Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

21.04.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā” (Nr.903/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                    Likumprojekts

trešajam lasījumam

 

Grozījumi Grīņu dabas  rezervāta likumā

(Reģ. nr.903/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Grīņu dabas rezervāta likums

Grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā

 

 

 

 

Grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā

 

Izdarīt Grīņu  dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Grīņu  dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervātu pārvalda Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervāta  pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – pārvalde).”

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervāta  pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – pārvalde).”

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.421 "Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

 

 

2

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma tekstā vārdus “Pārejas noteikums”ar vārdiem “Pārejas noteikumi”

Atbalstīt

2.Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums”ar vārdiem “Pārejas noteikumi”.

 

 

 

3

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Grozījumi šā likuma  2. pielikumā attiecībā uz Grīņu dabas rezervāta robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto  vietu likumu stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

Daļēji atbalstīt.

Iekļauts priekšlik. Nr.4

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījums šā likuma 2. pielikumā attiecībā uz vārdu “Liepājas rajons” aizstāšanu ar vārdiem “Pāvilostas novads” stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

Uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma punktu attiecīgi par pārejas  noteikumu 1. punktu.

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.  punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījums šā likuma 2. pielikumā attiecībā uz vārdu “Liepājas rajons” aizstāšanu ar vārdiem “Pāvilostas novads”stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā;

Uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas  noteikumu 1. punktu.

 

 

5

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Līdz 2009. gada 1. jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

 

Atbalstīt

3.Līdz 2009. gada 1. jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija.”

2. pielikums
Liepājas rajons

2. Aizstāt 2. pielikumā vārdus “Liepājas rajons”ar vārdiem “Pāvilostas novads”.

 

 

 

3. Aizstāt 2. pielikumā vārdus “Liepājas rajons”ar vārdiem “Pāvilostas novads”.

Sakas pagasts

 

 

 

 

 

Aizputes virsmežniecība

 

 

 

 

 

Vērgales mežniecība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grīņu dabas rezervātam ir šādas robežas:

 

 

 

 

 

 no 1. līdz 2. - no valsts meža 626.kvartāla (turpmāk - kv.) dienvidaustrumu stūra pa 626., 622., 617. un 610.kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Kārpas upei;

 

 

 

 

 

no 2. līdz 3. - gar Kārpas upes krastu uz ziemeļiem līdz Ventspils-Liepājas autoceļam;

 

 

 

 

 

no 3. līdz 4. - no Kārpas upes tilta pāri Ventspils-Liepājas autoceļam pa 635.kv. austrumu un ziemeļu malas stigu līdz 631.kv. dienvidaustrumu stūrim;

 

 

 

 

 

no 4. līdz 5. - no 631.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Skolas dambim;

 

 

 

 

 

no 5. līdz 6. - pa Skolas dambi dienvidrietumu virzienā līdz 627.kv. rietumu stūrim;

 

 

 

 

 

no 6. līdz 7. - no 627.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 632.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidiem līdz 607.kv. ziemeļu stūrim;

 

 

 

 

 

no 7. līdz 8. - no 607.kv. ziemeļu stūra pa Legzdiņu dambi uz dienvidrietumiem līdz 601.kv. rietumu stūrim;

 

 

 

 

 

no 8. līdz 9. - no 601.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 611.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 611.kv. dienvidu stūrim;

 

 

 

 

 

no 9. līdz 10. - no 611.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz Slūžu dambim;

 

 

 

 

 

no 10. līdz 11.- pa Slūžu dambi uz dienvidaustrumiem līdz 623.kv. dienvidu stūrim

 

 

 

 

 

no 623.kv. dienvidu stūra pa šā kv. un 624., 625. un 626.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz sākumpunktam 626.kv. dienvidaustrumu stūrī.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

6

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis Juridiskais birojs

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"