” (nr.947/Lp9) (steidzams).

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz 3 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš

 

 


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījumi Enerģētikas likumā

(nr.933/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (nav)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr.; 2000, 17.nr.; 2001, 12.nr.; 2005, 8.,13.nr.; 2008, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr.; 2000, 17.nr.; 2001, 12.nr.; 2005, 8.,13.nr.; 2008, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Papildināt visu likuma tekstu ar vārdu „republikas” pirms vārda „pilsētas”.

 

 

 

Redakcionāli precizēts

1. Papildināt visu likuma tekstu pirms vārda „pilsētas” ar vārdu „republikas”.

 

 

2. Izslēgt visā likuma tekstā vārdus „(pagasta padome)” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

2. Izslēgt visā likuma tekstā vārdus „(pagasta padome)” (attiecīgā locījumā).

 

62.pants

(1) Vietējās enerģētiskās krīzes izsludināšanu ierosina pilsētas domes (pagasta padomes) priekšsēdētājs gadījumos, kad enerģijas piegāde ir traucēta tādā apjomā, kas var apdraudēt iedzīvotāju drošību, veselību un tautsaimniecības nozaru darbību noteiktā norobežotā teritorijā, kura sakrīt ar pašvaldības administratīvo teritoriju.

(2) Vietējo enerģētisko krīzi izsludina attiecīgā pašvaldība — pilsētas vai novada dome (pagasta padome), kuras administratīvo teritoriju skar enerģētiskā krīze.

(3) Par vietējās enerģētiskās krīzes izsludināšanu pilsētas vai novada domes (pagasta padomes) priekšsēdētājs nekavējoties ziņo par pašvaldībām un par enerģētiku atbildīgajiem ministriem.

 

3. Izteikt 62.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Vietējās enerģētiskās krīzes izsludināšanu ierosina republikas pilsētas vai novada domes priekšsēdētājs gadījumos, kad enerģijas piegāde ir traucēta tādā apjomā, kas var apdraudēt iedzīvotāju drošību, veselību un tautsaimniecības nozaru darbību noteiktā norobežotā teritorijā, kura sakrīt ar pašvaldības administratīvo teritoriju.”

 

 

 

 

3. Izteikt 62.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Vietējās enerģētiskās krīzes izsludināšanu ierosina republikas pilsētas vai novada domes priekšsēdētājs gadījumos, kad enerģijas piegāde ir traucēta tādā apjomā, kas var apdraudēt iedzīvotāju drošību, veselību un tautsaimniecības nozaru darbību noteiktā norobežotā teritorijā, kura sakrīt ar pašvaldības administratīvo teritoriju.”

 

 

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 

 

 

Redakcionāli precizēts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.