Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

2008. gada ___novembrī

Nr.________________

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š.g. 26.novembra sēdē skatīja likumprojektu “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”  (Nr. 926/Lp9; 2.lasījums; steidzams).

 

Komisija augstāk minēto likumprojektu atbalstīja un nolēma lūgt to iekļaut Saeimas kārtējās plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā.

Pielikumā:

Likumprojekta “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”  (Nr. 926/Lp9) salīdzinošā tabula 2.lasījumam uz ___ lpp.

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                                                                                      Likumprojekts 2.lasījumam; steidzams

 

 

 

Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā

 (Nr. 926/Lp9)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Svītrot visā tekstā vārdu "(pagasttiesa)" (attiecīgajā locījumā).

 

1

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

„Izslēgt visā likumā vārdu „(pagasttiesa)” (attiecīgajā locījumā).”

 

Atbalstīts

1. Izslēgt visā likumā vārdu “(pagasttiesa)” (attiecīgā locījumā).

 

15.pants. Apcietināto iesniegumi un sūdzības

(1) Apcietinātajam ir tiesības rakstīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām.

(2) Apcietinātā sarakste ar valsts un starp­tautiskajām cilvēktiesību institūcijām, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, prokuratūru, tiesu, aizstāvi, procesa virzītāju, kā arī apcietinātā ārvalstu pilsoņa sarakste ar savas valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vai tās valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, kura pilnvarota pārstāvēt viņa intereses, nav pakļauta kontrolei un tiek nosūtīta par izmeklēšanas cietuma līdzekļiem.

(3) Sūdzība Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam par izmeklēšanas cietuma priekšnieka lēmumu tiek nosūtīta par izmeklēšanas cietuma līdzekļiem.

 

2. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

 

"15.pants. Apcietināto iesniegumi

 

(1) Apcietinātajam ir tiesības rakstīt iesniegumus valsts un pašvaldības institūcijām.

 

(2) Apcietinātā iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar drošības līdzekļa – apcietinājums – izpildes apstākļiem, Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā izskata izmeklēšanas cietuma priekšnieks. Apcietinātā iesniegumus par izmeklēšanas cietuma administrācijas faktiskās rīcības apstrīdēšanu izskata Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

(3) Apcietinātā sarakste ar valsts un starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, prokuratūru, tiesu, aizstāvi, procesa virzītāju, kā arī apcietinātā ārvalstu pilsoņa sarakste ar savas valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vai tās valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, kura pilnvarota pārstāvēt viņa intereses, nav pakļauta kontrolei un tiek nosūtīta par izmeklēšanas cietuma līdzekļiem.

 

(4) Apcietinātā sarakste ar citām valsts un pašvaldību iestādēm tiek segta no izmeklēšanas cietuma līdzekļiem gadījumā, ja apcietinātā personiskās naudas kartē nav līdzekļu un apcietinātais apstrīd šo iestāžu izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību, vai nosūta iesniegumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam.

 

(5) Iesniegums Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam par izmeklēšanas cietuma priekšnieka lēmumu tiek nosūtīts par izmeklēšanas cietuma līdzekļiem."

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR  9. Saeimas deputāts V.Agešins:

 

Izteikt likumprojekta 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“(1) Apcietinātajam ir tiesības rakstīt iesniegumus valsts un pašvaldības institūcijām.

Nepieciešamības gadījumā izmeklēšanas cietuma administrācija nodrošina apcietinātajam  tulka palīdzību.”

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Papildināt likumprojekta 2. pantā piedāvātā 15. panta otrās daļas otro teikumu pēc vārdiem „izmeklēšanas cietuma administrācijas” ar vārdiem „izdoto administratīvo aktu un”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

2. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Apcietināto iesniegumi

(1) Apcietinātajam ir tiesības rakstīt iesniegumus valsts un pašvaldības institūcijām.

(2) Apcietinātā iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar drošības līdzekļa — apcietinājums — izpildes apstākļiem, Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā izskata izmeklēšanas cietuma priekšnieks. Apcietinātā iesniegumus par izmeklēšanas cietuma administrācijas izdotu administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu izskata Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Apcietinātā sarakste ar valsts un starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, prokuratūru, tiesu, aizstāvi, procesa virzītāju, kā arī apcietinātā ārvalstu pilsoņa sarakste ar savas valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vai tās valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, kura pilnvarota pārstāvēt viņa intereses, nav pakļauta kontrolei un tiek nosūtīta par izmeklēšanas cietuma līdzekļiem.

