Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā” (Reģ. nr. 903/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                   

         


 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                      Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Grīņu dabas  rezervāta likumā

(reģ. nr.903/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Grīņu dabas rezervāta likums

Grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā

 

 

 

Grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā

 

Izdarīt Grīņu  dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Nav

 

Izdarīt Grīņu  dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.

 

 

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervātu pārvalda Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

 

 

 

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

Rezervātu pārvalda Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.”

 

2. pielikums
Liepājas rajons

2. Aizstāt 2. pielikumā vārdus “Liepājas rajons”ar vārdiem “Pāvilostas novads”.

 

 

 

2. Aizstāt 2. pielikumā vārdus “Liepājas rajons”ar vārdiem “Pāvilostas novads”.

Sakas pagasts

 

 

 

 

 

Aizputes virsmežniecība

 

 

 

 

 

Vērgales mežniecība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grīņu dabas rezervātam ir šādas robežas:

 

 

 

 

 

 no 1. līdz 2. - no valsts meža 626.kvartāla (turpmāk - kv.) dienvidaustrumu stūra pa 626., 622., 617. un 610.kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Kārpas upei;

 

 

 

 

 

no 2. līdz 3. - gar Kārpas upes krastu uz ziemeļiem līdz Ventspils-Liepājas autoceļam;

 

 

 

 

 

no 3. līdz 4. - no Kārpas upes tilta pāri Ventspils-Liepājas autoceļam pa 635.kv. austrumu un ziemeļu malas stigu līdz 631.kv. dienvidaustrumu stūrim;

 

 

 

 

 

no 4. līdz 5. - no 631.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Skolas dambim;

 

 

 

 

 

no 5. līdz 6. - pa Skolas dambi dienvidrietumu virzienā līdz 627.kv. rietumu stūrim;

 

 

 

 

 

no 6. līdz 7. - no 627.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 632.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidiem līdz 607.kv. ziemeļu stūrim;

 

 

 

 

 

no 7. līdz 8. - no 607.kv. ziemeļu stūra pa Legzdiņu dambi uz dienvidrietumiem līdz 601.kv. rietumu stūrim;

 

 

 

 

 

no 8. līdz 9. - no 601.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 611.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 611.kv. dienvidu stūrim;

 

 

 

 

 

no 9. līdz 10. - no 611.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz Slūžu dambim;

 

 

 

 

 

no 10. līdz 11.- pa Slūžu dambi uz dienvidaustrumiem līdz 623.kv. dienvidu stūrim

 

 

 

 

 

no 623.kv. dienvidu stūra pa šā kv. un 624., 625. un 626.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz sākumpunktam 626.kv. dienvidaustrumu stūrī.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.