LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008.gada 10.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta      „Par autoceļu lietošanas nodevu” (Nr.928/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 18 lp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Par autoceļu lietošanas nodevu

(Nr.928/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 30 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Par autoceļu lietošanas nodevu

 

1

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’Autoceļu lietošanas nodevas likums’’.

Atbalstīts

Autoceļu lietošanas nodevas likums

1. pants. Autoceļu lietošanas nodevas mērķis

Autoceļu lietošanas nodevas (turpmāk – nodeva) mērķis ir valsts galveno autoceļu uzturēšanas un attīstības nodrošināšana, kā arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana.

2

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

‘’1. pants. Autoceļu lietošanas nodevas mērķis

Autoceļu lietošanas nodevas (turpmāk – nodeva) mērķis ir valsts galveno autoceļu uzturēšanas un attīstības, kā arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana.’’.

Atbalstīts

1. pants. Autoceļu lietošanas nodevas mērķis

Autoceļu lietošanas nodevas (turpmāk – nodeva) mērķis ir valsts galveno autoceļu uzturēšanas un attīstības, kā arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana.

2. pants. Likuma piemērošanas joma

Nodevu maksā par valsts galveno autoceļu lietošanu ar transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 12 000 kilogramiem un kas paredzēti tikai kravu autopārvadājumiem (turpmāk – transportlīdzeklis).

3

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

‘’2. pants. Nodevas objekts

Nodevu maksā par šā likuma 1.pielikumā noteikto valsts galveno autoceļu posmu lietošanu ar transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 12 000 kilogramiem un kuri paredzēti tikai kravu autopārvadājumiem (turpmāk – transportlīdzeklis).’’.

Atbalstīts

2. pants. Nodevas objekts

Nodevu maksā par šā likuma 1.pielikumā noteikto valsts galveno autoceļu posmu lietošanu ar transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 12 000 kilogramiem un kuri paredzēti tikai kravu autopārvadājumiem (turpmāk – transportlīdzeklis).

 

3. pants. Nodevas maksātāji

Nodevu maksā mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai vadītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

3. pants. Nodevas maksātāji

Nodevu maksā mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai vadītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4. pants. Nodevas objekti

Nodevu maksā par šādu valsts galveno autoceļu posmu lietošanu:

1) A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) (0,0–84,6 km; 93,4–96,8 km; 100,3–101,9 km);

2) A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) (12,4–50,4 km; 53,6–195,6 km);

3) A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) (0,0–89,1 km; 92,3–116,3 km);

4) A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) (0,0–20,4 km);

5) A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) (0,0–2,4 km; 2,9–40,9 km);

6) A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (17,4–18,6 km; 19,6–28,3 km; 30,3–34,0 km; 39,1–45,8 km; 50,9–51,0 km; 56,5–144,0 km; 149,5–172,0 km; 176,2–268,7 km; 274,1–307,0 km);

7) A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) (7,9–65,5 km; 68,6–85,6 km);

8) A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) (9,9–43,1 km; 48,6–76,1 km);

9) A9 Rīga (Skulte)–Liepāja (0,0–92,3 km; 95,7–100,7 km; 101,9–129,5 km; 132,7–185,8 km; 188,2–191,7 km);

10) A10 Rīga–Ventspils (13,4–18,8 km; 23,8–37,0km; 41,3–185,0 km);

11) A11 Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (4,9–53,4 km);

12) A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (3,9–58,4 km; 61,2–124,1 km; 128,2–166,2 km);

13) A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (0,0–47,7 km; 53,2–134,8 km; 144,8–163,4 km);

14) A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti) (0,0–15,6 km);

15) A15 Rēzeknes apvedceļš (0,0–7,1 km).

4

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 4. pantu.

