Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

21.04.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Moricsalas dabas rezervāta likumā” (Nr.904/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Moricsalas dabas  rezervāta likumā

(Reģ. nr.904/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Moricsalas dabas rezervāta likums

Grozījumi Moricsalas dabas rezervāta likumā

 

 

 

Grozījumi Moricsalas dabas rezervāta likumā

 

Izdarīt Moricsalas  dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Moricsalas  dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.

 

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervātu pārvalda Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervāta  pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – pārvalde).”

Atbalstīt

1.Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervāta  pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – pārvalde).”

Pārejas noteikums

 

2

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma tekstā vārdus “Pārejas noteikums”ar vārdiem “Pārejas noteikumi”

 

Atbalstīt

2.Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums”ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

 Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.422 "Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr. ).

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi šā likuma  2. pielikumā attiecībā uz Moricsalas dabas rezervāta robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto  vietu likumu stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

Atbalstīt daļēji. Iekļauts priekšlik.

 Nr 4.

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījums šā likuma 2. pielikumā attiecībā uz vārda“rajons” aizstāšanu ar vārdu “novads”stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

Uzskatīt līdzšinējo pārejas  noteikuma punktu attiecīgi par pārejas noteikumu 1. punktu.

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījums šā likuma 2. pielikumā attiecībā uz vārda “rajons” aizstāšanu ar vārdu “novads”stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

Uzskatīt līdzšinējo pārejas  noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;.

 

 

5

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“1. Līdz 2009. gada 1. jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

 

 

Atbalstīt

 

3.. Līdz 2009. gada 1. jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija.”

2.pielikums

 

 

 

 

 

Moricsalas dabas rezervāta robežu apraksts

 

 

 

 

 

Ventspils rajons

2. Aizstāt 2. pielikumā vārdu “rajons”ar vārdu “novads”.

 

 

 

3. Aizstāt 2. pielikumā vārdu “rajons”ar vārdu “novads”.

Usmas pagasts

 

 

 

 

 

I. Stingrā režīma zona

 

 

 

 

 

1. Stingrā režīma funkcionālajā zonā ietilpst visa Moricsala un Lielā Alkšņu sala.

 

 

 

 

 

II. Regulējamā režīma zona

2. Regulējamā režīma funkcionālajā zonā iekļautas šādas Usmas ezera akvatorijas daļas:

 

 

 

 

 

no 1. līdz 2. -

 

 

 

 

 

no Elkraga tālākā dienvidu punkta Usmas ezera krastā pa taisnu līniju uz Kalvragu

 

 

 

 

 

līdz Moricsalas sēkļa līnijai;

 

 

 

 

 

no 2. līdz 3. - no Kalvraga gar Moricsalas austrumu piekrastes sēkļa līniju līdz Dakterragam;

 

 

 

 

 

no 3. līdz 4. - no Moricsalas sēkļa līnijas pret Dakterragu taisnā līnijā uz Alksnītragu līdz Lielās Alkšņu salas sēkļa līnijai;

 

 

 

 

 

no 4. līdz 5. - gar Lielās Alkšņu salas austrumu piekrastes sēkļa līniju līdz Lielās Alkšņu salas sēkļa līnijas tālākajam dienvidu punktam;

 

 

 

 

 

no 5. līdz 6. - no Lielās Alkšņu salas sēkļa līnijas tālākā dienvidu punkta taisnā līnijā dienvidrietumu virzienā uz Ragbriežraga tālāko dienvidu punktu Usmas ezera krastā;

 

 

 

 

 

no 6. līdz 7. - no Ragbriežraga tālākā dienvidu punkta Usmas ezera krastā gar Usmas ezera krastu ziemeļu virzienā līdz Engures upes iztekai;

 

 

 

 

 

no 7. līdz 8. - no Engures upes iztekas gar Usmas ezera krastu līdz Dzirkaļraga tālākajam dienvidu punktam;

 

 

 

 

 

no 8. līdz 1. - no Dzirkaļraga tālākā dienvidu punkta gar Usmas ezera krastu līdz sākumpunktam Elkragā.

 

 

 

 

 

3. Rezervāta robeža Usmas ezera krastā sakrīt ar ilggadējo vidējo ūdens līmeni ezerā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

6

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Juridiskais birojs

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"