(4) Apcietinātā sarakste ar citām valsts un pašvaldību iestādēm tiek segta no izmeklēšanas cietuma līdzekļiem gadījumā, ja apcietinātā personiskās naudas kartē nav līdzekļu un apcietinātais apstrīd šo iestāžu izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību vai nosūta iesniegumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai.

(5) Iesniegums Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam par izmeklēšanas cietuma priekšnieka lēmumu tiek nosūtīts par izmeklēšanas cietuma līdzekļiem.”

 

20.pants. Apcietināto iespēja saņemt, sūtīt un izmantot naudas pārvedumus

(1) Naudu, kas apcietinātajam atsūtīta ar pārvedumu vai iemaksāta izmeklēšanas cietuma kasē, viņam neizsniedz, bet ieskaita izmeklēšanas cietuma depozīta kontā Valsts kasē un uzskaita apcietinātā personiskās naudas uzskaites kartē.

(2) Apcietinātais savas personiskās naudas uzskaites kartē esošo naudu pārskaitījumu veidā ar izmeklēšanas cietuma darbinieku starpniecību var izmantot pārtikas produktu un pirmās nepieciešamības priekšmetu iegādei izmeklēšanas cietuma veikalā.

(3) Naudas pārvedumus apcietinātais drīkst sūtīt tikai ar procesa virzītāja atļauju.

 

3. Papildināt 20.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

 

"(4) Apcietinātā naudu izmeklēšanas cietumā uzglabā, pārsūta un izmaksā apcietinātajam latos. Citā valūtā saņemto naudu izmeklēšanas cietumā konvertē latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam naudas saņemšanas dienā."

 

4

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

„(4) Apcietinātā naudu izmeklēšanas cietumā uzglabā, pārsūta un izmaksā apcietinātajam latos. Citā valūtā saņemto naudu pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad nauda saņemta izmeklēšanas cietumā.”.   

Atbalstīts

3. Papildināt 20.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apcietinātā naudu izmeklēšanas cietumā uzglabā, pārsūta un izmaksā apcietinātajam latos. Citā valūtā saņemto naudu pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad nauda saņemta izmeklēšanas cietumā.”

 

 

40.pants. Apcietinātā atbrīvošanas kārtība

 (1) Ja beidzies apcietinājuma termiņš un nav saņemts lēmums par apcietinājuma termiņa pagarināšanu, apcietināto atbrīvo pēdējā apcietinājuma termiņa dienā līdz pulksten 15.00. Ja apcietinājuma termiņa beigas iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, apcietināto atbrīvo piektdienā vai dienā pirms svētku dienas.

(2) Apcietinātajam, kuru atbrīvo no izmeklēšanas cietuma, izsniedz izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumos paredzētā parauga izziņu par atbrīvošanu. Izziņu paraksta un ar izmeklēšanas cietuma ģerboņzīmogu apliecina izmeklēšanas cietuma priekšnieks.

(3) Pirms atbrīvošanas apcietinātajam pret parakstu izsniedz viņa personiskās naudas uzskaites kartē esošo naudu, viņam piederošās mantas, dārglietas un dokumentus. 

(4) Apcietinātajam, kuru atbrīvo no izmeklēšanas cietuma, apmaksā minimālos sabiedriskā transporta izdevumus biļetes iegādei līdz dzīvesvietai Latvijas teritorijā, bet, ja personas dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, - minimālos sabiedriskā transporta izdevumus biļetes iegādei līdz valsts robežas šķērsošanas vietai vai līdz tuvākajai dzelzceļa stacijai valstī, ar kuru Latvijai ir sauszemes robeža. Apcietinātajam, kuru atbrīvo no izmeklēšanas cietuma, ja nepieciešams, nodrošina sezonai atbilstošu apģērbu.

 

4. Izteikt 40.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

 "Ja apcietinājuma termiņa beigas iekrīt sestdienā, svētdienā, svētku dienā vai brīvdienā, apcietināto atbrīvo piektdienā vai dienā pirms svētku dienas vai brīvdienas."

 

 

 

 

4. Izteikt 40.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja apcietinājuma termiņa beigas iekrīt sestdienā, svētdienā, svētku dienā vai brīvdienā, apcietināto atbrīvo piektdienā vai dienā pirms svētku dienas vai brīvdienas.”