 

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju

 

5. pants. Nodevas likmes

 (1) Nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa atbilstības motora izmešu līmenim, transportlīdzekļa asu skaita, un laika, kurā paredzēts lietot valsts galvenos autoceļus, pēc šādām likmēm:

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

5. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(1) Nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa motora izmešu līmeņa (turpmāk – EURO) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem I Pielikumam, ko apliecina transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums, un transportlīdzekļa asu skaita, un laika, kurā paredzēts lietot valsts galvenos autoceļus, pēc šādām likmēm:”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa atbilstības motora izmešu līmenim, transportlīdzekļa asu skaita, un laika, kurā paredzēts lietot valsts galvenos autoceļus, saskaņā ar šā likuma 2. pielikumā noteiktajām likmēm’’.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa motora izmešu līmeņa atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem I Pielikumam, ko apliecina transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums, un transportlīdzekļa asu skaita, un laika, kurā paredzēts lietot valsts galvenos autoceļus, saskaņā ar šā likuma 2. pielikumā noteiktajām likmēm.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr. 7

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

4. pants. Nodevas likmes

(1) Nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa motora izmešu līmeņa atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem I Pielikumam, ko apliecina transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums, un transportlīdzekļa asu skaita, un laika, kurā paredzēts lietot valsts galvenos autoceļus, saskaņā ar šā likuma 2. pielikumā noteiktajām likmēm.

 


8

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt likumprojekta 5. panta pirmajā daļā nodevas likmes šādā redakcijā:

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-

 

Transport-līdzekļa

 

Nodevas likmes (latos)

 

„Transport-līdzekļa

 

Nodevas likmes (latos)

mā nr.30

 

motora izmešu līmenis

Asu skaits

dienas likme

nedēļas likme

mēneša likme

gada likme

 

motora izmešu līmenis

Asu skaits

dienas likme

nedēļas likme

mēneša likme

gada likme

(skatīt 18.lpp.)

 

EURO 0

EURO I

EURO II

ne vairāk kā 3 asis

7,0

42,0

140,0

560,0

 

 

 

 

EURO 0

ne vairāk kā 3 asis

7,5

19,0

39,0

390,0

 

 

ne mazāk kā 4 asis

7,5

45,0

150,0

600,0

 

EURO I

EURO II

ne mazāk kā 4 asis

7,5

32,0

65,0

650,0

 

 

EURO III

ne vairāk kā 3 asis

6,5

39,0

130,0

520,0

 

EURO III

ne vairāk kā 3 asis

6,5

17,0

34,0

340,0

 

 

ne mazāk kā 4 asis

7,0

42,0

140,0

560,0

 

 

ne mazāk kā 4 asis

7,5

28,0

56,0

565,0

 

 

EURO IV un mazāk piesārņo-jošs

ne vairāk kā 3 asis

6,0

36,0

120,0

480,0

 

EURO IV un mazāk

ne vairāk kā 3 asis

6,0

15,0

30,0

300,0

 

 

ne mazāk kā 4 asis

6,5

39,0

130,0

520,0

 

piesārņo-jošs

ne mazāk kā 4 asis

7,5

25,0

50,0

500,0”

 

 

 


(2) Nodevas dienas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus 24 stundas no maksājuma dokumentā norādītā laika.

(3) Nodevas nedēļas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus maksājuma dokumentā norādītajā datumā un vēl nepārtrauktas 7 diennaktis pēc tā.

(4) Nodevas mēneša likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus maksājuma dokumentā norādītajā datumā un vēl nepārtrauktas 30 diennaktis pēc tā.

(5) Nodevas gada likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus vienu gadu no maksājuma dokumentā norādītā datuma.

 

 

 

(2) Nodevas dienas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus 24 stundas no maksājuma dokumentā norādītā laika.

(3) Nodevas nedēļas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus maksājuma dokumentā norādītajā datumā un vēl nepārtrauktas 7 diennaktis pēc tā.

(4) Nodevas mēneša likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus maksājuma dokumentā norādītajā datumā un vēl nepārtrauktas 30 diennaktis pēc tā.

(5) Nodevas gada likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus vienu gadu no maksājuma dokumentā norādītā datuma.

(6) Ja nav zināma transportlīdzekļa motora izmešu atbilstība noteiktam motora izmešu līmenim, nodevu maksā atbilstoši „EURO 0” līmenim noteiktajām likmēm.

9

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Ja nav zināms vai nav transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums transportlīdzekļa motora izmešu atbilstība noteiktam motora izmešu līmenim, nodevu maksā atbilstoši „EURO 0” līmenim noteiktajām likmēm.”

