Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Moricsalas dabas rezervāta likumā” (Reģ. nr. 904/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                   

         


 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                      Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Moricsalas dabas  rezervāta likumā

(reģ. nr.904/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Moricsalas dabas rezervāta likums

Grozījumi Moricsalas dabas rezervāta likumā

 

 

 

Grozījumi Moricsalas dabas rezervāta likumā

 

Izdarīt Moricsalas  dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Nav

 

Izdarīt Moricsalas  dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.

 

 

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervātu pārvalda Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

 

 

 

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervātu pārvalda Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

2.pielikums

 

 

 

 

 

Moricsalas dabas rezervāta robežu apraksts

 

 

 

 

 

Ventspils rajons

2. Aizstāt 2. pielikumā vārdu “rajons”ar vārdu “novads”.

 

 

 

2. Aizstāt 2. pielikumā vārdu “rajons”ar vārdu “novads”.

Usmas pagasts

 

 

 

 

 

I. Stingrā režīma zona

 

 

 

 

 

1. Stingrā režīma funkcionālajā zonā ietilpst visa Moricsala un Lielā Alkšņu sala.

 

 

 

 

 

II. Regulējamā režīma zona

2. Regulējamā režīma funkcionālajā zonā iekļautas šādas Usmas ezera akvatorijas daļas:

 

 

 

 

 

 

no 1. līdz 2. -

 

 

 

 

 

no Elkraga tālākā dienvidu punkta Usmas ezera krastā pa taisnu līniju uz Kalvragu

 

 

 

 

 

līdz Moricsalas sēkļa līnijai;

 

 

 

 

 

no 2. līdz 3. - no Kalvraga gar Moricsalas austrumu piekrastes sēkļa līniju līdz Dakterragam;

 

 

 

 

 

no 3. līdz 4. - no Moricsalas sēkļa līnijas pret Dakterragu taisnā līnijā uz Alksnītragu līdz Lielās Alkšņu salas sēkļa līnijai;

 

 

 

 

 

no 4. līdz 5. - gar Lielās Alkšņu salas austrumu piekrastes sēkļa līniju līdz Lielās Alkšņu salas sēkļa līnijas tālākajam dienvidu punktam;

 

 

 

 

 

no 5. līdz 6. - no Lielās Alkšņu salas sēkļa līnijas tālākā dienvidu punkta taisnā līnijā dienvidrietumu virzienā uz Ragbriežraga tālāko dienvidu punktu Usmas ezera krastā;

 

 

 

 

 

no 6. līdz 7. - no Ragbriežraga tālākā dienvidu punkta Usmas ezera krastā gar Usmas ezera krastu ziemeļu virzienā līdz Engures upes iztekai;

 

 

 

 

 

no 7. līdz 8. - no Engures upes iztekas gar Usmas ezera krastu līdz Dzirkaļraga tālākajam dienvidu punktam;

 

 

 

 

 

no 8. līdz 1. - no Dzirkaļraga tālākā dienvidu punkta gar Usmas ezera krastu līdz sākumpunktam Elkragā.

 

 

 

 

 

3. Rezervāta robeža Usmas ezera krastā sakrīt ar ilggadējo vidējo ūdens līmeni ezerā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.