Atbalstīts

 

(6) Ja nav zināms vai nav transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums transportlīdzekļa motora izmešu atbilstība noteiktam motora izmešu līmenim, nodevu maksā atbilstoši „EURO 0” līmenim noteiktajām likmēm.

6. pants. Nodevas iekasēšana un administrēšana

(1) Nodevu ieskaita Satiksmes ministrijas valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas pašu ieņēmumos.

(2) Nodevas administrēšana ietver visas darbības, kas saistītas ar nodevas piemērošanu. Nodevas administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

5. pants. Nodevas iekasēšana un administrēšana

(1) Nodevu ieskaita Satiksmes ministrijas valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas pašu ieņēmumos.

(2) Nodevas administrēšana ietver visas darbības, kas saistītas ar n odevas piemērošanu. Nodevas administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – administrators).

10

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt likumprojekta 6. panta trešajā daļā vārdus „valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”” ar vārdiem „Autotransporta inspekcija”.

Atbalstīts

 

(3) Nodevu administrē Autotransporta inspekcija (turpmāk – administrators).

7. pants. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

Nodevu nemaksā:

1) Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes;

2) Aizsardzības ministrijas padotībā esošās institūcijas un Nacionālie bruņotie spēki;

3) pašvaldību policijas iestādes;

4) seglu vilcēji bez sastāva.

5) par laiku, ko transportlīdzeklis pavada, gaidot valsts robežas šķērsošanu izbraucot no Latvijas.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt likumprojekta 7. pantu šādā redakcijā:

„Nodevu nemaksā par valsts galveno autoceļu lietošanu ar:

1) Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu transportlīdzekļiem;

2) Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju un Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem;

3) pašvaldību policijas iestāžu transportlīdzekļiem;

4) seglu vilcējiem bez piekabes vai puspiekabes;

5) transportlīdzekļiem par laiku, ko transportlīdzeklis pavada, gaidot valsts robežas šķērsošanu izbraucot no Latvijas.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām apsvērt iespēju papildināt 7. panta 5. punktu pēc vārda ‘’gaidot’’ ar vārdu ‘’rindā’’.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 7. pantu šādā redakcijā:

„Nodevu nemaksā par:

1) Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu transportlīdzekļiem;

2) Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju un Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem;

3) pašvaldību policijas iestāžu transportlīdzekļiem;

4) seglu vilcējiem bez piekabes vai puspiekabes;

5)  laiku, ko transportlīdzeklis pavada, gaidot rindā valsts robežas šķērsošanu izbraucot no Latvijas.”

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt likumprojekta 7.pantu ar 6.,7.,8., un 9. punktu šādā redakcijā:

„6) par transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no prasības uzstādīt darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces;

7) par transportlīdzekļiem, ar kuriem zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai komersants (komercsabiedrība) veic pašpārvadājumus un kam ir pašvaldības izziņa par attiecīgajā kalendāra gadā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

8) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;

9) par transportlīdzekļiem, kurus izmanto kokmateriālu pārvadājumos.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā nr. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā nr. 13

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

6. pants. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

Nodevu nemaksā par:

1) Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu transportlīdzekļiem;

2) Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju un Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem;

3) pašvaldību policijas iestāžu transportlīdzekļiem;

4) seglu vilcējiem bez piekabes vai puspiekabes;

5)  laiku, ko transportlīdzeklis pavada, gaidot rindā valsts robežas šķērsošanu izbraucot no Latvijas

6) par transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no prasības uzstādīt darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces;

7) par transportlīdzekļiem, ar kuriem zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai komersants (komercsabiedrība) veic pašpārvadājumus un kam ir pašvaldības izziņa par attiecīgajā kalendāra gadā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

8) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;

9) par transportlīdzekļiem, kurus izmanto kokmateriālu pārvadājumos.”

 

8. pants. Nodevas atmaksāšana vai pārnešana uz citu transportlīdzekli

(1) Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1) daļu no nodevas gada likmes atmaksā, ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas gada maksājums x 1/12 x nodevas gada maksājuma atlikušo pilno mēnešu skaits;

2) daļu no nodevas mēneša likmes atmaksā, ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites norakstīšanai. Atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad izdarīta atzīme transportlīdzekļu valsts reģistrā par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites norakstīšanai, līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš;

3) ja dienas, nedēļas, mēneša vai gada nodevas likme par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta divas vai vairākas reizes, vai samaksāta lielāka nodeva nekā noteikts šajā likumā. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto likmi konkrētajam transportlīdzeklim.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

8. pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) ja dienas, nedēļas, mēneša vai gada nodevas likme par vienu un to pašu periodu un par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta divas vai vairākas reizes, vai samaksāta lielāka nodeva nekā noteikts šajā likumā. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto likmi konkrētajam transportlīdzeklim.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1)  ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Šajā gadījumā tiek atmaksāta daļa no nodevas gada likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas gada maksājums x 1/12 x nodevas gada maksājuma atlikušo pilno kalendāra mēnešu skaits;

2)  ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites norakstīšanai. Šajā gadījumā atmaksā daļu no nodevas mēneša likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad izdarīta atzīme transportlīdzekļu valsts reģistrā par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites norakstīšanai, līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš;

3) ja dienas, nedēļas, mēneša vai gada nodevas likme par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta divas vai vairākas reizes, vai samaksāta lielāka nodeva nekā noteikts šajā likumā. Šajā gadījumā atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto likmi konkrētajam transportlīdzeklim.’’.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1)  ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Šajā gadījumā tiek atmaksāta daļa no nodevas gada likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas gada maksājums x 1/12 x nodevas gada maksājuma atlikušo pilno kalendāra mēnešu skaits;

2)  ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites norakstīšanai. Šajā gadījumā atmaksā daļu no nodevas mēneša likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad izdarīta atzīme transportlīdzekļu valsts reģistrā par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites norakstīšanai, līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš;

3) ja dienas, nedēļas, mēneša vai gada nodevas likme par vienu un to pašu periodu un par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta divas vai vairākas reizes, vai samaksāta lielāka nodeva nekā noteikts šajā likumā. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto likmi konkrētajam transportlīdzeklim.’’.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā nr. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā nr. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7. pants. Nodevas atmaksāšana vai pārnešana uz citu transportlīdzekli

(1) Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1)  ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Šajā gadījumā tiek atmaksāta daļa no nodevas gada likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas gada maksājums x 1/12 x nodevas gada maksājuma atlikušo pilno kalendāra mēnešu skaits;

2)  ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites norakstīšanai. Šajā gadījumā atmaksā daļu no nodevas mēneša likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad izdarīta atzīme transportlīdzekļu valsts reģistrā par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites norakstīšanai, līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš;

3) ja dienas, nedēļas, mēneša vai gada nodevas likme par vienu un to pašu periodu un par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta divas vai vairākas reizes, vai samaksāta lielāka nodeva nekā noteikts šajā likumā. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto likmi konkrētajam transportlīdzeklim.

(2) Ja par transportlīdzekļu sastāvu samaksāta nodevas gada likme, bet pārvadājumu nepieciešams veikt ar citu piekabi vai puspiekabi ar identisku asu skaitu, administrators, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu, var nodevas maksājumu attiecināt uz citu transportlīdzekļu sastāvu ar iepriekšējā maksājumā norādīto transportlīdzekli, laika periodu un citu piekabi vai puspiekabi ar identisku asu skaitu. Administratora saskaņojums jāsaņem pirms autoceļa lietošanas.

18

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 8. panta otrajā daļā vārdu ‘’var’’ ar vārdiem ‘’ir tiesīgs’’.

 

Atbalstīts

(2) Ja par transportlīdzekļu sastāvu samaksāta nodevas gada likme, bet pārvadājumu nepieciešams veikt ar citu piekabi vai puspiekabi ar identisku asu skaitu, administrators, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu, ir tiesīgs nodevas maksājumu attiecināt uz citu transportlīdzekļu sastāvu ar iepriekšējā maksājumā norādīto transportlīdzekli, laika periodu un citu piekabi vai puspiekabi ar identisku asu skaitu. Administratora saskaņojums jāsaņem pirms autoceļa lietošanas.

(3) Ja par transportlīdzekļu sastāvu samaksāta nodevas gada likme un šajā laika periodā ietvertā mēneša, nedēļas vai dienas nodevas likme par šajā transportlīdzekļu sastāvā ietilpstošo mehānisko transportlīdzekli, atmaksā summu, kas atbilst attiecīgajai mēneša, nedēļas vai dienas likmei.

19

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„Ja par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta nodevas gada likme un šajā laika periodā ietvertā mēneša, nedēļas vai dienas likme par šajā transportlīdzekļu sastāvā ietilpstošo mehānisko transportlīdzekli, atmaksā summu, kas atbilst attiecīgajai mēneša, nedēļas vai dienas likmei.”

Atbalstīts

(3) Ja par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta nodevas gada likme un šajā laika periodā ietvertā mēneša, nedēļas vai dienas likme par šajā transportlīdzekļu sastāvā ietilpstošo mehānisko transportlīdzekli, atmaksā summu, kas atbilst attiecīgajai mēneša, nedēļas vai dienas likmei.

(4) Administrators nodevu atmaksā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

 

 

 

(4) Administrators nodevu atmaksā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

9. pants. Nodevas samaksas kontrole un naudas sodu iekasēšana

 

20

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 9. panta nosaukumā vārdus ‘’un naudas sodu iekasēšana’’.

Atbalstīts

8. pants. Nodevas samaksas kontrole

 

 (1) Nodevas samaksas kontroli veic Autotransporta inspekcija. Nodevas samaksas kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 (1) Nodevas samaksas kontroli veic Autotransporta inspekcija. Nodevas samaksas kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Transportlīdzekļa vadītājam pēc administratora vai Autotransporta inspekcijas amatpersonas pieprasījuma ir pienākums pierādīt nodevas samaksu un transportlīdzekļa atbilstību nodevas samaksai izvēlētajam transportlīdzekļu motoru izmešu līmenim.

21

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Transportlīdzekļa vadītājam pēc Autotransporta inspekcijas amatpersonas pieprasījuma ir pienākums pierādīt nodevas samaksu un transportlīdzekļa atbilstību nodevas samaksai izvēlētajam transportlīdzekļa motora izmešu līmenim.”

Atbalstīts

(2) Transportlīdzekļa vadītājam pēc Autotransporta inspekcijas amatpersonas pieprasījuma ir pienākums pierādīt nodevas samaksu un transportlīdzekļa atbilstību nodevas samaksai izvēlētajam transportlīdzekļa motora izmešu līmenim.

(3) Ja nodeva nav samaksāta vai ir samaksāta nepietiekamā apmērā, Autotransporta inspekcijas amatpersona no transportlīdzekļa vadītāja iekasē nodevu vienas dienas likmes apmērā vai aizliedz turpināt braucienu, kamēr nodeva nav samaksāta.

 

22

 

 

 

23

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 9. panta trešajā daļā vārdus ‘’no transportlīdzekļa vadītāja’’.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 9. panta trešajā daļā vārdus ‘’vai aizliedz turpināt braucienu, kamēr nodeva nav samaksāta’’.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

(3) Ja nodeva nav samaksāta vai ir samaksāta nepietiekamā apmērā, Autotransporta inspekcijas amatpersona  iekasē nodevu vienas dienas likmes apmērā.

 

(4) No autoceļu lietotājiem par šī likuma pārkāpumiem iekasētos naudas sodus ieskaita Satiksmes ministrijas valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas pašu ieņēmumos.

24

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 9. panta ceturto daļu.

 

Atbalstīts

 

 

25

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 10. pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

‘’10. pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

 Par šā likuma pārkāpumiem persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.’’

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju

9. pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

 Par šā likuma pārkāpumiem persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

10. pants. Nodevas un naudas sodu izlietošana

Iekasēto nodevu un naudas sodus izlieto valsts galveno autoceļu uzturēšanai un attīstībai, kā arī nodevas administrēšanai un kontrolei.

26

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 10. panta nosaukumā un tekstā vārdus ‘’un naudas sodus’’ (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

10. pants. Nodevas izlietošana

Iekasēto nodevu izlieto valsts galveno autoceļu uzturēšanai un attīstībai, kā arī nodevas administrēšanai un kontrolei.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

Likums stājas spēkā ar 2009. gada 1. jūliju.

27

 

 Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta noteikumā par likuma spēkā stāšanās laiku vārdus ‘’ar 2009. gada 1. jūliju’’ ar vārdiem ‘’2009. gada 1. jūlijā’’.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.


28

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar 1. pielikumu šādā redakcijā:

‘’Autoceļu lietošanas nodevas likuma 1.pielikums

Valsts galveno autoceļu posmi, par kuru lietošanu maksājama nodeva

Atbalstīts

 

Autoceļu lietošanas nodevas likuma 1.pielikums

Valsts galveno autoceļu posmi, par kuru lietošanu maksājama nodeva

 

 

 

Nr.p.

k.

Valsts galvenā autoceļa maršruta indekss

Valsts galvenā autoceļa maršruta nosaukums

Valsts galvenā autoceļa posms, par kura lietošanu maksājama nodeva

(km)

 

Nr.p.

k.

Valsts galvenā autoceļa maršruta indekss

Valsts galvenā autoceļa maršruta nosaukums

Valsts galvenā autoceļa posms, par kura lietošanu maksājama nodeva

(km)

 

 

 

 

 

 

no

līdz

 

 

 

 

no

līdz

 

 

 

1.

A1

Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži)

0,0

84,6

 

1.

A1

Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži)

0,0

84,6

 

 

 

93,4

96,8

 

 

 

 

93,4

96,8

 

 

 

100,3

101,9

 

 

 

 

100,3

101,9

 

 

 

2.

A2

Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)

12,4

 

 

50,4

 

 

 

2.

A2

Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)

12,4

 

 

50,4

 

 

 

 

 

53,6

 

195,6

 

 

 

 

53,6

 

195,6

 

 

 

3.

A3

Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)

0,0

89,1

 

3.

A3

Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)

0,0

89,1

 

 

 

92,3

116,3

 

 

 

 

92,3

116,3

 

 

 

4.

A4

Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne)

0,0

20,4

 

4.

A4

Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne)

0,0

20,4

 

 

 

5.

A5

Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte)

0,0

2,4

 

5.

A5

Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte)

0,0

2,4

 

 

 

2,9

40,9

 

 

 

 

2,9

40,9

 

 

 

6.

A6

Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža

17,4

18,6

 

6.

A6

Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža

17,4

18,6

 

 

 

19,6

28,3

 

 

 

 

19,6

28,3

 

 

 

30,3

34,0

 

 

 

 

30,3

34,0

 

 

 

39,1

45,8

 

 

 

 

39,1

45,8

 

 

 

50,9

51,0

 

 

 

 

50,9

51,0

 

 

 

56,5

144,0

 

 

 

 

56,5

144,0

 

 

 

149,5

172,0

 

 

 

 

149,5

172,0

 

 

 

176,2

268,7

 

 

 

 

176,2

268,7

 

 

 

274,1

307,0

 

 

 

 

274,1

307,0

 

 

 

7.

A7

Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)

7,9

65,5

 

 

 

7.

A7

Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle)

7,9

65,5

 

 

 

 

 

68,6

85,6

 

 

 

 

68,6

85,6

 

 

 

8.

A8

Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)

9,9

43,1

 

8.

A8

Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)

9,9

43,1

 

 

 

48,6

76,1

 

 

 

 

48,6

76,1

 

 

 

9.

A9

Rīga (Skulte)–Liepāja

0,0

92,3

 

9.

A9

Rīga (Skulte)–Liepāja

0,0

92,3

 

 

 

95,7

100,7

 

 

 

 

95,7

100,7

 

 

 

101,9

129,5

 

 

 

 

101,9

129,5

 

 

 

132,7

185,8

 

 

 

 

132,7

185,8

 

 

 

188,2

191,7

 

 

 

 

188,2

191,7

 

 

 

10.

A10

Rīga–Ventspils

13,4

18,8

 

10.

A10

Rīga–Ventspils

13,4

18,8

 

 

 

23,8

37,0

 

 

 

 

23,8

37,0

 

 

 

41,3

185,0

 

 

 

 

41,3

185,0

 

 

 

11.

A11

Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava)

4,9

53,4

 

11.

A11

Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava)

4,9

53,4

 

 

 

12.

A12

Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova)

3,9

58,4

 

12.

A12

Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova)

3,9

58,4

 

 

 

61,2

124,1

 

 

 

 

61,2

124,1

 

 

 

128,2

166,2

 

 

 

 

128,2

166,2

 

 

 

13.

A13

Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)

0,0

47,7

 

13.

A13

Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)

0,0

47,7

 

 

 

53,2

134,8

 

 

 

 

53,2

134,8

 

 

 

144,8

163,4

 

 

 

 

144,8

163,4

 

 

 

14.

A14

Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti)

0,0

15,6

 

14.

A14

Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti)

0,0

15,6

 

 

 

15.

A15

Rēzeknes apvedceļš

0,0

7,1’’

 

15.

A15

Rēzeknes apvedceļš

0,0

7,1’’

 

 


29

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar otro pielikumu šādā redakcijā:

‘’Autoceļu lietošanas nodevas likuma 2. pielikums

Autoceļu lietošanas nodevas likmes

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.30

Autoceļu lietošanas nodevas likuma 2. pielikums

Autoceļu lietošanas nodevas likmes

 

 

Transport-līdzekļa

 

Nodevas likmes (latos)

 

Transport-līdzekļa

 

Nodevas likmes (latos)

 

 

motora izmešu līmenis

Asu skaits

dienas likme

nedēļas likme

mēneša likme

gada likme

 

motora izmešu līmenis

Asu skaits

dienas likme

nedēļas likme

mēneša likme

gada likme

 

 

 

 

 

 

EURO 0

ne vairāk kā 3 asis

7,0

42,0

140,0

560,0

 

 

 

 

 

EURO 0

ne vairāk kā 3 asis

7,5

19,0

39,0

390,0

 

 

EURO I

EURO II

ne mazāk kā 4 asis

7,5

45,0

150,0

600,0

 

EURO I

EURO II

ne mazāk kā 4 asis

7,5

32,0

65,0

650,0

 

 

EURO III

ne vairāk kā 3 asis

6,5

39,0

130,0

520,0

 

EURO III

ne vairāk kā 3 asis

6,5

17,0

34,0

340,0

 

 

 

ne mazāk kā 4 asis

7,0

42,0

140,0

560,0

 

 

ne mazāk kā 4 asis

7,5

28,0

56,0

565,0

 

 

EURO IV un mazāk

ne vairāk kā 3 asis

6,0

36,0

120,0

480,0

 

EURO IV un mazāk

ne vairāk kā 3 asis

6,0

15,0

30,0

300,0

 

 

piesārņo-jošs

ne mazāk kā 4 asis

6,5

39,0

130,0

520,0”

 

piesārņo-jošs

ne mazāk kā 4 asis

7,5

25,0

50,0

500,0”

 

 

 

30

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar otro pielikumu šādā redakcijā:

‘’Autoceļu lietošanas nodevas likuma 2. pielikums

Autoceļu lietošanas nodevas likmes

Atbalstīts

 

 

 

 

Transport-līdzekļa

 

Nodevas likmes (latos)

 

 

 

 

motora izmešu līmenis

Asu skaits

dienas likme

nedēļas likme

mēneša likme

gada likme

 

 

 

 

 

 

 

EURO 0

ne vairāk kā 3 asis

7,5

19,0

39,0

390,0

 

 

 

 

EURO I

EURO II

ne mazāk kā 4 asis

7,5

32,0

65,0

650,0

 

 

 

 

EURO III

ne vairāk kā 3 asis

6,5

17,0

34,0

340,0

 

 

 

 

 

ne mazāk kā 4 asis

7,5

28,0

56,0

565,0

 

 

 

 

EURO IV un mazāk

ne vairāk kā 3 asis

6,0

15,0

30,0

300,0

 

 

 

 

piesārņo-jošs

ne mazāk kā 4 asis

7,5

25,0

50,0

500,0”